Bláboly o stádní imunitě jsou opravdu nebezpečné

6. 1. 2021

čas čtení 3 minuty

Profesor Hořejší také upozorňuje, že už vědci varovně píší o tom, že mutace viru získávají potenciálně odolnost vůči očkováním získané imunitě ZDE


"Příchod druhé vlny a uvědomění, s jak obrovskými problémy se budeme muset v budoucnosti potýkat, vedly k obnovenému zájmu o tzv. o přístup tzv. stádní imunity, v jehož rámci se doporučuje dovolit velké množství volné epidemie v málo rizikovém obyvatelstvu při ochraně zranitelných. Zastánci tohoto přístupu argumentují, že to by vedlo k získání imunity obyvatelstva v nízkorizikové populaci a ta by nakonec ochránila i zranitelné osoby.

Je to nebezpečný omyl, který vědecké důkazy nepodporují.

 


Strategie zvládání pandemie závisející na získání imunity prostřednictvím přirozené nákazy covidem-19 je chybná. Volné šíření nákazy mezi mladšími lidmi riskuje podstatnou míru morbidity i mortality v celé populaci. Kromě postihu lidí by to mělo záporný dopad na veškeré zaměstnance v zemi a ochromilo by to schopnost zdravotnických systémů poskytovat akutní i běžnou lékařskou péči. Dále, neexistují žádné důkazy, že přirozená nákaza covidem-19 vyvolává trvalou ochrannou imunitu. Endemické šíření nákazy, které by bylo důsledkem slábnoucí imunity, by vyvolalo riziko pro zranitelnou populaci dlouhodobě do budoucnosti.

Taková strategie by neukončila pandemii covidu-19, ale vedla by k opakovaným epidemiím tak, jak tomu bývalo u četných nakažlivých chorob před vznikem vakcinace. Také by to nepřijatelně zatížilo ekonomiku a zdravotníky, mnozí z nichž by zemřeli, nebo by zažili trauma v důsledku toho, že musejí praktikovat medicínu v katastrofě. Kromě toho stále ještě nerozumíme tomu, kteří lidé a proč trpí dlouhým covidem. Definovat, kdo je zranitelný, je složité, ale i když vezmeme v úvahu jen ty, kteří jsou ohroženi vážnou chorobou, v některých regionech tvoří zranitelní lidé až 30 procent populace. Trvalá izolace velkého množství obyvatelstva je prakticky nemožná a vysoce neetická. Empirické důkazy z mnoha zemí světa dokládají, že není proveditelné omezit v nekontrolované pandemii její šíření v určitých částech společnosti. Takový přístup také riskuje další prohloubení socioekonomické nerovnosti a strukturální diskriminace, která už v důsledku pandemie vyšla najevo. Mimořádné úsilí na ochranu nejzranitelnějších osob je klíčové, ale musí jít ruku v ruce s mnohonásobnými strategiemi na mnoha úrovních.

Znovu čelíme rychlému nárůstu infekcí ve většině Evropy, v USA a v mnoha dalších zemích světa. Je kriticky důležité jednat rozhodně a naléhavě. Je nutno zavést efektivní opatření k potlačení a zvládání šíření pandemie a ta musejí byt podpořena finančními a sociálními programy, které podpoří reakce komunity a budou řešit nerovnosti, které pandemie znásobila. (...)"

0
Vytisknout
3369

Diskuse

Obsah vydání | 8. 1. 2021