Dva roky od otravy Bečvy

20. 9. 2022

čas čtení 3 minuty

V úterý 20. září uplynuly dva roky od dosud nevyšetřené obrovské otravy řeky Bečvy. Chemikálie z dosud neznámého zdroje otrávily 40 km řeky a usmrtily nejméně 40 tun ryb, což představuje zhruba 100 tisíc kusů ryb. Neuvěřitelně zpackané vyšetřování, kdy nebyly včas odebrány vzorky z kanálů ústících do řeky, má za následek, že viník dosud nebyl odhalen. A bohužel, pokud se sám nepřizná, je vysoce pravděpodobné, že nalezen již nikdy nebude.


K tomu:


Arnošt Kult o tom, co se stalo v Bečvě

Rozhovor Britských listů 490. Ryby v Bečvě otrávil chlór

  

Dosavadní vyšetřovací verze, tedy, že toxiny (pravděpodobně kyanidy) se do Bečvy dostaly takzvaným rožnovským kanálem, pak se mnoho hodin nepozorovaně pohybovaly při pravém břehu Bečvy, a teprve 3,5 km po proudu začala otrava najednou v celé šíři řeky, je z hlediska fyzikálně-chemického a toxikologického absurdní.

Prof. RNDR. Jakub Hruška, CSc. k tomu říká: „Na Bečvě zřejmě v době otravy podle vyšetřovacího spisu přestaly platit přírodní zákony. Vlastním pokusem jsme ukázali, že látky z rožnovského kanálu jsou plně rozmíchány v celém profilu Bečvy již pod prvním jezem po 820 m od ústí rožnovského kanálu do Bečvy. Mrtvé ryby by se musely objevit již zde, a nikoliv až po dalších skoro 3 km“.

Policie od počátku vyšetřovala pouze jednu variantu, tedy výtok z rožnovského kanálu. To, že přímo nad místem otravy u Bečvy stojí chemička DEZA zcela opominula.

Nezastírejme si, že kauza má i politický rozměr, protože DEZA patří do svěřenských fondů expremiéra Andreje Babiše. Přestože otrava jistě nebyla úmyslná, mohla autocenzura vyšetřovacích orgánů sehrát svoji roli. Bohužel ale ani současná vláda tuto bezprecedentní otravu příliš neřeší. Nejen její vznik a nalezení viníka, ale ani úpravu zákonů, které by měly zamezit tomu, aby se zpackané vyšetřování nemohlo opakovat. K tomu je potřeba novelizovat vodní zákon, zákon o předcházení ekologické újmě a zřetelněji vymezit pravidla krizového řízení. Havárie na řece Bečvě také ukázala na nedostatky v identifikaci zdrojů znečištění řek, kde chybí údaje využitelné v případě havárií i využitelné pro zodpovědný management povodí. Na svých místech stále sedí ti, kteří ve vyšetřování zřetelně chybovali, například ředitel Inspekce životního prostředí spadající pod ministerstvo životního prostředí.

Jsme znepokojeni tím, že negativní zkušenosti z této havárie nebyly využity k detailní inventuře možných zdroj znečištění, k zefektivnění postupů v případě havárií a příslušným legislativním úpravám. Znepokojující je tak skutečnost, že policejní vyšetřování bylo vedeno tak jednostranně“ říká prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.“

Uplynulé dva roky byly obdobím velké frustrace, která u odborníků bohužel stále trvá. Proto doufám, že okresní soud ve Vsetíně vrátí kauzu k došetření policii, a ta začne zkoumat i další možné varianty otravy“ dodává Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, Csc.

Všichni tři profesoři se věnovali otravě Bečvy v posledních dvou letech, a to včetně praktických pokusů v řece, studia znaleckých posudků a odhalování faktických chyb ve vyšetřování.Jakub Hruška

Ivan Holoubek

Blahoslav Maršálek1
Vytisknout
2637

Diskuse

Obsah vydání | 22. 9. 2022