Studie: Ilegální ozón ničící plyny pocházejí z Číny

24. 5. 2019

čas čtení 2 minuty
Podniky v severovýchodní Číně vypustily do atmosféry velké množství ozón ničících plynů, čímž porušily mezinárodní smlouvu, informuje Marlowe Hood.


Od roku 2013 se roční emise zakázaných freonů CFC-11 v severovýchodní Číně zvýšily takřka 7 000 x, uvádí článek v peer-reviewed časopise Nature.

"Freony jsou hlavními viníky oslabování stratosférické ozónové vrstvy, která nás chrání před ultrafialovým zářením Slunce," říká hlavní autor studie Matt Rigby, atmosférický chemik na University of Bristol.

Chlorofluorouhlovodík-11 byl široce používán v 70. a 80. letech jako chladivo a k výrobě pěnové izolace.

Montrealský protokol z roku 1987 zakázal CFC a jiné průmyslové aerosoly, které chemicky poškozují ochrannou ozónovou vrstvu ve výšce 10-40 km nad zemským povrchem, zejména nad Antarktidou a Austrálií.

Od doby, kdy smlouva vstoupila v platnost, až zhruba do roku 2012, globální koncentrace CFC setrvale klesaly.

Avšak vloni znepokojení vědci zjistili, že mezi lety 2013-2017 se rychlost poklesu koncentrací snížila na polovinu. Protože chemikálie tohoto druhu se v přírodě nevyskytují, mohou pocházet pouze z nových emisí. A důkazy ukazovaly na Východní Asii, i když nemohly původ určit přesně.

Díky údajům z monitorovacích stanic vloni zprávy Agentury pro environmentální vyšetřování ukázaly na čínské továrny na izolační pěnu v pobřežní provincii Šan-tung a vnitrozemské provincii Che-pej obklopující Peking.

Podezření zesílilo, když čínské úřady následně bez vysvětlení některé z těchto provozů uzavřely.

Pro účely dalšího vyšetřování mezinárodní tým vědců shromáždil dodatečné údaje z monitorovacích stanic v Japonsku a na Tchaj-wanu.

"Naše měření ukázala ´vzestup´ znečištění, když dorazil vzduch z průmyslových oblastí", vysvětluje další z hlavních autorů studie, Sunyoung Parková z Národní univerzity Kyungpook.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4983

Diskuse

Obsah vydání | 28. 5. 2019