Otevřený dopis

Vážné problémy ve Šluknově

18. 9. 2020

čas čtení 3 minuty

Subject: Vážné problémy ve Šluknově

Date: Fri, 18 Sep 2020 12:35:05 +0200

From: Jan Čulík <culik@blisty.cz>

To: dzumanova@mesto-sluknov.cz, tomcalova@mesto-sluknov.cz


Vážená paní starostko, vážená paní vedoucí odboru sociálních věcí,

prosím, podívejte se na dva tyto televizní rozhovory, které jsme vysílali na Regionální televizi (Regionalnitelevize.cz)  4. září 2020:

https://youtu.be/VocIctq4fcc

a 11. září 2020:

https://youtu.be/ESfFyxEiZnI

Uznávám, že zmíněné sídliště je bohužel majetkem soukromé osoby, přestože zcela zjevně mělo zůstat v majetku vašeho města a fungovat jako sociální bydlení.

Pokud tomu rozumíme, Vyhláška  398 z 5. listopadu 2009 stanoví, že

"(1) Přístupy do staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy musí být v úrovni komunikace pro chodce. Brání-li tomuto řešení závažné územně technické nebo stavebně technické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou rampou nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihací plošinou."

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-398#f4040700

Na vašem sídlišti tomu však zjevně není, jak ukazuje přiložená fotografie. Obyvatelé sídliště tvrdí, viz televizní rozhovor, že "v každém paneláku sedí invalida na kolečkovém křesle bez možnosti pohybu".

 

Na sídlišti také žijí invalidé v naprosto nevhodných bytech - viz případ rodiny Cinových, která zápolí s pětadvacetiletým synem, jehož nelze kvůli bariérám v bytech mýt a rodiče ho musejí s velkými problémy přenášet, protože se kolečkové křeslo nedostane na záchod a do koupelny.

Nutnost těžce nosit syna na záchod a do koupelny vážně zhoršila zdravotní stav pana Cina, který skončil v nemocnici a v minulých dnech - ve věku šedesáti let! - zemřel.

Jako invalida závisí paní Cinová zcela stoprocentně na sociální podpoře českého státu. Absolutně nemá žádné finanční prostředky na náhlý pohřeb svého manžela.

Obrátila se pokud víme na váš úřad o finanční pomoc,  bylo jí sděleno, že její žádost bude vyřízena do 90 dní (!) Ovšem za pohřeb je nutno zaplatit dnes, teď.

Co v těchto věcech budete dělat?

Je jenom férové, abyste dostala prostor k vyjádření v našem televizním rozhovoru, pokud se k těmto závažným skutečnostem chcete vyjádřit. Rozhovor by se realizoval prostřednictvím Zoomu, dejte prosím vědět, zda jste k dispozici.

Očekáváme, že vytvoříte bezbariérový přístup do domů vašeho sídliště, umožníte invalidům, aby ve svých bytech měli bezbariérový přístup do koupelny a na záchod a pomůžete finančně paní Cinové uhradit pohřeb jejího nyní předčasně zemřelého manžela, jehož smrt byla zřejmě částečně zaviněna nutností ve špatném zdravotním stavu tahat nepohyblivého dospělého invalidního syna.

Předem děkujeme za odpověď, vysvětlení a rychlou akci.

S pozdravem

Jan Čulík

šéfredaktor

Britské listy

www.blisty.cz

PS. Dopis publikujeme jako otevřený.

0
Vytisknout
4146

Diskuse

Obsah vydání | 22. 9. 2020