Učme se jazyky, naši sousedi to ocení

29. 9. 2011 / Miloslav Štěrba

čas čtení 3 minuty

V kampani za posílení role němčiny při výuce cizích jazyků se angažují velvyslanci Německa a Rakouska, a rovněž i český ministr zahraničí.

Je sympatické, že se akce účastnil (pokud právě nespal) i český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Jak však hodnotit jeho výrok: "Byly doby, kdy každý vzdělaný Čech uměl jak česky, tak německy. Teď přišla doba, abychom se do těch časů vrátili..."

Pan ministr vyzývá k návratu. Jenže němčina už dávno není pro občany ČR prioritním jazykem. Její roli převzala angličtina. A jazyky, které občané při své profesi potřebují.

Němčinu zajisté budou intenzivně studovat pracovníci managementu firem, které mají německy mluvící majitele. Naštěstí už dlouho mizí ve společnosti negativní asociace spojované s němčinou, jako jazykem pánů a okupantů, a totéž zajisté opadne u prospěšné ruštiny.

Zatímco němčinou nás propagátoři doslova vydírají (chcete práci, učte se německy), rusky se lidé učili spíše pro zájmovou činnost (turistika, korespondence, literatura ).

Německy se sice domluvíte v centrální Evropě, ale už nikde jinde na světě. Zatímco ruština umožnila komunikaci s desítkami dalších národů na území bývalého SSSR, dále v některých zemích bývalé RVHP, a kromě toho má i jednu nezanedbatelnou přednost -- je to jazyk slovanský.

Se znalostí ruštiny jsme se tak i srdečněji domluvili v Bulharsku, Srbsku, Polsku, na Ukrajině atd. Nechci zde horovat pro obnovení slovanských obrozeneckých tradic, nicméně, ve světě, který je až cynický svým tlakem na konzumní způsob života, ta trocha slovanské sounáležitosti nás nezabije, stejně jako trocha poezie, že?

Učit se cizí jazyky je pro příslušníky malého národa samozřejmostí. Lidé se také podle svých schopností jazyky učí, někdy po celý život, třebaže až do posledního vydechnutí pochybují o kvalitě svých jazykových dovedností.

Dokonale vás naučí cizí jazyk pouze v soukromé jazykové škole, či na zahraničním pobytu, nejlépe pokud hned teď podepíšete a zaplatíte přihlášku. Zatímco u pásu v automobilce si vystačíte s několika málo povely, a nerad bych ovšem ironizoval na toto téma, protože i zmíněný pracovník od pásu se třeba na Silvestra ocitne v blízkosti generálního ředitele. A nic víc. On neumí česky, vy německy.

Na čí straně z toho vznikne větší škoda, bůh suď.

"Dříve německy uměl každý vzdělaný Čech." tvrdí ministr. A co řeknete o těch lidech, pane ministře, kteří ovládají angličtinu, španělštinu, francouzštinu, ruštinu, ale na němčinu se už nedostalo? A o mladých, kteří dnes studují čínštinu a arabštinu, a nemají v zahradě nějakého rakouského zahradníka, se kterým by se rádi pobavili během polední siesty? Jsou také ve vaší kategorii "nevzdělaných"?

Tyto a další akce na podporu výuky jazyků jsou užitečné, pokud je posuzujeme s nadhledem, bez zdůrazňování významu právě těch zrovna "nejdůležitějších" jazyků. Zvláště, když známe výsledky letošních maturitních zkoušek vypovídajících o schopnostech školského systému naučit mladé lidi cizí jazyky. A to nás, jak sdělilo MŠMT, čeká brzká povinná maturita z cizího jazyka. Přeji panu ministrovi zahraničí častější návštěvy všechy druhů škol, aby se na místě přesvědčil, jak na tom mladí jsou a co všechno může sám vykonat pro jejich lepší znalosti cizích jazyků.

0
Vytisknout
8614

Diskuse

Obsah vydání | 30. 9. 2011