Průmysl odpůrců očkování roste. Útočí na vakcinaci proti covid-19. Na pozadí je nejen byznys, ale i snaha o rozvrat demokracie

4. 1. 2021 / Ludmila Hamplová

čas čtení 17 minut
Jestli někdo dokázal pandemii covid-19 využít jako příležitost, tak to jsou bezpochyby odpůrci očkování. Šíření dezinformací o vakcinaci nejen proti této infekci je díky sociálním sítím mnohem masivnější a nebezpečnější. Výsledkem jsou rostoucí pochybnosti společnosti o očkování obecně a horší spolupráce veřejnosti na dodržování proti-epidemických opatření, a bohužel také nedůvěra ve státní instituce a demokracii jako takovou. Odpor k očkování proti covid-19 se stal tématem, které spojuje nejen dezinformační scénu, ale zasahuje velkou část veřejnosti, která má pocit, že se už „nikomu nedá věřit“.


Očkování je spolehlivý nástroj, jak dostat šíření infekčních chorob pod kontrolu. Očkování proti covid-19 v tomto ohledu není výjimkou. Přesto je nástup vakcinace spojen s obrovským přívalem dezinformací, které mají závažné dopady nejen v oblasti zvládání epidemické situace. Jak ukazuje report britské organizace Center for Countering Digital Hate, jenž se věnuje problematice dezinformací, znamená pandemie covid-19 pro odpůrce očkování obrovskou příležitost, kterou hodlají naplno využít, a ještě více ohrozit křehkou důvěru společnosti v očkování jako takové. Klíčovou roli v tomto ohledu sehrávají sociální média umožňující snadné šíření téměř jakéhokoliv obsahu, včetně zcela nepravdivých zpráv. Technologičtí giganti jako je společnost Facebook pak díky odpůrcům očkování mají nemalé příjmy z reklamy. Podle zmiňovaného reportu se jedná o zisk ve výši jedné miliardy amerických dolarů ročně.

Šíření dezinformačního obsahu o očkování tak není „vyjádření svého osobního názoru“, ale krok s řadou velmi vážných dopadů na fungování společnosti jako celku. A nejde jen o to, že se s dopady pandemie budeme potýkat o to déle, protože se šíření infekce nepodaří kvůli nízké proočkovanosti a neochotě respektovat proti-epidemická opatření dostat pod kontrolu. Podle českého bezpečnostního centra Evropské hodnoty, které se specializuje problematiku hrozeb ze strany Ruska a Číny, se pandemie covid-19 spolu s vývojem a použitím vakcín stala další možností, jak v rámci hybridní války zaútočit na hodnoty západní civilizace a narušit demokracii v jednotlivých státech. „Hlavními šiřiteli dezinformací proti očkování jsou v Česku weby, které dlouhodobě ideologicky podporují Ruskou federaci a šíří dezinformace v její prospěch. Proti-očkovací sdělení jim ideologicky konvenují, protože se shodují s jejich přesvědčením jít proti mainstreamu a proti establishmentu,“ vysvětluje Jakub Janda, ředitel bezpečnostního centra Evropské hodnoty.

Rostoucí ekosystém odpůrců očkování

Podle britské organizace Center for Countering Digital Hate vznikl ve virtuálním prostoru doslova „sofistikovaný ekosystém, který rostl díky využíváním slabin v zásadách pro použití sociálních sítí“, přičemž každá z nich přispěla k nárůstu tohoto nebezpečného prostředí. Vedoucí osobnosti hnutí odpůrců očkování pak podle této zprávy cíleně plánují své online kampaně s cílem oslovit co největší část veřejnosti. Pandemie covid-19 jim tak zajišťuje ještě větší prostor k tomu, jak narušit křehkou důvěru společnosti v očkování. Celkem 409 nejvlivnějších účtů odpůrců očkování na sociálních sítích v angličtině, které report zahrnoval, má celkem 58 milionů sledujících. Na tyto účty pak navazují tisíce dalších v jednotlivých národních jazycích, včetně češtiny. „Anti-vaxx aktivisté na plný úvazek zdvojnásobili svůj dosah a vysílání zpráv na svých YouTube kanálech, kde propagují konspirační teorie a neověřené způsoby léčby,“ konstatuje report organizace Center for Countering Digital Hate, podle kterého nastal čas, aby technologičtí giganti přijali svůj díl zodpovědnosti za šíření dezinformací a zasáhli.

„Lži stojí životy. Stejně jako lidé na celém světě učinili kroky k ochraně svých komunit, tak by konečně i společnosti provozující sociální sítě měly udělat svůj díl,“ je přesvědčený Imran Ahmed, ředitel organizace. „Nemůžeme ignorovat skutečnost, že společnosti provozující sociální média dlouho selhávají v tom, aby zasáhly proti šíření dezinformací o očkování. Jejich selhání vede ke zhoršení celé situace, která je národní, ne-li přímo globální, bezpečností hrozbou během pandemie,“ napsal analytik ve svém komentáři pro britský deník The Telegraph. Šíření dezinformací o očkování je tedy prokazatelně nejen zdravotní, ale i bezpečnostní hrozbou. Proto také britská vláda podle informací deníku The Financial Times cíleně tlačí na sociální média, jako jsou Facebook, YouTube nebo Twitter, aby odstraňovala škodlivý obsah. Stejný požadavek adresovala největším gigantům The American Medical Association. „Je obzvláště důležité, aby platformy sociálních médií sdílely včasné, transparentní a přesné informace o vakcínách proti covid-19 od institucí, které poskytují Food and Drug Administration (FDA) a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a které stojí na vědeckých důkazech. Tento úkol se stal ještě významnější tváří tvář hromadným, sofistikovaným dezinformačním kampaním cílícím na americkou veřejnost ze strany cizích vlád prostřednictvím zpravodajských webů, osobností na sociálních sítích a dalšími způsoby, jak již bylo zdokumentováno americkým ministerstvem zahraničí,“ upozorňuje Americká lékařská asociace s tím, že na tom, jak se zachovají společnosti provozující sociální sítě závisí akceptace očkování proti covid-19 ze strany americké veřejnosti.

Sama společnost Facebook se brání tím, že již učinila řadu potřebných kroků ke snížení dosahu dezinformačního obsahu. „Zavázali jsme se oslovit co nejvíce lidí s přesnými informacemi o vakcínách a zahájili jsme partnerství s WHO a UNICEF. Zakázali jsme reklamy odrazující veřejnost od očkování a snížili jsme počet lidí, kterým se zobrazí hoaxy o očkování,“ uvedla ve svém prohlášení pro deník The Washington Post Andrea Valloneová, mluvčí společnosti. Facebook podle ní také označuje jako problematické skupiny, které šíří hoaxy o očkování, snižuje dosah podobných zpráv. „Pokračujeme v odstraňování účtů a obsahu, který porušuje naše zásady, a jsme jedinou společností, která spolupracuje s více než 80 organizacemi ověřujícími fakta po celém světě,“ dodala.

Přes sociální sítě se například intenzivně šířily dezinformace o tom, že první očkovaná osoba proti covid-19 ve Velké Británii jednadevadesátiletá Margaret Keenanová byla „ve skutečnosti“ zaplacená herečka, která dostala pouze placebo. Další příspěvky tvrdily, že jí její rodina „prodala jako pokusné morče“. V českém virtuálním prostoru se pak šířily zprávy o tom, že očkovaní zdravotníci dostali pouze vitamínový roztok, nikoliv očkovací látku, případně, že premiér Andrej Babiš nebyl očkován vůbec a šlo o pouhý trik před televizními kamerami.

Rusko umí využít nálad odpůrců očkování

Sociální média umožňují intenzivní šíření dezinformací nejen o očkování proti covid-19. Na Facebooku vznikají celé názorové skupiny sdílející dezinformační obsah, které oslovují stovky tisíc osob. Podle analýzy organizace Center for Countering Digital Hate se ve virtuálním prostoru pohybují jak profesionální aktivisté, kteří využívají šíření dezinformačního obsahu pro svůj osobní zisk, tak ti, kteří skrze dezinformace o očkování propagují vlastní byznys s „alternativní“ medicínou. Podrobněji jsme ekonomické zájmy českých odpůrců očkování popsali již v minulosti s tím, že hnacím motorem tohoto byznysu jsou obavy veřejnosti z vakcinace, které někteří obchodníci se strachem živí  tak, aby mohli prodat své služby(například alternativní „léčebné“ prostředky). Velkým zdrojem dezinformací o očkování jsou také příznivci nejrůznějších konspiračních teorií, kdy odpor k vakcinaci zapadá do jejich celkového vidění světa. Jsou to propojené nádoby – odpůrci očkování zase častěji věří i dalším konspiračním teoriím. Značný vliv pak mají virtuální komunity, za nimiž stojí právě vlivní odpůrci očkování, a kam přichází lidé, kteří si ohledně vakcinace nejsou jisti. Nevědomky se ale mohou dostat pod vliv dezinformací.

Současně se odpůrci očkování stali zdrojem dezinformací o onemocnění covid-19, kdy patřili k těm, jak popisuje portál POLITICO, kteří tuto infekci opakovaně zlehčovali. „Na začátku pandemie a během léta jsme viděli mnoho různých online komunit, kde se potkávali ‚covid-skeptici‘ se zavedenými skupinami odpůrců očkování,“ popsala Melanie Smithová, vedoucí analytického týmu společnosti Graphika, která se věnuje analýzám sociálních medií. Postupně tak došlo k prorůstání dezinformačního obsahu o covid-19 spolu s dezinformačním obsahem o očkování obecně. Svou roli v tom sehrála i skutečnost, že obvykle odpůrci očkování řeší především problematiku očkování dětí, ale nyní se vakcinace proti covid-19 týká dospělých, tedy naprosté většiny populace. Právě začlenění „antivaxx perspektivy“ tak podle ní bylo celkem přirozené.

Ve společnosti se tak objevují „staré“ dezinformace, jak o očkování, tak o dalších tématech, které byly vlivem pandemie pouze aktualizovány, tak novější narativy. Spojuje je jedno, ukázat očkování proti covid-19 jako hrozbu a současně diskreditovat západní společnost. Podle britského deníku Financial Times má právě Rusko dlouhou tradici v šíření dezinformací o očkování jako nástroje, který rozděluje západní společnost, a neváhá ho využít i nyní. „Rusko využívá debaty ohledně očkování značně oportunisticky a hraje na obě strany,“ uvedl pro deník profesor David Broniatowski, specialista na behaviorální epidemiologii a dezinformace o očkování působící na George Washington University. „Kolem covid-19 se opravdu diverzifikovali. Používají debatu o vakcínách, tak jak to dělali vždycky, jako prostředek ke sváru, ale to je komplikováno skutečností, že ruská vláda vyrábí vlastní vakcíny, tedy je zde prvek vakcinačního nacionalismu,“ dodal.

Konkrétně v českém prostoru je se jedná o narativy, které spojují již známé dezinformace o očkování, s dalšími oblastmi. Podle analýzy skupiny Čeští elfové, jenž se snaží bojovat s dezinformacemi v internetovém prostředí, se dezinformace o covid-19 dostanou ke zhruba 1 až 2 milionů českých uživatelů sociální sítě Facebook. To je srovnatelné s dopadem všech dezinformačních webů v češtině. Téma očkování proti covid-19 je podle Českých elfů „ideální“ z hlediska šíření dezinformačního obsahu. „Očkování proti covid-19 je tématem těchto týdnů a bude výrazným tématem i nadále, a to nejen z hlediska počtu dezinformací, ale také tím, jak je frekventované v informačním prostoru obecně. Také splňuje další podmínky pro to, aby jej dezinformační scéna zneužívala, protože obsahuje potenciál strach a obav a současně má konspirační potenciál. Vakcínou, stejně jako migrací, je možné část společnosti přímo vyděsit. Zároveň se kolem toho dá spřádat řada konspiračních bludů, jako o spiknutí politických a ekonomických špiček, které mnoha lidem není jednoduché vyvrátit, jelikož tvrzení ‚nemáte pro to důkaz‘ prostě jen obrátí proti tomu, kdo s nimi takovou polemiku vede,“ vysvětluje Bob Kartous, který České elfy zastupuje na veřejnosti.

Žádné očkování se nekoná, všechno je to podvod, objevuje se v dezinformacích

K běžným dezinformačním tvrzením, která se objevují v češtině, patří například, že vakcína byla vyvinuta moc rychle, nebyla tedy náležitě otestována, obsahuje potracené plody, mění lidské DNA, je spojena s velkým množstvím nežádoucích účinků či že zdravotníci ve skutečnosti dostávají pouhé placebo, nikoliv očkovací látku. Šíření podobných dezinformací navíc nahrává to, že se do spekulací kolem očkování proti covid-19 pouští i různé osobnosti veřejného života či se spekulativně vyjadřují někteří zdravotníci. Zdravotníci jsou ovšem veřejnosti vnímáni jako autority, a proto jsou jejich prohlášení brána jako významná, i v případě, že jsou zavádějící či vyloženě nepravdivá. Proto je důležité, aby zdravotníci dokázali v době pandemie působit směrem k veřejnosti jako ambasadoři očkování.

V souvislosti s očkováním proti covid-19 se pak běžně objevují vyjádření, která dehonestují vakcíny, jež byly vyvinuty mimo Ruskou federaci, a to i přesto, že zrovna ruská vakcína Sputnik V nebyla před zahájením plošného očkování řádně otestována  a vzbuzuje řadu obav. Jenže v rámci dezinformací je tato vakcína naopak adorována. „Zejména z dlouhodobě známých ruských propagandistických zdrojů (jako je státní zpravodajský portál s identickým jménem jako ruská vakcína – Sputnik) jsou přebírány zprávy nekriticky adorující ruskou vakcínu, zdůrazňující masivní světovou poptávku po této vakcíně a kritizující neochotu české vlády tuto vakcínu zakoupit. V rámci tohoto narativu je ruská vakcína často stavěna do kontrastu s údajně nebezpečnými a nefunkčními vakcínami vyvíjenými západními státy,“ dodává Bob Kartous s tím, že vlastní dezinformace o covid-19 se šíří podobně jako další dezinformace, a to z několika desítek webů, jejichž obsah se dostává do řetězových emailů a na sociální sítě. Rozdíl ale v případě témat spojených s covid-19, včetně očkování proti této infekci, je v tom, že se dezinformační obsah šíří i mimo obvyklé dezinformační prostředí. Mnohdy jej sdílí lidé, kteří „jen“ chtějí na něco upozornit své okolí, mají vztek na současnou situaci anebo je nerozumí přívalu informací.

Řešení je očkovat nejen proti covid-19, ale i proti dezinformacím

Ve chvílích, kdy stát problematiku dezinformací o očkování dlouhodobě podceňuje a systematicky neřeší, mají nepravdivé zprávy o to větší dopad. Jednou z cest jsou aktivity neziskových organizací. Na sociálních sítích mimo jiné působí informační projekt Medici PRO očkování, který vznikl ve spolupráci studentů 2. LF UK a oboru Marketingová komunikace a public relations Fakulty sociálních studií (FSV) UK. Vlastní projekt proti dezinformacím o covid-19 má také bezpečnostní centrum Evropské hodnoty. „V návaznosti na vládní selhání v komunikaci jsme spustili Vakcínu proti dezinformacím, kdy několikrát týdně všem registrovaným odběratelům zasíláme přehled o aktuálních dezinformacích proti očkování a doporučené faktografické argumentaci. Stát bohužel během roku 2020 naprosto selhal v reakci na dezinformace, a proto se snažíme reagovat alespoň vlastními silami,“ dodává Jakub Janda, ředitel centra.

Česko podobně jako další středoevropské a východoevropské země se navíc dlouhodobě potýká s tím, že důvěra společnosti v informační zdroje, které veřejnost vnímá jako „státní“ není velká. Podle průzkumu důvěry průběžně prováděného Reuters Institute při britské Oxford University se důvěra v etablované informační zdroje pohybuje okolo 30 %, zatímco ve stabilních demokraciích jako jsou například Finsko nebo Holandsko, je to okolo 70 %. „V posttotalitních společnostech je to způsobeno tím, že důvěra je historicky narušena a dezinformátoři toho, zejména vůči pamětníkům totality, stále zneužívají (‚vždyť přece víte, že vždy lhali, skutečnost je jiná a my vám ji předkládáme‘). Tohoto faktu zneužívají primárně prokremelské dezinformační zdroje, protože v rámci hybridního konfliktu je cílem rozvracet společnosti zevnitř, aby nebyly schopné dojít konsensu a aby vznikl prostor pro ‚alternativu‘, která pak přímo či nepřímo podporuje zájmy Kremlu,“ shrnuje Bob Kartous s tím, že obdobně do dezinformačního prostoru vstoupila Čína, která se sama sebe snaží vykreslit nejprve jako oběť a později vítěze nad pandemií. Pro část dezinformačních webů je pak podobný obsah jednoduše zdroj laciného příjmu, tedy nutně nemusí jít o záměr ze strany jiných států. Nicméně výsledek je stejný, a to rozpad společenského konsensu a neschopnost hledat a prosazovat veřejný zájem.


Článek vyšel původně v časopise Zdravotnický deník ZDE

0
Vytisknout
8222

Diskuse

Obsah vydání | 7. 1. 2021