David Unger

Autor je povoláním klinický psycholog v  Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, je to absolvent psychologie a filozofie FSS a FF MU Brno.