Na ministerstvu financí nedokážou odlišit investice od nákladů

Když o státním rozpočtu rozhodují účetní a ne národohospodáři

31. 8. 2023 / Bohumil Kartous

čas čtení 3 minuty

Vypůjčím si zde glosu od Daniela Münicha, špičky v ekonomii vzdělávání a jednoho z nejerudovanějších odborníků na českou vzdělávací politiku: bezhlavé škrty v rozpočtu dělají účetní, ne národohospodáři. Daniel Münich tímto reagoval na skutečnost, že současná vláda se rozhodla relativně významně seškrtat rozpočet kapitoly školství. Ano, účetním je jedno, kde škrtají, nerozlišují totiž mezi náklady a investicemi. Předpokladem je, že na ministerstvu financí nerozhodují účetní a že když, premiér je ochoten je upozornit na jejich přízemní uvažování. V Česku ale hrozí, že účetní budou rozhodovat o budoucnosti...

Matěj Metelec píše o tom, že je s podivem, když bývalý ministr školství a dnešní premiér Petr Fiala připustí snížení rozpočtu školství v řádu desítek miliard. I mě to překvapuje. Souhlasím s tím, že v rozpočtu školství je možné dělat optimalizační kroky, ať už jde o financování regionálního školství, nebo vysokých škol. 


To ale vůbec nelegitimizuje současný způsob uvažování české vlády. Za prvé, takové kroky má navrhovat ministerstvo školství, které jediné z resortů dokáže určit, kde lze výdaje snižovat. A za druhé, vůbec to neznamená, že dává smysl, ekonomický smysl, celkové výdaje skutečně snižovat. Ministr školství Mikuláš Bek přišel jako první ministr školství po mnoha letech s vizí toho, jak české školství rozvinout. Jeho cílem je změnit zoufale zastaralou strukturu středního školství zvýšením podílu všeobecného vzdělávání, zahrnout studium na střední škole do povinné školní docházky, motivovat terciární sektor k nabídce chybějících, prakticky orientovaných studijních programů, zefektivnit sběr a sdílení informací ze vzdělávání pro jejich přehlednou analýzu a pro přípravu dalších záměrů. 

Vedle toho má proběhnout reforma rámcových vzdělávacích programů, tedy obsahu vzdělávání. Průběžně mají být naplňovány cíle Strategie 2030+, zejména podpora učitelů nebo podpora společného vzdělávání.

To vie lze považovat z dlouhodobého hlediska za investice s jednoznačnou ekonomickou a společenskou návratností.Zároveň jsou to záměry, většina z nich zcela nevyhnutelných, které vyžadují pochopitelně prostředky nad rámec dosavadních výdajů. 

Je proto úplně scestné snižovat rozpočet školství metodou "tohle se mi zdá z pohledu úředníka ministerstva financí zbytné". Je to sice metoda, která konvenuje ideologickým dogmatikům v ODS, protože jejich "k zemi hleď" uvažování nebere investice toho charakteru v potaz. Jsou to právě tito dogmatici, kteří dávají zadání k sestavování státního rozpočtu. A je pro mě zklamáním, že jim Petr Fiala, v rámci udržování jakéhosi rovnovážného stavu uvnitř ODS, k tomu dává prostor. A pevně doufám, že pokud nelze hledat oporu v rozumu v ODS, je tu ještě několik dalších politických stran, které se snad zmohou na odpor. Protože tohle není vláda ODS, i když to tak mnohdy vypadá...

2
Vytisknout
3384

Diskuse

Obsah vydání | 5. 9. 2023