Návrat k prvobytně pospolné společnosti

5. 1. 2023 / Wenzel Lischka

čas čtení 3 minuty

 

Návrat k prvobytně pospolné společnosti je dnes velice aktuálním tématem. Žijeme v stále aktuálnějším ohrožení globálního zničení naší kultury a civilizace ekologickou devastací, atomovou či termonukleární III. světovou válkou, úplnou degenerací a zemskou pohromou (zemětřesení, potopa světa aj. 


 

Zpětný uvědomělý a řízený návrat k prvobytně pospolné společnosti není rozhodně nijak možný. Nikdo z nás dobrovolně nepůjde bydlet do jeskyně, kde by si svítil loučemi. Stejně by zde vzhledem ke své zdravotní kondici dlouho nepřežil. Stali jsme se úplně závislými na vědeckotechnických vynálezech a technologiích. Jejich přepych nás zhýčkal až na hranici úplné ztráty životnosti a vědomí.

Zbývá nám pouze pokračování v pokroku, který otázku prvobytně pospolné společnosti přinese na pořad dne až v novém světovém cyklu – až po globální apokalypse. Globálně i lokálně stabilizovat lidstvo na dosažené technické základně není nijak možné. Už by se tomu tak dávno stalo. Vědeckotechnický pokrok, který je projevem gravitační síly, není nikdy uspokojivý, ale vynucuje si přirozeně pouze další a další pokrok.

O prvobytně pospolné společnosti jsou zmínky již našem Písmu svatém (Genesis). Žili v ní Adam a Eva v ráji. Netrvalo dlouho a z prvobytně pospolné společnosti se stala společnost prvobytně odbytná. Adam a Eva si již jako nejmenší binární pohlavní jednotka nepostačovali. Začali se odbývat. Stalo se tak dílem z nudy, ale hlavně díky dekadentnímu procesu vesmírné tvorby (gravitace).

Podle klasické čínské psychosomatiky se v organizmu Adama a Evy zvrátily koncepční procesy v antikoncepční (gravitační či gravidní), a našim prarodičům se začali rodit potomci. A jejich potomkům se zase začali rodit další a další potomci a tak dále, až jsme se rozmnožili do současných nějakých 8 miliard lidí. Kvalita lidí se zvrátila v kvantitu a tak populace generaci za generací propadla nevratnému procesu degenerace.

Abychom výše uvedenému správně porozuměli, musíme si uvědomit, že východní pohled na zmíněné procesy je opačný nežli náš západní. Podle něj, při správné koncepci totiž žádní potomci nevznikají a vznikat nemohou, neboť to neumožňují spojité antigravitační síly lidského organizmu. Při nesprávné koncepci (antikoncepci) se v souladu s gravitačním a degenerativním spádem potomkové naopak rodí.

Koho východní pohled zajímá, může se například nechat poučit u klasických děl čínského taoismu, jako je například Kniha o tao a ctnosti (Tao-te-ťing) nebo Kniha změn (I ching). Zvláště Kniha změn je zajímavá, neboť svým genetickým schématem (principem) předběhla naši moderní dobu o několik tisíc let. Trvalo dlouho, než náš Gregor Johann Mendel (1822 – 1884) objevil stejné genetické schéma.

Studovat čínskou kulturu je dnes ovšem velmi problematické. Museli bychom se zbavit našich hegemonistických předsudků, předpojatostí a samolibosti naší západní kultury. Zvláště když podle mínění naší dogmatické mediální propagandy, je všechno čínské špatné. Vyjma ovšem čínských kecek.

Jsme neschopní a líní kecky vyrábět sami. Navíc to není ani tak ziskové, jako když nám je levně vyrobí Číňan a draze prodá globální korporátní obchodník. Do dezolátního stavu nás dostala špatně aplikovaná genetika.

Nechci téma prvobytně pospolné společnosti nijak vulgarizovat. Každý, kdo chce, může snadno objevit, kde dnes spočívají krátké a neuspokojivé intervaly impulzů jejích ozev. Vesmír přece obsahuje své počáteční impulzy až do jeho nejzazších konců.

0
Vytisknout
2858

Diskuse

Obsah vydání | 9. 1. 2023