Češi žijící v zahraničí nejsou žádné cvičené opice, pane ministře!

15. 9. 2022 / Oldřich Maděra

čas čtení 14 minut
 

Ing. Marian Jurečka
Ministr práce a sociálních věcí
MPSV ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

datovou schránkou sc9aavg


Naše zn.: Otevřený dopis                                                                                                                        V Midletonu dne 14. září 2022 

Věc: Češi žijící v zahraničí nejsou žádné cvičené opice, pane ministře!

Vážený pane ministře,

v letošním roce jsem se rozhodl požádat o přiznání starobního důchodu, když věkem jsem měl na něj nárok již před dvěma léty. Žiji dlouhodobě v zahraničí, v Irsku. Mám pro to dva důvody. V ČR byla moje firma zlikvidována mafií kolem ČEZu a dlouhodobě jsem se ničeho nedosoudil. Bylo mi znemožněno vykonávat mou profesi projektanta rozvodných zařízení vvn. V Irsku tyto problémy po dobu posledních dvaceti jedna let nemám. Dále chci žít blízko své rodiny, které žije také na západě.

 

Celá léta jsem předpokládal, že se vrátím na stáří do Čech. Pevně jsem věřil, že proruská mafie, která v mé rodné zemi ovládá vše, od prezidenta, až po poslední uklízečku, která vybírá v mé rodné zemi desátky, částečně pro svou vlastní potřebu, a částečně pro jednotlivé politické strany, postupně vyhnije a umožní normálním lidem svobodně žít a vykonávat svobodně svá povolání, popřípadě v nich podnikat. Zatím se tak nestalo a ta situace se spíše zhoršuje a nikoliv zlepšuje. To mě utvrdilo v tom, že se asi již vracet nebudu.

Podal jsem tedy počátkem ledna 2022 žádost o český starobní důchod prostřednictvím Irského ministerstva práce a sociálních věcí. Irové můj formulář prověřili a odeslali české straně již v únoru 2022. On tedy dorazil na Českou správu sociálního zabezpečení v Praze na Smíchově. Po cca 4 měsících mi byl důchod skutečně vyměřen a příslušný dokument mi byl zaslán datovou schránkou. Mám nastaveno zasílání zpráv e-mailem v případě doručení zprávy do datové schránky. Žádnou zprávu jsem však nedostal. Asi po měsíci mi to nedalo a ten výměr jsem v datové schránce skutečně našel. Promeškal jsem tak lhůtu pro případné dovolání, ale to je můj problém. Příliš jsem věřil českým datových schránkám.

Postupoval jsem pak podle připojených pokynů. Nechal jsem si vystavit tzv. potvrzení o žití. Již z názvu tohoto diskriminačního dokumentu jasně vyznívá vytoužený cíl, což je okamžik, až Vy pane, jako mandant ČSSZ, konečně umřete. Tím se Vás konečně zbavíme a přestanete nás otravovat s tím Vaším důchodem, na který stejně nemáte žádný nárok, protože to jsou naše peníze, které my Vám milostivě budeme snad někdy vyplácet a vyplatíme Vám je jen tehdy, až my sami budeme chtít, a to jen za předpokladu, že nám laskavě prokážete, že umíte tancovat, jako správně vycvičená opice.

Vydal jsem se tedy autem na 270 km vzdálenou ambasádu do Dublinu. Před tím jsem si musel sjednat schůzku na pevné datum. Přijel jsem do Dublinu a nenašel jsem v blízkosti ambasády žádné parkoviště. Musel jsem zaparkovat v jedné ze sousedních ulic a dojít na ambasádu pěšky. To je společná nemoc všech českých ambasád v asi pěti zemích, které jsem měl tu čest navštívit. Všude je to stejné. Pracují pro české občany maximálně dva dny v týdnu a to ještě jen pár hodin v těch dvou dnech. Musíte je žádat o schůzku i na velmi jednoduché věci, jako je prosté ověření Vašeho podpisu. Oni nepracují jako všichni ostatní normální lidé pět dní v týdnu, ale jen pár hodin týdně. Nikde není parkoviště přímo před budovou. To vše je na další článek jinému ministrovi.

Strávil jsem na cestě celý den. Vrátil jsem se zcela vyčerpán večer domů s vytouženým ověřeným podpisem na potvrzení o žití.  Dále jsem vyplnil další žádost, kterým určuji ČSSZ, kam mi má peníze zasílat. Jsou dvě možnosti, buď mám účet jen v zahraničí nebo v Čechách. Vybral jsem si druhou možnost. Mám osobní účet v Čechách. Protože však žiji v zahraničí, tak mi důchod bude stejně zasílán jen zpětně v intervalech, které si sám určím nebo se mohu odstěhovat zpět do ČR, abych se těchto potíží zbavil. A to ještě není vše. Jako další trest si vymyslela ČSSZ podmínku vyplnění formuláře o žití každý měsíc společně s ověřením podpisu na ambasádě, pokud chci mít vyplácen důchod měsíčně, jako každý jiný důchodce, žijící v ČR. Nevěřil jsem vlastním očím, když jsem to vše zde četl. To je naprosto neslýchaná diskriminace hraničí až s moderním otroctvím a to vše prosím v podání české státní instituce se 7400 zaměstnanci!

Musím Vám sdělit pane ministře, že jsem před nějakými 25 lety hledal v Dublinu instituci, která se v té době starala o zhruba 700 tisíc irských dětí, o vše  s nimi spojené a o vyplácení rodičovských příplatků na všechny tyto děti. Pořád jsem hledal mnohapodlažní budovu, ale k mému úžasu mě místní lidé poslali do malého likusáku v koutě mezi ostatními budovami.  Našel jsem tři malé unimobuňky, ve který sedělo asi 8-10 lidí s počítači a ti tu práci zastali. Ta situace se již asi změnila, je to více než 25 let. Neustále jsem se jich vyptával, kde je jich víc. Odpověděli mi, že ne, že to opravdu vše dělají jen oni sami. 10 lidí → 700 000 opečovaných dětí! Irská státní správa se od české liší zejména digitalizací, masivním nasazením počítačů a softwaru. Vše se dá vyřídit digitálně. Nikam se nemusí pořád jezdit. Ještě lepší je Británie. Ta je digitalizovaná ještě více.

Vše, co požadovala ČSSZ, jsem splnil. Poslal jsem v neděli minulý týden (4.9.22) datovou schránkou vyplněný formulář určující, kam mi mají důchod vyplácet. Potvrzení o žití s mým podpisem, ověřeným ambasádou v Dublinu, jsem vhodil přímo do bílé schránky na budově podatelny ČSSZ v Praze na Křížové 1292/25 v pondělí večer (5.9.22), protože jsem měl náhodou zamluven let do Prahy.
Po zhruba týdnu jsem se chtěl telefonicky přesvědčit, že ČSSZ vše dostala a že v pár dnech dostanu konečně vyplacen důchod. Volal jsem jim včera dopoledne (13.9.22). K mému velkému překvapení mi bylo sděleno, že dosud v mém záznamu není žádná informace o tom, že bych oba dokumenty ČSSZ doručil a že pro důchody „se zahraničním prvkem“ prakticky neexistuje žádný termín, kdy musejí být vyplaceny! Minimálně prý mají další dva měsíce!

To vše mě, pane ministře, rozlítilo do té míry, že jsem si sedl a napsal jsem Vám tento dopis. Předně bych Vás chtěl ujistit, že Češi žijící v zahraničí nejsou žádné cvičené opice pane ministře! My jsme, pane ministře, normálně žijící a pracující lidé, kteří se spoléhají na to, že pokud celý život platili do důchodového systému České republiky, tak prostě dostanou důchod, až na něj budou mít nárok. Já jsem do toho systému platil od roku 1972 do roku 2001 a pak dále, dobrovolně, od roku 2008 do roku 2021, tedy celých 15 let navíc bez toho, že bych musel do něj platit, protože jsem platil souběžně do jiného EU systému. Zaplatil jsem za tu dobu navíc na dávkách určitě nad 200 000 Kč. Nyní mi již 8 měsíců nebyl vyplacen důchod a zpětně již více než za dva roky.  Nezlobte se na mě, pane ministře, ale Vy osobně a celá Vaše vláda se staráte více o to, aby si uhlobaroni mohli koupit další zámky ve Francii, než o to, abyste se starali o problémy normálních lidí. To mám jít pod most, když mi 8 měsíců nevyplatili důchod a neví, kdy mi ho vyplatí?

Pevně věřím pane ministře, že přicházím se svým otevřeným dopisem v tu pravou chvíli, kdy Vás, pane ministře, i tu Vaši politickou stranu, KDU-ČSL čeští voliči žijící v zahraničí, které zastupujete ve vládě, po zásluze odmění v nadcházejících komunálních a senátních volbách za celé to Vaše úsilí i za to, jak jste se vypořádal s jejich problémy, třeba právě při výplatě jejich důchodů.
Pane ministře, vřele Vám doporučuji, abyste si důkladně prostudoval tyto tři, z mého pohledu klíčové, dokumenty pro Vaši další práci:

1. Ústava ČR
2. Listina práv a svobod
3. Moderní otroctví

Po jejich důkladném prostudování  jistě pochopíte, pane ministře, že Vámi řízená organizace se 7400 zaměstnanci není schopna řádně provádět jí svěřenou činnost. Diskriminuje zhruba 125 000 českých důchodců žijících v zahraničí a to číslo jen poroste. Zahání tyto lidi do chudoby a do moderního otroctví. Další lidé se budou v budoucnu stěhovat do teplejších částí EU, za svými dětmi, mimo dosah české mafie. Tato organizace se viditelně již pohybuje na hraně nebo dokonce i za hranou zákona o moderním otroctví. To, co předvedla v mém případě, asi dennodenně provádí na desítkách tisíc jiných českých občanů žijících v zahraničí. Mnozí z nich nemají tu sílu, aby se vzepřeli a aby se bránili. Mnozí z nich jsou nemocní, zejména po tom dlouhém Covidu, který pořád není u konce. Stojíme před těžkou zimou, kdy nevíme co bude, pane ministře. Potřebujeme peníze, na které máme nárok. Dovoluji si zde mluvit i za tyto lidi, když oni se samozřejmě bojí mluvit nebo z různých důvodů nemohou. To, co dělá ČSSZ pod Vaším vedením, je neakceptovatelné pane ministře!

Buďto to rychle napravíte nebo prosím raději odstupte a uvolněte místo někomu, kdo se s tím lépe vypořádá. Potřebuje to jen Vaše osobní rozhodnutí, pane ministře, že ty diskriminační tance zrušíte a to za jeden jediný den. Čeští občané žijí v zahraničí pak budou vypláceni od toho dne stejně jako všichni ostatní občané žijící v ČR.

Za Vaše největší osobní pochybení, pane ministře, považuji skutečnost, že česká vláda nemá již několik let podepsány příslušné dohody o výměně informací se všemi ostatním členskými zeměmi EU. Pak byste na nic nepotřebovali ty nemožné diskriminační dokumenty nazývané potvrzení o žití. To je tak obrovský problém tyto dohody uzavřít? Cožpak všechny EU země si nevedou evidenci o českých občanech, kteří žijí na jejich území? To by ten problém podle mne zjednodušilo o nějakých 70-80%. Kolik Čechů žije mimo EU? Do 20%?

ČSSZ, jako zpupná, viditelně mnohanásobně přezaměstnaná, organizace potřebuje zásadní přestavbu. Známe cílový stav. Pokud je v ČR asi 2,5 milionu důchodců a v Irsku je asi 700 000 dětí, tak tu práci by mohlo zvládnout asi 36 profesionálů, plně vybavených počítači a potřebným kvalitním software. Měli by to být z větší části IT specialisté a výbornou znalostí sociálních podmínek mezi důchodci. S klidem, ať každý z nich má více než 150 - 200 tis. Kč měsíčně. My jim ty peníze nebudeme závidět. Pořád ušetříte ročně miliardy korun pane ministře. Tu mamlasí budovu v Praze na Smíchově prodejte pane ministře, nebudete ji na nic potřebovat. Budete potřebovat jen asi 10 Unimo buněk někde na okraji Prahy nebo ještě lépe v nějakém vybraném okresním městě. To bude také pěkný peníz do děravého a nenasytného státního rozpočtu. !!DECENTRALIZACE!! pane ministře. Ti úředníci nemusí nezbytně sedět v předražené Praze! To by od Vás byl pionýrský počin! To by pak každý z nás voličů Vás osobně i tu Vaši KDU-ČSL asi chápal poněkud jinak, než ji chápe nyní. To byste se pak asi jistě dostali do parlamentu i do senátu.

Každý z těchto 36 profesionálů by měl na starosti zhruba 70 tisíc důchodců. Pokud bude pracovat 210 dní v roce, tak bude mít pracovní fond 1680 hodin. Pokud stráví ročně 30% času na školeních, pak na každého důchodce bude mít každý z nich ročně zhruba jen asi 1 minutu času. Vše musí být 100% digitalizováno a bez jakýchkoliv bariér. Pak to ty příslušné programy s masivní AI složkou vše lehce zvládnou. Vítám Vás v 21 století pane ministře! Pevně věřím, že to dokážete!        Ing. Oldřich Maděra
        Midleton, Irsko

4
Vytisknout
6729

Diskuse

Obsah vydání | 20. 9. 2022