Pět věcí, které potřebujete vědět o planetě Zemi

31. 10. 2018

čas čtení 2 minuty
Světový fond živé přírody (WWF) publikoval dvouletou zprávu o životě na Zemi a hrozbách, jimž čelí. Vybrali jsme z ní, co potřebujete vědět o situaci živočichů, napsal Sam Baker.


Ve 12. vydání dvouleté zprávy WWF Living Planet Report 2018 environmentální organizace představuje poslední zjištění o světové biodiverzitě. WWF použil sadu dat nazvanou Living Planet Index ke sledování 16 704 populací více jak 4 000 druhů mezi lety 1970 a 2014.

Zpráva podrobněji zkoumá velikosti populací a jejich změny v čase. Zabývá se také způsoby závislosti lidí na biodiverzitě, od medicíny přes produkci potravin až po ochranu před bouřemi.

Zde je pět hlavních závěrů zprávy:

1. Populace jednotlivých druhů klesají, a můžeme za to my. Celkově populace obratlovců od roku 1970 klesly o 60 %. Lidská spotřeba přitom ničí prostředí a od roku 1500 způsobila 75 % vyhubení druhů u savců, ptáků, ještěrů, obojživelníků a rostlin.

2. Zmenšuje se habitat, v němž zvířata mohou žít. Pouze čtvrtina půdy na Zemi je v přirozeném stavu - a do roku 2050 by podíl měl klesnout na méně než 10 %.

3. Biodiverzita půdních organismů, která tvoří čtvrtinu celkové planetární biodiverzity, čelí stejné hrozbě jako jiné druhy. Rizika představují znečištění, přehnojení, požáry, nadměrné spásání, eroze půdy, změna klimatu a šíření pouští.

4. Příroda nám každoročně poskytuje služby v hodnotě 125 bilionů dolarů. Ty zahrnují ochranu poskytovanou korálovými útesy před bouřemi a vlnobitím, ukládání uhlíku v mangrovových porostech, opylování zvířaty a výhody získávané díky léčivým bylinám. Jen samotní opylovači poskytují každoročně služby v hodnotě 235-577 miliard dolarů. Více než 20 000 druhů včel, můr, motýlů, vos, much a brouků pomáhá opylovat rostliny, stejně jako někteří ptáci a netopýři. Opylovače ohrožují pesticidy a změna využití půdy v důsledku rozšiřování měst a polí. Důležité druhy opylují více než třetinu úrody, na níž závisíme.

5. WWF nám dává 24 měsíců. Během nich bychom měli změnit způsob využití zdrojů. V opačném případě přírodní systémy z velké části ztratí schopnost podporovat moderní společnosti.

Zpráva poukazuje na fakt, že mnoho cílů stanovených Úmluvou o biologické diverzitě pro roky 2010-2020 patrně nebude dosaženo. Nicméně tvrdí, že cíle pro rok 2050 by měly být ambicióznější, aby se biodiverzita vzpamatovala.

Přežití mnoha druhů může záviset na těchto ambicích.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5499

Diskuse

Obsah vydání | 6. 11. 2018