Britové si stěžují, že hlavní politické strany kašlou na jejich chudobu. A umírají v marném čekání na zdravotnictví

31. 8. 2023

čas čtení 4 minuty
Britští labouristé i konzervativci byli obviněni z toho, že ignorují obavy veřejnosti ohledně krize životních nákladů. Podle průzkumu veřejného mínění považuje méně než čtvrtina lidí jejich řešení za prioritu obou stran

Voliči z klíčových demografických skupin  jsou  skeptičtí vůči návrhům hlavních britských politických stran na zmírnění chudoby.

Labouristé jsou vnímáni jako výrazně lépe připravení řešit krizi, a to 40 % občanů oproti 21 % občanům souhlasícim s politikou konzervativců. Ale pouze 23 %, resp. 21 % voličů  si myslí, že řešení krize je pro obě strany prioritou.

 
Podle průzkumu YouGov provedeného mezi 2 000 dospělými se ukázalo, že strategie, která snižuje ceny energií, zvyšuje minimální mzdu a snižuje náklady na bydlení, je považována za efektivnější než snižování daní.

Podle průzkumu jsou životní náklady pro voliče druhým nejpalčivějším problémem, hned po zdravotnictví, a s blížící se zimou se očekává, že účty za energie budou letos vyšší než loni, protože i přes jejich pokles v současné době neexistuje žádná vládní podpora.

Pouze 15 % voličů uvedlo, že má dobrou představu o tom, co kterákoli strana udělá. Mezi voliči toryů v roce 2019 hodnotilo 11 % voličů lépe labouristy, když byli dotázáni, komu věří, že sníží životní náklady.


Podle údajů, které získali labouristé, zemřelo loni v Anglii více než 120 000 lidí čekajících na ošetření v nemocnici.

Jedná se o rekordní počet úmrtí, který je dvojnásobný oproti 60 000 pacientů, kteří zemřeli v roce 2017/18.

Šéfové nemocnic uvedli, že tato úmrtí poukazují na nebezpečí, které představuje dlouhé čekání pacientů na péči, a odrážejí "desetiletí nedostatečných investic", kvůli nimž má britské zdravotnictví příliš málo personálu a lůžek.

Healthwatch England, skupina na ochranu práv pacientů, která kontroluje výkonnost britského zdravotnictví (NHS), uvedla, že počet lidí, kteří umírají při čekání na péči, je "národní tragédií".

Dr. Emma Runswicková, místopředsedkyně rady Britské lékařské asociace, uvedla, že tato úmrtí jsou "hroznou obžalobou špatného řízení našich zdravotnických služeb touto vládou".

Labouristé se zeptali 138 zdravotnických trustů, kolik pacientů zemřelo během roku 2022, když byli na čekací listině zdravotnictví. Z nich odpovědělo 35 (25 %),  že u nich došlo k 30 611 takovým úmrtím.

Labouristé pak toto číslo extrapolovali a odhadli, že v celé Anglii zemřelo 120 695 lidí, kteří čekali na nemocniční péči, například na výměnu kyčelního nebo kolenního kloubu.

"Rekordní počet lidí tráví své poslední měsíce v bolestech a agónii, čekajíce na léčbu, která nikdy nepřijde," řekl Wes Streeting, stínový labouristický ministr zdravotnictví. "Základní slib NHS - že tu pro nás zdravotnictví bude, až ji budeme potřebovat - byl porušen."

NHS England však kritizovala způsob, jakým labouristé dospěli ke svým závěrům, a trvala na tom, že údaje jsou nespolehlivé a zavádějící.

"Tato analýza, založená na údajích z pouhé čtvrtiny nemocničních trustů, neprokazuje souvislost mezi čekáním na plánovanou léčbu a úmrtím a bylo by zavádějící se domnívat, že ano, vzhledem k tomu, že údaje neobsahují příčinu úmrtí ani žádné další podrobnosti o věku a zdravotním stavu osoby," uvedl mluvčí NHS.

Skupiny zastupující lékaře však nevznesly žádné obavy ohledně přesnosti údajů. Uvedly, že úmrtí úzce souvisí s velkým tlakem, kterému jsou nemocnice vystaveny, a s rozsáhlým nedostatkem personálu, který brání snahám NHS poskytovat včasnou péči a zkrátit čekací listinu, která nyní vzrostla na 7,6 milionu osob, což je zdaleka největší počet v historii.


Matthew Taylor, výkonný ředitel Konfederace NHS, která zastupuje trusty, uvedl, že Covid-19 by byl faktorem, který by mohl být příčinou některých z odhadovaných 120 695 úmrtí, ale klíčovou příčinou je skutečnost, že NHS zůstalo příliš málo zdrojů na to, aby se vypořádala s poptávkou, které čelí.

Podrobnosti v angličtině ZDE ZDE

1
Vytisknout
2199

Diskuse

Obsah vydání | 5. 9. 2023