Analýza: Od roku 1970 bylo vyhubeno téměř 70% zvířecí populace

13. 10. 2022

čas čtení 5 minut
Foto. 64 procentní úbytek australských lvounů hřivnatých


Obrovský rozsah úbytku druhů způsobený člověkem vyžaduje naléhavá opatření, tvrdí přední světoví vědci
 
Podle předního vědeckého hodnocení se populace volně žijících živočichů na Zemi za necelých 50 let propadly v průměru o 69 %, protože lidé pokračují v kácení lesů, spotřebovávají nad rámec možností planety a průmyslově znečišťují životní prostředí.

Podle zprávy Living Planet, kterou každé dva roky vydává Světový fond na ochranu přírody (WWF) a Londýnská zoologická společnost (ZSL),  početnost ptáků, ryb, obojživelníků a plazů od otevřeného oceánu až po tropické deštné pralesykles8 volným pádem a v letech 1970 až 2018 klesla v průměru o více než dvě třetiny. Před dvěma lety to bylo 68 %, před čtyřmi lety 60 %.


Mnozí vědci se domnívají, že prožíváme šesté masové vymírání - největší úbytek života na Zemi od dob dinosaurů - a že za ním stojí člověk. 89 autorů zprávy vyzývá světové lídry, aby na prosincovém summitu o biologické rozmanitosti Cop15 v Kanadě dosáhli ambiciózní dohody a snížili emise uhlíku, aby se v tomto desetiletí globální oteplování omezilo pod 1,5 °C a zastavilo se tak bezuzdné ničení přírody.

 

Index živé planety kombinuje globální analýzu 32 000 populací 5 230 živočišných druhů a měří změny v početnosti volně žijících živočichů napříč kontinenty.

V Latinské Americe a v karibské oblasti - včetně Amazonie - došlo k nejprudšímu poklesu průměrné velikosti populace volně žijících živočichů, a to o 94 % za 48 let. Tanya Steeleová, výkonná ředitelka WWF ve Velké Británii, řekla: "Tato zpráva nám sděluje, že nejhorší úbytek je v regionu Latinské Ameriky, kde se nachází největší deštný prales na světě, Amazonie. Míra odlesňování se zde zrychluje, což tento jedinečný ekosystém připravuje nejen o stromy, ale i o volně žijící živočichy, kteří jsou na nich závislí, a o schopnost Amazonie působit jako jeden z našich největších spojenců v boji proti změně klimatu."
 
Druhý největší pokles zaznamenala Afrika (66 %), následovaná Asií a Tichomořím (55 %) a Severní Amerikou (20 %). Evropa a střední Asie zaznamenaly 18% pokles. Celkový úbytek je podle zprávy podobný tomu, jako kdyby zmizela lidská populace Evropy, Ameriky, Afriky, Oceánie a Číny.

"Navzdory vědeckým poznatkům, katastrofickým prognózám, vášnivým projevům a slibům, hořícím lesům, zatopeným zemím, rekordním teplotám a milionům vysídlených lidí světoví lídři nadále sedí a sledují, jak nám náš svět hoří před očima," řekl Steeleová. "Klimatická a přírodní krize, jejichž osudy jsou propleteny, nejsou nějakou vzdálenou hrozbou, kterou naši vnuci vyřeší pomocí dosud neobjevené technologie."

 
Přední britské charitativní organizace zabývající se ochranou přírody obvinily Liz Trussovou, že upřednostňuje ekonomiku před ochranou přírody a životního prostředí, a obávají se, že vzácní živočichové a rostliny by mohli přijít o svou ochranu, až se koncem tohoto roku uskuteční její slib "likvidce byrokracie" EU.

Zpráva poukazuje na to, že ne všechny země mají stejnou výchozí pozici, pokud jde o úbytek přírody, a že podle indexu neporušenosti biologické rozmanitosti má Velká Británie pouze 50 % své bohatosti ve srovnání s historickou úrovní, což z ní činí jednu z nejvíce přírodou ochuzených zemí na světě.
 
Podle zprávy je změna využívání půdy stále nejvýznamnějším faktorem úbytku biologické rozmanitosti na celé planetě. Mike Barrett, výkonný ředitel pro vědu a ochranu přírody ve WWF-UK, řekl:  "Na celosvětové úrovni je úbytek, který pozorujeme, způsoben především ztrátou a fragmentací biotopů v důsledku globálního zemědělského systému a jeho expanze do neporušených biotopů, které se mění na zdroje potravin."

Výzkumníci zdůrazňují, že zvířata mají stále větší potíže s pohybem v suchozemské krajině, protože jim v tom brání infrastruktura a zemědělská půda. Pouze 37 % řek delších než 1 000 km (600 mil) zůstává volně tekoucích po celé své délce, zatímco pouze 10 % světových chráněných území na souši je propojeno.

Autoři, kteří mezi prioritní oblasti řadí Himálaj, jihovýchodní Asii, východní pobřeží Austrálie, Albertínskou příkopou a pohořím Východního oblouku ve východní Africe a povodí Amazonky, tvrdí, že budoucí pokles není nevyhnutelný.

IUCN také vyvíjí standard pro měření ochranářského potenciálu živočichů, známý jako jejich zelený status, který umožní vědcům vytyčit cestu k obnově některých z milionu druhů, jimž na Zemi hrozí vyhynutí.  Holub růžový, bettong norní a nosorožec sumaterský byli v loňské studii označeni za druhy s dobrým ochranářským potenciálem.
 

Robin Freeman, vedoucí oddělení indikátorů a hodnocení v ZSL, uvedl, že je zřejmé, že lidstvo podkopává samotné základy života a že je třeba urychleně jednat. "Abychom se dočkali nějakého ohnutí křivky úbytku biodiverzity ... nejde jen o ochranu, ale o změnu výroby a spotřeby - a jediný způsob, jak budeme schopni toto uzákonit nebo požadovat, je mít tyto jasné měřitelné cíle, které požadují obnovu početnosti, snížení rizika vymírání a zastavení vymírání na prosincovém zasedání Cop15."

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
4114

Diskuse

Obsah vydání | 18. 10. 2022