Krajně podezřelé podnikání Andreje Babiše (oprava svěřeneckého fondu) v oblasti nebezpečných odpadů

DEZA a.s. všude, kde se podíváš, jenom ne v českých médiích, aneb nechte DEZU žít

1. 11. 2018 / Albín Sybera

čas čtení 2 minuty
Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Toto pond
ělí se čtenáři serveru Politico.eu mohli dočíst o snaze společnosti DEZA, a.s. z Valašského Meziříčí, vlastněné AGROFERTEM a.s., "oddalovat všemi dostupnými právními prostředky" snahy Evropské komise o regulaci nebezpečných chemikáliích, které DEZA produkuje. Jedná se především o chemikálii DEHP, která se mimo jiné hojně využívá k větší flexibilitě plastů, a která negativně ovlivňuje fertilitu a činnost plic a ledvin. Přitom právě cirkulaci plastů má Ministerstvo životního prostředí vedené bývalým vysoce postaveným manažerem AGROFERTU ambici omezovat a reflektovat tak nejnovější vědecké poznatky o škodlivosti mikroplastů na lidský organismus a na živočichy a v neposlední řadě tak naplňovat i politiku stejné Evropské komise, proti které DEZA soustavně podniká právní kroky.

Zatímco reportéři serveru Politico.eu jsou premiérem Babišem vyzýváni, aby se naučili anglicky a pochopili tak, že on žádné společnosti nevlastní, tak podnikání DEZY v oblasti životního prostředí se neomezuje pouze na nebezpečné chemikálie. 

Z přehledu registru veřejných zakázek je patrné, že v r. 2015 se DEZA účastnila (v konsorciu vedeném společností Energie stavební a báňská a.s.) veřejného výběrového řízení na další etapu nekonečného příběhu odstraňování nebezpečných kalů z ostravských lagun. 

Důležitost jaká je přikládána ostravským  lagunám mj. dokresluje i skutečnosti, že náklady na odstraňování postižených lokalit nejsou vynakládány jenom ze strukturálních fondů EU, ale mnohokrát i výhradně ze státního rozpočtu ČR. V tomto případě tedy především z dotčených resortů financí a životního prostředí, kdy celkový objem prostředků vynaložených na odstraňování kalů dle kontraktu ze dne 10. 2. 2015 přesahuje 174 mil. Kč.

DEZA se v tomto světle tedy jeví jako skutečná výkladní skříň podnikatelského umu Made in Czechoslovakia. Doufejme jenom, že po vzoru svých českých kolegů i evropští regulátoři pochopí, že je třeba nepokřivovat toto podnikatelské prostředí a nechat těm nadanějším a talentovanějším z nás, aby naplno rozvinuli své schopnosti a s tím spojený přísun blaha pro ty přírodou méně obdarované. Ve fondu soukromého kapitálu Hartenberg založeném Andrejem Babišem se přece soustředí hned několik klinik asistované reprodukce. 

Server Politico k tématu: Babišova firma bude dál vyrábět jedovatou, zdraví ohrožující chemikálii.

0
Vytisknout
6396

Diskuse

Obsah vydání | 6. 11. 2018