Nezávislost veřejnoprávních médií v České republice musí být posílena proti budoucím útokům

18. 5. 2022

čas čtení 4 minuty
tisková zpráva
 


Praha, 18. května 2022 – Mezinárodní tiskový institut ve spolupráci s dalšími organizacemi vydal prohlášení k situaci veřejnoprávních médií v České republice, ve kterém uznává chystanou změnu v legislativě. Svoboda tisku v České republice zaznamenala od nástupu vlády premiéra Petra Fialy k moci vítanou změnu. Níže podepsané organizace podporující nezávislost médií proto naléhají na nový úřad, aby využil tohoto impulsu k prosazení změn, které posílí institucionální nezávislost České televize a Českého rozhlasu.

 
Celé originální znění prohlášení je k dispozici na webových stránkách IPI. Za minulé vlády byla Česká televize pod neustálým tlakem a byla svědkem politicky motivovaných pokusů odvolat jejího generálního ředitele a ovlivnit obsah vysílání. Nová vláda od svého nástupu k moci vypracovává návrhy novel zákona o České televizi a Českém rozhlasu s cílem vytvořit další institucionální záruky. Je zapotřebí, aby zákony více chránily média od politických tlaků a podpořily jejich nezávislost. Tyto návrhy vznikají z iniciativy novinářských organizací a mediálních sdružení, a to především Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu a organizace Rekonstrukce státu.

Vzhledem k tomu, že se Česká republika připravuje na převzetí předsednictví v Radě Evropské unie v červenci 2022, vyzývají podepsané organizace vládu, aby znovu zaměřila svou pozornost a zdvojnásobila své úsilí o schválení těchto novel v následujících měsících.

Návrhy změn obsahují šest důležitých prvků. Dle novely zákona by se do jmenování členů řídících orgánů nově zapojily obě komory parlamentu, nikoli pouze Poslanecká sněmovna. Mezi další důležité změny, které novely přinesou, patří zpřísnění pravidel pro nominování kandidátů, stanovení jasných kritérií pro ty, kdo mohou být jmenováni do řídících rad, stanovení kritérií střetu zájmů a justiční dohled nad procesem výběru, jmenování a odvolávání členů rad, jakož i nad rozhodováním rad samotných. Legislativa obsahuje také ustanovení pro udržitelné financování veřejnoprávního vysílání s automatickým zvyšováním koncesionářských poplatků v souladu s inflací, což vytváří silný ekonomický základ pro budoucnost.

Podepsané organizace se domnívají, že schválením těchto novel by představovalo významný pokrok v nezávislosti veřejnoprávních médií a jejich větší odolnost vůči vnějším politickým tlakům či snahám o jejich ovlivňování. Vybudování těchto záruk je navíc o to naléhavější vzhledem ke stavu veřejnoprávního vysílání v širším regionu. České veřejnoprávní média jsou dlouhodobě baštou nezávislé žurnalistiky ve východní a střední Evropě. Vytvoření silných hradeb pro nezávislost veřejnoprávních médií by mohlo také poskytnout sousedním zemím velmi potřebný model, který by mohly následovat v nadcházejících letech. Schválení této stěžejní legislativy by v Evropě poskytlo příhodný příklad odolnosti svobody sdělovacích prostředků.

Podepsané organizace:
• ARTICLE 19 Europe
• Endowment Fund for Independent Journalism (NFNZ)
• European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
• European Federation of Journalists (EFJ)
• Free Press Unlimited (FPU)
• International Press Institute (IPI)
• OBC Transeuropa (OBCT)
• Public Media Alliance (PMA)

O NFNZ:
NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky je platforma, jejímž cílem je šířit svobodné, názorově pluralitní a společensky důležité informace. Podporuje svobodnou diskusi o společenských, politických nebo ekonomických tématech a přispívá ke kultivaci veřejného prostoru a otevřenosti naší společnosti. K tomu používá nástroje podpory, ať jednotlivé grantové pobídky určené nezávislým médiím nebo provozuje široce uznávaný mediální projekt MediaRating. V neposlední řadě NFNZ obhajuje zájmy novinářské obce a spolupracuje s ostatními mediálními organizacemi doma i v zahraničí.

1
Vytisknout
1906

Diskuse

Obsah vydání | 20. 5. 2022