Apoštolská nunciatura v Praze: Zatloukat, zatloukat, zatloukat (chudák dr. Plzák)

3. 10. 2011 / Jiří Baťa

čas čtení 4 minuty

Ano, chudák doktor Plzák, protože kdyby věděl, jak snadno se dá jeho známé pořekadlo zneužívat, asi by jej z úst nikdy nevypustil. Nejsmutnější na tom je, že se toto vžité pořekadlo ujalo i v kruzích, kde by se takové praktiky očekávaly nejméně. Abychom si rozuměli, zatloukat znamená lhát -- a jestliže Apoštolská nunciatura v Praze a její diplomaté proti těmto skutkům důrazně protestují, nezbývá než si myslet, že i oni ve svém protestu nemluví pravdu, jinými slovy lžou.

Jak uvedla TV Nova, je několik svědků, kteří na sobě nezávisle potvrdili, že natáčení historicko-erotického filmu v budově vatikánského velvyslanectví v Praze se uskutečnilo, že tento projekt zorganizoval sám dr. Barták, že účastníky přivítal osobně představitel velvyslanectví, který notabene údajně natáčení sám osobně dvakrát navštívil.

Prodávám, jak jsem koupil, ale nezdá se mi pravděpodobné, že by svědci měli nějaké postranní úmysly, tím více nějaké důvody uvádět nepravosti či skutečnosti, které by si mohli vymyslet. Co by tím získali? Komu by tím pomohli? Prostě otevřeně řekli, co a jak bylo.

"Dr. Barták měl přístup na nunciaturu jako lékař za účelem poskytnutí zdravotní péče z důvodů podezření na vážnou chorobu a pokud v tuto dobu zneužil svůj pohyb v prostorách nunciatury k inscenování a pořizování morálně závadných obrazových snímků, apoštolská nunciatura proti tomu jako zastupitelský úřad důrazně protestuje", stojí v prohlášení vatikánského velvyslanectví v Praze. Zde stojí za pozornost, že zastupitelský úřad protestuje, místo aby se od těchto událostí distancoval.

Chápu představitele vatikánského velvyslanectví, že tyto skutečnosti jsou pro ně krajně nepříjemné. Nicméně by měli mít, už z titulu jejich postavení, na základě očitých a osobně zúčastněných svědků a jejich výpovědí, natolik cti a slušnosti, že by neměli tyto svědky stavět do role lhářů, když je opak pravdou. Právě u církevních osobností je to zarážející, neboť lidé, kteří hlásají Desatero, které mj. hovoří o pravdě a lži, se takto svému poslání zpronevěřují. Ostatně ve světle sexuálních skandálů s homosexualitou mezi klérem je zřejmě pražský případ jen nepodstatnou epizodou amorálností, kterých se duchovní (nevím, zda ještě dnes, ale) v minulosti dopouštěli.

Jak je vidět i duchovní, pokud jim tzv. "teče do bot", jsou ochotni zatloukat, tedy nemluvit pravdu. Přesto, že je dost svědků, kteří by své svědectví byli schopni (alespoň doufám) říci i samotným představitelům velvyslanectví do očí. Jestliže však velvyslanectví připouští, že dr. Barták měl "volný" přístup do budovy velvyslanectví, o čemž svědčí i protestní nóta velvyslanectví, vzhledem k jeho rozsáhlé struktuře známostí, mj. i údajných návštěv Vatikánu a přijetí u samotného papeže, jak tvrdí dr. Barták, pak je dost reálné, že dr. Barták zajistil díky svým konexím, v rámci svých zvrhlých zálib, i realizaci natáčení zmíněného filmu. Koneckonců, filmové ukázky snad mohou dostatečně identifikovat místo a prostředí, ve kterém se měly filmové scény odehrávat.

Naskýtá se tedy otázka, proti komu nebo čemu apoštolská nunciatura tak "důrazně" protestuje, ale na druhé straně se od skutečností nedistancuje? Copak česká veřejnost nebo politická scéna má s touto událostí něco společného? Pokud chtějí proti něčemu vznášet protest, pak jen a jedině vůči panu dr. Bartákovi a sobě samým, protože to byli oni, kdo byli zaslepeni důvěřivostí vůči panu dr. Bartákovi, který si svým (odporným) šarmem a nezměrnou falešnou morálkou cobz praktikující křesťan získal důvěru (prý) až u samotného papeže. A jak vidno, zcela bezostyšně ji i zneužil. Takže nezbývá, než se všemu, co se kolem tohoto případu děje, notně divit.

0
Vytisknout
7918

Diskuse

Obsah vydání | 5. 10. 2011