Průběžná analýza řízené demagogie v digitálním prostoru: klíčem k úspěchu je společenská soudržnost

Trolling je typická infekce, rozhoduje zranitelnost (nesoudržnost) společnosti

8. 11. 2018 / Bohumil Kartous

čas čtení 8 minut
Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Reakce na zveřejnění existence skupiny Čeští elfové, která se snaží v rámci možností bojovat s řízenými informačními manipulacemi v digitálním prostoru, vyvolala nemálo reakcí. Kupodivu ale převažuí ty pozitivní. Z kruhů převážně vzdělaných, už dříve občansky aktivních lidí se ozývají jednotlivci i organizace vyjadřující podporu a nabízející svou vlastní účast. Samozřejmě došlo i na reakce záporné, z nichž lez ale sporadicky vydělit adresný, vyargumentovaný postoj. Převažují typická trollingová schémata, jejichž demagogie, kontradikce a scestné paralelizace mohou oslovit jen tu část společnosti, která buď není schopná tuto clonu prohlédnout, nebo se identifikuje s tímto rádoby "disentem" natolik, že je ochotná spolknout jakýkoliv podřadný a nedůstojný ústupek ráciu, jen pokud bude mít pocit uspokojení a společnské převahy. Míra takové společenské zranitelnosti determinuje úspěch informační nákazy a jejích dopadů. 

Snad jedinou (mně dostupnou) alepsoň trochu racionálně argumentovanou a nedemagogickou oponentruru poskytl v reakci na zveřejnění aktivit digitálního odoboje marketingový expert Martin Jaroš v reakci na Facebooku


"Nesouhlasím s trolly ani třeba s fanoušky Ruska, ale svoboda projevu je pro mě důležitější. Nikoho bych nenahlašoval, ničí příspěvky bych neblokoval, proti nikomu bych tajně nebojoval... Lidi mají mít právo napsat i názor, který se mi nelíbí..."

V odpovědi jsem se snažil vysvětlit, proč je jednoduchá mřížka "svoboda/nesvoboda projevu" těžko aplikovatelná za dnešního stavu vytváření informačního tlaku a psychografií (analytickou či spontánně pronikající skrze sdílenou identitu "přátel" na sítích) řízenou manipulací:

"Diskurs v digitálním prostoru není vytvářen nějakými rovnocennými názory a protinázory, opřenými o fakta a zdoje citované harvardským stylem. Většinou to tak není. Stal se do značné míry prostředkem manipulace, prokazatelně z velké části řízené ve prospěch konkrétních zájmů. Nejde o diskriminace svobodného vyjadřování. Jde o přirozenou snahu bránit se parazitům, kteří dezinformace záměrně šíří s cílem destabilizovat, ne se snažit k čemukoliv smysluplnému dojít. Je vcelku symptomatické, že trolí reakce se ohánějí "donášením", "StB" a dalšími scestnými paralelami, které se snaží anti-establishmentovou propagandu pokrývat jako novodobý underground či disent. Tady skutečně nejde o jedince, kteří se pod vlivem takové manipulace nechávají strhnout, že sdílejí hlouposti."

V odpovědi pro projekt studentů žurnalistiky v Olomouci Mediátor: jsem se snažil poukázat na cíl skupiny, dle mého plně legitimní a plně žádoucí: 

"Primárním cílem Českých elfů je účinně bojovat proti organizovaným a řízeným manipulacím v digitálním prostoru. Ne reportovat Facebooku podezření na fake accounts a harrassment ze strany obyčejných uživatelů, byť agresivních, koncových adresátů dezinformací, které lze při troše shovívavosti považovat nejspíše za oběti (aniž by si tím měly vysloužit soucit)."

Je pro mě překvapující, že i lidé, kteří jsou každodenními rezidenty digitální agory, a kteří musejí velmi dobře vnímat způsob, jakým řízené manipulace zneužívají právě konceptu svobody slova tím, že zahltí prostor demagogií s cílem destruovat diskurs (s lidmi, kteří stavějí na nesmyslných premisách, nelze vést diskusi, rozhodně ne v digitálním prosotoru), plédují za zachování statusu quo.

Mezi tím se na sítích začaly oběvovat schematické reakce, které nejčastěji zneužívají následujících narativů:

Jde o trolling v jiném zájmu (elfové jsou probruselští trollové) - nesmyslný konstrukt, troll je z podstaty věci jedinec či entita šířící manipulaci na zadání, elfové žádné nemají a podložená kritika institucí reprezentujících sdílené hodnoty jim nevadí, je vítána. Cílem je vyvracet přízemní i více sofistikovanou demagogii, jejímž terčem je evropské soužití v rámci EU, jelikož to je obsahová součást trollingu. 

Je to stébácká aktivita (bonzáctví, donašečství) - snaha dsikreditovat paralelou s totalitní tajnou službou a očernit obviněním z něčeho, co je společenský považováno za podlé a nepřípustné. Běžná propagandistická taktika snažit se démonizovat jedince či skupinu, jejíž záměr i aktivity jsou neslučitelné s uvedenou definicí. V současných podmínkách dochází často k naprosto bizarní snaze zcela převrátit smysl určitého fenoménu, jako např. když Tomio Okamura označuje své kritiky za "fašisty". Ve skutečnosti jsou to trollové, kdo buď řízeně nebo spontánně šíří zpravodajsky produkovanou ihnformaci a samozřejmě to dělají z velké části pod falešnou identitou (zpravodajská praktika). Cílem elfů není donášet na "oběti" takové zpravodajské hry, ale odhalovat zdroje informací a jejich management. Tvrzení, že odhalování záměrných informačních podvodů je prkatika totalitní tajné policie, je pozoruhodně hloupé. Podobnou difamační kampaní byl atakován Jan Čulík, když upozornil nemocnici v Sheffieldu na to, že její zaměstnanec šíří (mimo dosah a možnost nemocnice konfrontovat jeho tvrzení) nepodložené informace výrazně xenofobního charakteru

Anonymní působení (spojováno opět často s "stébáctvím") - fakt, že skupina oznámila, že používá stejných praktik, jako dezinformační kampaně šířené prostřednictvím trollingu, budí pozoruhodné stížnosti trollích identit. Jakoby šlo o zcizení duševního vlastnictví... Je vcelku pochopitelné, že za současné stiuace a současné impotence provozovatelů otevřených momunikačních platforem a donedávna omezené koncentrace zpravodajských služeb na problém hybridního konfliktu neexistuje jináý možnost než používat stejných zbraní a působit v utajení. 

Potlačování svobody slova, opačných názoeů (asociace s cenzurou) - i přes opakované ujišťování, že jde o snahu dekonspirovat zdroje záměrných dezinformací a manipulací nelze zabránit těm, kdo se na trollingu podílí, reagovat v rozporu s tvrzením a nesmyslně konstruovat představu o cenzuře. Opět v údajném zájmu o svobodu slova, jejíž rozostřené hranice zenužívají.

Používají "totalitní" jazyk - část trollích entit reagovala na fakt, že jsem poukazoval na potřebu ochránit skupinu elfů před snahou rozvrátit ji zevnitř prostřednictvím trojského koně. Samotne slovo "rozvracet" inciovalo další zavádějící asociace, tentokrát s "totalitním" slovníkem. Jde o narážku na heslo "socialismus si rozvracet nedáme", používané v návaznosti na Gottwaldovy projevy komunistickou propagandou. Jde o záměrné, demagogické posunutí významu do úplně jiného kontextu, jenž s uvedeným nemánic společného.

"Vyhulenec, anarchista" - v naprostém rozporu s předcozími asociacemi "totalitními" se objevují ze strany totožných entit i difamce tohoto typu, které jakoby vypadly právě z učebnice totalitní propagandy. V chaotické směsici logicky nespojitých prvků anti-establishmentové abecedy je zjevně úplně jedno, jak kontradiktorní jednotlivé elementy jsou. 

Je patrné, že tento substrát, ze nějž se snaží trolling vytěžit emoční synergii, je velmi povrchní a pro elementárně kriticky vybaveného člověka průhledný a těžko přijatelný. Relativní úspěch trollích kampaní v ČR ukazuje, že z nějakého důvodu část společnosti tuto výbavu nemá, případně má z nějakého zvráceného důvodu dojem, že demagogie a konspirace vede k nějakému vyššímu cíli, s nímž oni sami souzní. Podíl jednotlivých segmentů lze odhadnou ztěží, ve výsledku ale ovlivňují politické volby v ČR a představují sněmovní většinu, což vyhovuje populistům. Jejich "politika" je postavená na tom, do jaké míry se podaří vzbudit iracionální odpor, na němž dokáží dobře surfovat. Ukazuje se, že úspěch těchto dezinformačních kampaní je nepřímo úměrný kohezi společnosti a že tam tkví pravděpodobný důvod, že se najde dost opinion makerů ochotných rezignovat na svou intelektuální důstojnost a pomáhat ubezpečovat masu  v tom, že demagogie je "alternativa".

0
Vytisknout
6011

Diskuse

Obsah vydání | 13. 11. 2018