Nepodmíněný příjem a udržitelnost – veřejná mezinárodní debata 23.5. v Grébovce

17. 5. 2022

čas čtení 10 minut


Máme za to, že nepodmíněný příjem potřebuje v ČR mnohem více veřejné pozornosti, odborného zastání a kritické reflexe – více než v jiných zemích, kde se s ním pracuje podstatně seriózněji.
V ČR to tak na první pohled nevypadá, ale ve světě v posledních letech přibývají různé programy a politiky poskytující přesvědčivé argumenty, proč je nepodmíněný příjem klíčový pro uvolnění sil a prostředků z kleští destruktivního boje o soukromé zisky a k reálnému řešení stále se prohlubujících klimatických, environmentálních i společenských problémů.

 

U kulatého stolu sice povedou diskuzi aktivní prosazovatelé eko-sociální transformace v ČR a v zahraničí, ale jde nám především o to, aby v publiku byli v Grébovce v pondělí 23. 5. společně přítomni nejrůznější aktivní zastánci společenské změny v ČR a využili jedinečnou šanci koncept nepodmíněného příjmu podrobně kriticky přezkoumat. Zveme zástupce veřejných institucí, nevládních organizací, politických i občanských sdružení, aktivistických hnutí, veřejné činitele a tvůrce politik, ale i poskytovatele péče, obhájce sociální spravedlnosti a lidských práv, solidarity, veřejného dobra, rovných příležitostí, zelené politiky ap. Možnost vést informovaný dialog o propojení nepodmíněného příjmu s veřejnými politikami udržitelnosti, nerůstu, lokálnosti či participace je v ČR vzácná. Proto byste si tuto vcelku unikátní příležitost neměli nechat ujít.

V sále budete mít možnost osobně potkat i další významné hosty z řad zahraničních propagátorů nepodmíněného příjmu, kteří do Prahy zavítali na celoevropské shromáždění.

Debata bude moderovaná a vynasnažíme se, aby v jejím průběhu dostal slovo každý, kdo o to bude stát. U kulatého stolu bude jedna volná židle navíc, kam se může v průběhu debaty přijít posadit kdokoli z auditoria a k tématu promluvit.

Z důvodu omezené kapacity míst v sále i později večer v restauraci je nezbytné, abyste se včas zaregistrovali
prostřednictvím tohoto linku: https://forms.gle/28RhdBGjHw4wWTNGA. Děkujeme. V případě potíží pište na nzkolektiv@gmail.com.

Budeme rádi, když zvážíte, kterým dalším lidem z Vaší či spřátelené organizace/ spolku/hnutí/strany/instituce/bubliny dává smysl tuto pozvánku přeposlat, aby se debaty také zúčastnili.   
Jednacím jazykem bude angličtina, tlumočení je zajištěno.

Níže najdete veškeré detaily, včetně linku na FB událost a plakátu.
Srdečně se těším na shledanou v pondělí 23. 5. odpoledne v Grébovce!

---------------------------
A nač a na koho se můžete těšit vy?

Přehledný a stručný harmonogram akce najdete v plakátu v příloze.


Nepodmíněný základní příjem a udržitelnost | 23. 5.2022 | vila Grébovka

13:00-14:30 Tematická přednáška s rozpravou s diváky
14:30-16:00 Káva a veg. občerstvení
16:00-18.30 Debata u kulatého stolu a Q&A
19:00 Volná diskuze a networking
20:00 Pokračování v restauraci

Veřejná moderovaná debata si klade za cíl vystavit téma nepodmíněného příjmu otázkám, pochybnostem, komentářům, ale i nadějím těch, kdo poukazují na sociální, ekologickou, ekonomickou nespravedlnost nastavení české společnosti a zasazují se o konkrétní zlepšovací opatření.
Má ale smysl řešit každý příznak nefunkčnosti systému zvlášť? A představuje pak nepodmíněný příjem koncepční krok k řešení klimatické, pracovně-tržní či sociální krize? A jak je to s krizí hodnot, demokracie, identity, práva na zdravé životní prostředí, a s řadou dalších krizí, které vás jistě napadne doplnit?

U kulatého stolu budeme odpovědi na tyto a další otázky hledat v následující sestavě:
~ Angelina Kussy, politická antropoložka, doktorandka na Autonomní univerzitě v Barceloně, zabývající se sociálními nerovnostmi, tématy práce a péče a jejich vztahem k migraci, a aktivistka v oblasti správy měst (Fearless Cities, Barcelona en Comú), feminizace politiky, nerůstu a nepodmíněného příjmu. Angelina má nyní exkluzivní příležitost být u příprav katalánského pilotního programu na implementaci nepodmíněného příjmu pod vedením profesora Guye Standinga. Jedná se o zatím nejambicióznější program na území EU a má být spuštěn na podzim 2022. Angelina byla na naši žádost zmocněna oficiálně nám v Praze design tohoto pilotního programu představit, což je vskutku unikátní nabídka;

~Vivan Storlund, finská doktorka práv, publicistka a výzkumnice v oblasti sociální spravedlnosti, lidskoprávní problematiky a sociologických výzkumů zaměřených na hodnotu práce, s letitou zkušeností z práce s učitelskými odbory v evropských státech, nám v úvodním slovu představí publikaci kolektivu severských odborníků a vyloží, proč by nepodmíněný příjem měl být základem všech skutečně sociálně a klimaticky odpovědných a spravedlivých politik. Publikace bude na požádání volně k dispozici;

~ Adrienne Goehler, berlínská publicistka a kurátorka, feministka, někdejší berlínská senátorka pro vědu, výzkum a kulturu a bývalá prezidentka hamburské Univerzity výtvarných umění, aktivně podporující UBI jako osvobozující nástroj pro individuální i celospolečenský lidský potenciál, v závěrečném slovu představí jiný soubor odborných esejů: Sustainability needs Deceleration needs Basic Income, který sestavila jako editorka a který bude na místě pro zájemce také volně k dispozici.

S nimi ke kulatému stolu usednou tři představitelé eko-sociální transformace ČR, kteří mají své odborné i praktické zkušenosti s celou řadou tristních dopadů nerovného nastavení naší dnešní společnosti a aktivně se zasazují o změnu:

~ Magdalena Davis, spolupředsedkyně strany Zelených, starostka města Mníšek pod Brdy a aktivní podporovatelka nerůstu a udržitelnosti;

~ Eva Hejzlarová, politoložka, výzkumnice zaměřená převážně na oblasti sociální lokální politiky, genderové rovnosti, tvorby politik, problematiky marginalizovaných skupin, garantka kapitoly Péče v Nové dohodě, která si ostře uvědomuje potřebu obratu naší společnosti od kultury práce ke kultuře péče;

~Tadeáš Žďárský, vytrvalý propagátor nerůstu v Česku i za hranicemi, jeden ze spoluzakladatelů Nerůstové akademie a České nerůstové pracovní skupiny, lektor v organizaci NaZemi, kde se vedle nerůstu věnuje kritické pedagogice a klimatickému vzdělávání, a čerstvý nominand na cenu Josefa Vavrouška.

A VY: U kulatého stolu bude jedna volná židle navíc, aby se každý, kdo má co relevantního říct, mohl vyjádřit. V druhé části pak bude prostor pro dotazy v rámci Q&A a i poté bude dostatek času na neformální debaty a networking, jak na místě, tak po přesunu i v nedaleké restauraci, kam jste také srdečně zváni.

Ještě před kulatým stolem máte možnost přijít si od 13.00 hodin poslechnout tematickou přednášku, kterou pronese Gabriela Cabaña, chilská antropoložka, členka světové sítě BIEN, doktorandka na London School of Economics and Political Science zabývající se souvislostmi mezi nerůstem a nepodmíněným příjmem, novodobým vykořisťováním, prekarizací práce či kulturou bull-shit jobs. Živý vstup budeme přenášet přímo do sálu, kde bude přichystáno občerstvení a káva k následujícím Q&A s Gabrielou Cabañou a k sociálnímu propojování, a bude zároveň i streamovaný online.

V sále i v restauraci budete mít možnost potkat i další významné hosty z řad propagátorů nepodmíněného příjmu v Evropě i ve světě. Půjde tak o jedinečnou příležitost k navázání osobních kontaktů.-------------------
Doprovodný program: série on-line přednášek
20.–23. 5. proběhne série čtyř jedinečných přednášek na téma Nepodmíněný příjem a udržitelnost, díky nimž bude možné do tématu proniknout hlouběji, ať už před akcí, nebo i po ní.

20. 5. Pá 18:00 Angelina Kussy (POL/ESP): „Basic Income and Politics of Anti-productivism“
21. 5. So 10:00 Karl Widerquist (USA): „Past-, Present-, and Future-Based Arguments for UBI“
22. 5. Ne 10:30 Helena Norberg-Hodge (SWE/AUS): „UBI as Part of a Decentralised Future“
23. 5. Po 14:00 Gabriela Cabaña (CHL): „Disarming the Growth Economy through Basic Income“

Přednášky budou streamovány on-line, s možností diváků klást dotazy, a po odvysílání zůstanou dostupné na internetu.

-------------------
Organizační rámec: Valné shromáždění UBIE v Praze
Celou akci pořádáme u příležitosti členského shromáždění evropské platformy za nepodmíněný příjem UBIE, které náš NZKolektiv spoluorganizuje a které se letos poprvé koná v ČR, a to 20.–23. 5. právě ve vile Grébovka. Na shromáždění zavítají i pozvaní hosté ze světové sítě BIEN (
https://basicincome.org), mezi něž patří i účastnice našeho kulatého stolu a přednášející.
Více o shromáždění zde:
https://www.ubie.org/prague2022/

Zájemci o přednášky jsou zároveň srdečně zváni přijít do vily Grébovka osobně, poslechnout si přednášky přímo na místě spolu s přítomnými členy UBIE a BIEN a zúčastnit se živé diskuze, případně i dalšího programu shromáždění, včetně společenských akcí.


----------------
Sledujte FB událost:

Další podrobnosti, avíza a linky na streamované přednášky, medailonky mluvčích, registrační formulář ad. budeme postupně připomínat na stránce FB události zde:
https://www.facebook.com/events/2869713306655430


Nepodmíněně Váš
Základní kolektiv


FB NZKolektivu:
https://www.facebook.com/nzkolektiv
FB události:
https://www.facebook.com/events/2869713306655430
Registrační link: https://forms.gle/f4oZCsuEh7LzE2U86
Email: nzkolektiv@gmail.com

1
Vytisknout
2120

Diskuse

Obsah vydání | 19. 5. 2022