ČR má nehoráznou očkovací strategii

8. 1. 2021

čas čtení 6 minut
Mimořádně vysoko hodnotím osobní nasazení pana MUDr. Kubka, prezidenta České lékařské komory, který se velmi odvážně a opakovaně snažil do médií dostat pravdu, jak španě na tom v ČR v porovnáním se zbytkem světa opravdu jsme (viz jeho email níže) a  https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, kde se pozice ČR bohužel v počtech vztažených na 1 milion obyvatel neustále "vylepšuje", píše Petr Firbas.


Seznámil jsem se s publikovaným plánem pro očkování (návrhem Metodického pokynu MZDR) a nabyl jsem dojmu, že ten, kdo toto psal, zcela převrátil priority.


Lze odhadnout, že změnou strategie, kdy se se do července 2021 vyloučila z očkování ohrožená kategorie 65 - 80 (až na část s těžkými  komorbiditami, což je menší část z této kategorie), pak tato podivná předložená strategie s prioritním očkováním skoro celé státní správy by mohla vést k nárůstu počtu úmrtí o cca 3500 - 4000 - podrobněji viz níže.

 


Je nepochybné, že první prioritou je zdravotnický personál přímo v kontaktu s nemocnými, ale v druhé řadě by to jednoznačně přece měli být ti nejvíce ohrožení, tj. zejména ta věková skupina, kde je vysoká smrtnost. Všechny statistiky ukazují, že jsou to lidé ve věku 65+.

Zcela mi tedy uniká, jak je možné, že došlo k tomu, že místo úmrtností nejvíce ohrožené skupiny se do návrhu Metodického pokynu dostala jen relativně malá podskupina - skupina ve věku 80+. Jistě tato podskupina by měla mít prioritu při detailním plánování pro celou skupinu 65+, ale odsunutí ohrožené populace ve věkové kategorii 65 - 80 až za prakticky celou státní správu se jeví jako velké riziko, jak pro tuto věkovou kategorii samotnou, tak i z hlediska zátěže lékařů, nemocnic a bohužel také krematorií. 

Při reálné situaci to znamená, že první z ohrožené skupiny 65 - 80 mají šanci na první dávku vakcíny nejdříve v červenci 2021, ale spíše reálně až v září, a tedy že plný účinek vakcíny pro mnoho občanů z této skupiny má šanci na plné rozvinutí protilátek až ke konci roku 2021. 

Spočítal někdo rozdíl počtu úmrtí problematického postupu dle návrhu metodického pokynu a postupu, kdy by se ochrana skupiny 65 - 80 uskutečnila v přímé posloupnosti po ochraně skupiny 80+ ? 

Budeme v ČR při této "lidové tvořivosti" ve stanovování priorit takto dále stoupat v negativních hodnoceních na 
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
z hlediska počtu úmrtí na 1 milion obyvatel ?

Děkuji, že se nad touto problematikou zamyslíte.

Zajímavá data lze odvodit z přiložené tabulky z oficiálního WEBu

Pro jednoduchost pokud vyjdeme z toho, že uvedená tabulka obsahuje 12 222 úmrtí a vzhledem ke stavu pandemie v ČR nelze vyloučit, že ještě nejsme v jejím vrcholu a že tedy do počátku fáze II. očkování (červenec 2021), kdy se teď nemají očkovat všichni 65+, může nastat celkem opět stejný počet  úmrtí. 

Pak dle tabulky celkový počet úmrtí v kategorii 65+ je 2745+4677+3804= 11226 a 
v ostatních kategoriích tedy (0 - 64) pak je 12222-11226 = 996.

Z tabulky přímo dostaneme počet úmrtí v kategorii 65-74 jako 2745.

Pro porovnání s očkovací strategií potřebujeme ještě připočíst kategorii 75-80, což je zhruba 60 % ze 4677 umrtí uváděných v tabulce pro kategorii 75-84, tedy 2806.  Tim dospějeme k odhadu počtu úmrtí v nyní opominuté kategorii 65 - 80  jako cca 2745 + 2806 = 5551.

V extrémním případě pokud se neochrání celá ohrožená skupina 65+, pak ve státě bude o až o cca 5551 - 996 = 4555 úmrtí více.

Po odhadu na možnou korekci díky osobám 65-80 s těžkými komorbiditami lze udělat hrubý odhad, že podivná očkovací strategie povede k cca 3500 - 4000 úmrtím navíc oproti původní strategii, kde ohrožená skupina 65+ měla být naočkována celá již ve fázi I. a ne očkována až ve fázi II.  (tedy od července  ... a možná až do pozdního podzimu).

Vzhledem k reálně očekávaným prodlením s dodávkami vakcín (např. cca 1 milion původně očekávaných do června od těch dvou výrobců, co však nejen zatím nemají a možná do června nebudou mít schválení) může odhad 3500 - 4000 úmrtí být zvýšen na 5000+.

Zřejmě správně by priorita z hlediska věku měla být podle statistik dána dokonce skupině 60+ a ne 65+. Tím by se dále snížil počet úmrtí.


* * *

Od: <email@clkcr.cz>
Date: so 12. 12. 2020 v 2:30
Subject: Česko - Covidem nejpostiženější země na světě Česká republika dosáhla smutného prvenství. Bez ohledu na úspěšné zvládnutí jarní vlny epidemie jsme se kvůli podzimnímu debaklu propadli na pozici za celý letošní rok Covidem-19 nejpostiženější země na světě, pokud počet potvrzených případů přepočteme na počet obyvatel. Pouze díky slušné kvalitě našeho zdravotnictví a díky obrovskému nasazení lékařů, sester a dalších zdravotníků, ale i všech dobrovolníků, kterým rovněž patří mé poděkování, jsme alespoň v počtu zemřelých na počet obyvatel „pouze“ na deváté nejhorší pozici.

 Zdravotníci jsou jako armáda, která ještě nestačila dobojovat podzimní bitvu a už nás bez sebemenšího oddechu populističtí politici svojí neschopností, zbabělostí a alibismem ženou do bitvy další.

Další infromace naleznete zde: https://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_100152

11.12.2020

MUDr. Milan Kubek - prezident České lékařské komory


1
Vytisknout
6473

Diskuse

Obsah vydání | 12. 1. 2021