Akce DOST:

Pane prezidente: Ano, ano!

29. 9. 2011

čas čtení 1 minuta

tisková zpráva

Akce D.O.S.T. k projevu prezidenta ČR Václava Klause přednesenému na Národní svatováclavské pouti 2011

Když jsme v listopadu 2007 připravovali text petiční iniciativy D.O.S.T. , byli jsme vedeni rozhodnutím deklarativně se přihlásit k tradičním společenským a mravním hodnotám, které jsou vytlačovány z veřejné diskuse. Ačkoli nepochybujeme o tom, že tyto hodnoty rezonují s cítěním většiny občanů, přece pro nás bylo radostným překvapením, kolik veřejně činných osobností naši iniciativu během uplynulých let podpořilo. Zřetelně se tak ukazuje síla nadčasových tradičních hodnot, které stále znovu oslovují a mobilizují. Zcela výjimečným způsobem tuto skutečnost vyjádřil prezident republiky v projevu předneseném u příležitosti letošní Národní svatováclavské pouti.

Zmíněný projev rozhodně není zdvořilostní zdravicí, nýbrž nosným politickým programem a realistickou státnickou vizí. Nenabízí utopickou multikulturní budoucnost, nesnižuje se k lacinému sociálnímu populismu, v době hospodářské krize tak oblíbenému, nýbrž staví před českou veřejnost obraz budoucnosti založené na kontinuitě naší státní a národní existence, na přirozených ekonomických vztazích, na fungující rodině a občanských ctnostech odpovědnosti, pracovitosti a vlastenectví.

Výbor Akce D.O.S.T. je přesvědčen, že prezident republiky těmito myšlenkami oslovil nejen účastníky Národní svatováclavské pouti, ale většinu našeho národa. Je proto mimořádnou výzvou i pro nás, členy výboru Akce D.O.S.T., abychom neustávali v našem úsilí o jejich prosazování a naplnění.

V Praze dne 29. září 2011


Ladislav Bátora - předseda Akce D.O.S.T.
Petr Bahník - místopředseda
František Červenka - tajemník

0
Vytisknout
6808

Diskuse

Obsah vydání | 30. 9. 2011