Je třeba přehodnotit naše představy o "rozvoji"

1. 10. 2011

čas čtení 2 minuty

Masivní krize posledních čtyř let měly dramatický dopad na naše životy - vedly však také k odpovídajícím změnám v našem myšlení a představách o tom, co to vlastně ve skutečnosti znamená "rozvoj"?

Institut pro rozvojová studia (Institute of Development Studies, IDS) sídlící v britském Brightonu vydal dvacítku případových studií upozorňujících na vážné výzvy, jimž v kontextu finanční, palivové, potravinové a klimatické krize čelí tradiční představy o rozvoji a s nimi spojená očekávání.

Globální krize a pomalý nástup změn klimatu mají vážný dopad na životy a živobytí chudých lidí po celém světě a zpochybňují klíčové představy o tom, co je to rozvoj a jak k němu dochází.

"Čas přehodnotit rozvoj" (Time to Reimagine Development) konstatuje poslední číslo bulletinu IDS. Dvacítka případových studií z celého světa má široký záběr a sahá od zkušeností domorodých obyvatel Brazílie až po zkušenosti nevládních organizací, výzkumníků a akademiků získané na workshopu v Etiopii.

Případové studie sledují, jak různé skupiny na různých místech planety reagují na krize, a to včetně soukromého sektoru, občanské společnosti, vlád, náboženských uskupení, studentů a dárců. Zpráva zpochybňuje klíčová rozvojová očekávání a myšlenky a dospívá k následujícím závěrům:

  • Ekonomický růst vždycky neprospívá - záleží na tom, jak je řízen
  • Občanská společnost si v případě "megašoků" nevede příliš dobře, nedokáže dorůst k výzvě či příležitosti představovaným krizí
  • Národní stát má větší vliv než multilaterální mechanismy; globální dohody o klimatu, obchodu a drogách neřídí chování národů, ale naopak aliance národů jsou hybnou silou globálních dohod a dodávají jim kredibilitu. Některé případové studie ukazují, jak sledování národního (sebe)zájmu podrývá kolektivní akci, která je v dlouhodobém zájmu všech.

Ředitel Institutu pro rozvojová studia profesor Lawrence Haddad k tomu říká:

"Globální krize posledních čtyř let a pomalé doutnání změny klimatu zpochybnily náš životní způsob a měly zásadní vliv na mezinárodní rozvoj. Avšak tento výzkum ukazuje, že ačkoliv se objevily některé nové myšlenky, mají potíže s vytlačováním etablovaných koncepcí zabudovaných do uvažování o rozvoji.

Je jasné, že vznikající mocnosti - jako jsou Čína, Indie a Brazílie - a noví dárci pomoci a filantropové nutně neznamenají nové způsoby. A zůstává pochybné, zda je rozvojové myšlení dnes lépe připraveno vyrovnat se s nepředpokládanými krizemi než před rokem 2008", konstatuje Haddad.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
10137

Diskuse

Obsah vydání | 3. 10. 2011