Jak detekovat protilátky proti COVIDu za 10-12 sekund?

11. 1. 2021

čas čtení 1 minuta
Výzkumníci Carnegie Mellon University objevili pokročilo nanomateriálovou platformu, která během několika sekund detekuje protilátky specifické viru SARS-CoV-2 způsobujícímu pandemii COVIDu-19. Platforma kromě testování pomůže i přesně kvantifikovat pacientovu imunitní reakci na nové vakcíny.


Výsledky studie byly publikovány v časopise Advanced Materials.

Testovací platforma identifikuje přítomnost dvou protilátek, korunkového proteinu S1 a domény vázající receptory (RBD) ve velmi malé kapce krve (asi 5 mikrolitrů). Koncentrace protilátek mohou být extrémně nízké a přesto být detekovány na úrovni jednoho pikomoláru (0,15 nanogramů na mililitr). Tato detekce probíhá elektrochemickou reakcí uvnitř mikrofluidního zařízení drženého v ruce, které takřka okamžitě odešle výsledky do jednoduchého interfejsu v mobilním telefonu.

Test se vyznačuje velmi nízkou pravděpodobností chyby, protože vazebná reakce mezi protilátkami a antigenem použitým v zařízení je vysoce selektivní.

Rapidní diagnóza je záležitostí veřejného zdraví a její zajištění je úkolem překračujícím hranice probíhající pandemie. Protože navrhovaná platforma je generická, lze ji použít i k rapidní detekci jiných infekčních agens jako Ebola, HIV a Zika.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
2062

Diskuse

Obsah vydání | 13. 1. 2021