Monitor Jana Paula:

O potřebnosti národů

30. 9. 2011 / Jan Paul

čas čtení 5 minut

Instituce, které nás nutí přijímat svoje legislativní předpisy -- OSN, WTO, Evropská unie -- nemají k dispozici žádnou účinnou vojenskou sílu, náklady, jež si tento vzdor vyžádá, rychle převáží zisky. Naopak, pokud se jim podřídíme, zaplatíme za to naprostým vymizením národní loajality. Tyto instituce však přitom na národní loajalitě parazitují a nemohou bez ní přežít. Jsou tudíž předurčeny k zániku, ať už je budeme poslouchat, nebo se jim vzepřeme, - píše v závěrečné kapitole své pozoruhodné knihy O potřebnosti národů její autor Roger Scruton.

Je to kniha mimořádná a závažná svým obsahem, a to zvláště v době, kdy řadě států Evropské unie hrozí vážné problémy a přibývá hlasů, tázajících se po smysluplnosti Evropská unie, v mnoha očích uměle vytvořeného byrokratického molocha, který přikazuje národním identitám co mají a nemají dělat. Tábory příznivců i odpůrců se značně polarizují, podle autora se dostáváme do situace, kdy budeme muset přestat přešlapovat na místě, a činit závažná rozhodnutí. Téma národní identity se klene celou knihou, v níž Roger Scruton velmi otevřeným a v mnoha ohledech i kontroverzním pohledem zkoumá příčiny její ztráty.

Autor v knize vysvětluje co to je národní stát a národní loajalita, přičemž kořeny v zásadě vidí v tradici. My v národních státech Evropa si musíme znovu zasloužit svrchovanost, kterou naše předchozí generace tak pracně vytvářely z dědictví křesťanství, imperiální vlády a římského práva, píše Roger Scruton a dodává: argumenty proti národnímu státu nejsou dostatečně pádné, zatímco argumenty ve prospěch nadnárodní alternativy nezaznívají vůbec. Domnívám se proto, že stojíme těsně před rozhodnutími, která mohou být pro Evropu a svět katastrofální, a že nám zbývá jen několik málo let na to, abychom znovu promysleli naše dědictví, a navázali na něj.

Podle Scrutona se Evropa nachází ve zlomovém bodě svých dějin. Na jedné straně se naše parlamenty a právní systémy stále opírají o principy teritoriální suverenity a odpovídají historickým vzorcům osídlování Evropy, na straně druhé byl uveden do pohybu proces, který má vyvlastnit suverenitu našich parlamentů a soudů, proces, který zruší hranice mezi našimi právními systémy, který rozpustí národnosti evropských zemí do historicky bezvýznamného celku nespojeného ani jazykem, ani náboženstvím, ani zvyky a obyčeji, ba ani zděděnou suverenitou a právem. Scrutonova kniha je v zásadě o tom, že nelze jezdit jednou zadnicí na dvou koních.

Kritiky národního státu a stoupence Evropské unie v mnoha ohledech usvědčuje z iluzí a mylných názorů. Jedním z těchto jejich omylů je, že samozvaní proroci stejně jako zákulisní spiklenci sdílejí přesvědčení, že národní stát způsobil dvě světové války, tudíž se jim zdá, že jakési spojené státy evropské jsou jediným receptem pro trvalý mír. Scruton na to reaguje, že národní stát si nelze představovat v duchu německého národa v jeho běsnění ve dvacátém století. Německý národ ohrožoval celou Evropu jen proto, že byl ohrožen sám sebou po té, co jej zachvátila nacionalistická horečka.

Scruton otevřeně a argumentačně velmi fundovaně píše to, co jiní cítí, ale bojí se vyslovit, aby nebyli šmahem označeni za fašisty, rasisty, xenofobi, nebo nostalgiky. A pokud obhájci národního cítění promluví, jejich argumenty jsou obvykle podle Scrutona přehlušeny otřepanými frázemi o multikulturní společnosti, právech menšin a nové globální ekonomice, přičemž mocná byrokracie v Evropské unii, OSN i WTO znásobuje volání po novém světovém řádu a stále více zesměšňuje reakcionáře, kteří překážejí jejich plánům.

Scruton svoji knihu původně vydal jako The Need for Nations, nyní se dočkala nového vydání pod názvem England and the Need for Nations. Autor se snaží zdůraznit, že legitimní vlastenectví se opírá o mateřskou zemi a vysvětluje, že anglické vlastenectví není hrozbou pro jiné, jak tomu bylo v případě německého nacionalismu, protože v jeho případě se jednalo o ideologii dominance, která neměla žádné teritoriální hranice. Naše vlastenectví, dodává Scruton, se opírá o ideál člověka, jenž se rozhodl žít v jasně vymezeném prostoru, kterému říkáme Anglie.

/Scrutonovu knihu "O potřebnosti národů" vydalo v roce 2011 brněnské Centrum pro studium demokracie a kultury, z anglického originálu England and the Need for Nations přeložili Eduard Bakalář a Pavel Pšeja./

kniha_o_potrebnosti_narodu.jpg

0
Vytisknout
5799

Diskuse

Obsah vydání | 3. 10. 2011