Sebevraždy a sebepoškozování u dětí a mladistvých

5. 1. 2023

čas čtení 7 minut
tisková zpráva

V České republice zemře podle dat Národního ústavu duševního zdraví každý rok vlastní rukou průměrně 1 300 lidí. Počet pokusů je však odhadován až na dvacetinásobek. Velkým tématem v poslední době jsou také sebevraždy a sebepoškozování u dětí a mladistvých. Podle Českého statistického úřadu si ročně v České republice vezme život 60 děti a mladých dospělých. V posledních měsících dle odborníků závažnost tohoto tématu stoupá. Možným příčinám i prevenci tohoto jevu se věnuje Centrum LOCIKA ve své online konferenci s názvem “Když schází naděje” . Příspěvky předních českých psychologů, terapeutů a psychiatrů jsou dostupné na youtube kanále Centra LOCIKA.


 

V posledních měsících se celá řada odborných pracovišť, ale i školy a rodiče potýkají s jevem, dříve více okrajovým, a to sebepoškozováním a sebevraždami u dětí a mladistvých. V minulosti se jednalo velmi často o děti či mladé dospělé, kteří zažili týrání, zneužívání či domácí násilí ve svém dětství, aktuálně je touto problematikou zasaženo mnohem více dětí. Mezi odborníky se hovoří o pandemii. Nemusí se jednat jen o klinický problém, ale i o reakci na aktuální společenskou situaci spojenou s válkou, následky pandemie covidu-19 i nejistoty, která pramení z měnícího se světa. Přijde nám důležité i o takto náročném tématu otevřeně hovořit a hledat společně cesty, jak se v těchto situacích chovat, jak být dětem k dispozici, účinně jim pomoci a podpořit je,” uvádí Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA. 


Na Slovensku ve zprávě Národného centra zdravotnických informací za rok 2021 zachytili odborníci u náctiletých ve věku 15-19 let nárůst pokusů o sebevraždu o 76,2 %. V České republice komplexnější data zaměřená právě na děti a náctileté v oblasti duševního zdraví včetně problematiky sebevražd stále chybí. Systematičtěji se této problematice začal věnovat Národní ústav duševního zdraví, který zřídil i pracovní skupinu s názvem Výzkum a prevence sebevražd. Laura Juríková, psycholožka, terapeutka a členka této skupiny doplňuje i data k sebepoškozování: Ročně evidujeme zhruba 3 000 případů hospitalizace pro úmyslné sebepoškození. Téměř třetinu v roce 2021 tvořily děti.”


Sebepoškozování obvykle není pokusem o sebevraždu. Může jít o potíže se zvládáním emocí, pocity bezcennosti, osamělosti, paniky, hněvu, viny, odmítnutí, nenávisti k sobě samému,” uvádí Pavla Doležalová psychoterapeutka, vysokoškolská pedagožka a adiktoložka. Naproti tomu sebevražedné chování je jakýkoliv čin, který může způsobit smrt člověka, například oběšení, předávkování léky. Většina lidí, kteří uvažují o sebevraždě, často prožívá intenzivní emoční či fyzickou bolest, beznaděj, mohou mít negativní pohled na život nebo nevnímají smysl v budoucnosti,” dodává.  


Z globální perspektivy je sebevražda čtvrtou vedoucí příčinou úmrtí ve věku 15 až 29 let. Ve věku 15–24 let je sebevražda druhou nejčastější příčinou úmrtí po dopravních nehodách. 

O tématu sebevražd panuje celá řada mýtů a předsudků, konference Centra LOCIKA si klade za cíl některé mýty vyvrátit a téma detabuizovat. 


Jaká jsou podle přednášejících nejčastější tabu?

 • mladí mají tolik možností, že nemají důvod si ubližovat, sebepoškozování je mezi mladými jen móda

 • dítě/mladý dospělý si neublíží, když o sebevraždě mluví, chce jen získat pozornost

 • dítě/mladý dospělý si neublíží, když o sebevraždě mluví, chce jen získat pozornost

 • sebevražda u dětí a mladistvých je většinou zkratkovitá událost

 • když se dítěte zeptám, zda nemyslí na sebevraždu, mohu ho k takovému jednání motivovat

 • děti a náctiletí mají takový přístup k informacím, že rady a pomoc rodičů nepotřebují 

 • pokud dítě/náctiletý neprojevuje své emoce a nic nechce, nic ho netrápí a nic nepotřebuje


Pět preventivních kroků u osob s emocionální bolestí a v riziku sebevraždy

 • zeptat se, zda přemýšlí o sebevraždě

 • zabezpečit bezpečí, redukovat přístup k rizikovým věcem, místům

 • být přítomen, poslouchat a být si vědom prožívání člověka v riziku

 • pomoci spojit odborníky, krizovou linku, lékaře

 • zůstat v kontaktu i po odeznění krize


KAM SE OBRÁTIT O POMOC?


První pomoc na https://sebevrazdy.cz/pomoc/, včetně čísla 112 pro akutní stavy


Linka první psychické pomoci - krizová linka pro dospělé, funguje nonstop a zdarma na čísle 116 123 Chatové poradenství: http://linkapsychickepomoci.cz/chat/


Linka bezpečí - Linka pro děti a studenty do 25 let. Funguje nonstop, je anonymní a zdarma na čísle 116 111, https://www.linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz Chatové poradenství https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/


Linka pro rodinu a školu, pro dospělé, kteří mají starost o dítě - 116 000


Ke konferenci Centra LOCIKA:

Ve video příspěvcích od předních odborníků je shrnuto vše od typologie sebepoškozování a sebevražedného chování, přes pohled na téma skrze optiku terapeutů či pedagogů až po to, co dělat v případě sebevraždy dokonané.

V případě zájmu můžeme s jednotlivými spíkry domluvit rozhovor či vyjádření pro článek. 

 

V příspěvcích vystupují:

- Pavla Doležalová, psychoterapeutka, VŠ pedagožka a adiktoložka

- Peter Pöthe, dětský psychoterapeut a psychiatr

- Michal Kniha, speciální pedagog, terapeut, mediátor a krizový intervent

- Sylvie Stretti a Jan Kaňák, Poradna Vigvam

- Galina Jarolímková, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4

- Laura Juríková a Alexandr Kasal, Národního ústavu duševního zdraví


Konferenci “Když schází naděje” finančně podpořil Úřad vlády ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Odkaz na konferenci na youtube kanálu Centra LOCIKA ZDE.

Článek Centra LOCIKA k tématu s doplněnými informacemi (jako jsou příčiny sebepoškozování a sebevražd, varovné signály) společně s infografikou, kterou lze v článku použít, najdete zde.

Kontakt PR: Magdaléna Černá, magdalenac@centrumlocika.cz


Centrum LOCIKA, z.ú.

Centrum LOCIKA, zahájilo svou činnost v květnu 2015. Jedná se o první takto specializované centrum komplexní odborné péče pro děti zažívající domácí násilí v ČR. Vzniklo na základě dlouholetých zkušeností a vysoké poptávky po těchto službách ze strany rodičů i státních orgánů. Pražský magistrát udělil Centru pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Ročně odborníci centra pomohou až 200 dětem a jejich rodinám. Služby Centrum poskytuje na adrese Umělecká 6, Praha 7.


www.centrumlocika.cz, www.facebook.com/centrumlocika, https://www.instagram.com/centrumlocika/

1
Vytisknout
5525

Diskuse

Obsah vydání | 9. 1. 2023