Kdo a proč asi reptá proti injekční proceduře jako ochraně před šířením epidemií?

22. 7. 2021 / Miloš Dokulil

čas čtení 5 minut
Povinné očkování bylo v Čechách zavedeno  r. 1812.


Nejdřív se jen po dlouhá staletí a tisíciletí na různé nakažlivé choroby často (a nejednou i masově) umíralo. Jakmile se naši předkové v posledních zhruba desíti tisících letech začali přece jen ve větším počtu vzájemně usazovat blízko sebe, pak ty pochopitelně zvýšené kontakty zvyšovaly riziko vzájemné nákazy. Středověká města časem měla už i několik desítek tisíc obyvatelů. Některé epidemie přitom následně zbrzdily život postižených populací nejen na jedno či dvě desetiletí. Dnešní velkoměsta mohou mít dokonce i nad deset milionů svých trvalých či dočasných „usedlíků“. Moderní život rovněž nesmírně zvýšil mobilitu osob na naší planetě. Za posledních dvě stě let navíc taky nás lidí přibylo skoro osmkrát (moc nechybí do 8 miliard na Zemi bytujících lidí).

Zároveň ovšem taky teprve až v posledních dvou staletích začal se urychlovat rozvoj věd a s tím spojená kvalita naší civilizace. Třeba zrovna nám dnes běžné očkování začalo se ujímat jako možná obrana před dlouhodobě obávanými neštovicemi už koncem 18. století (v Anglii). V Praze počátkem roku 1800 jako první začal očkovat MUDr. K. Bauer. Lze se dočíst, že povinné očkování bylo v Čechách zavedeno již r. 1812 (!).

Ještě na začátku druhé poloviny „osvíceneckého“ 18. století (v 60. letech) zasáhly „černé“ (tj. „pravé“ a velmi zhoubné) neštovice i rakouskou královsky-císařskou rodinu, včetně Marie Terezie /a dvě své děti se pokusila uchránit tehdy už jako preventivní obranou již dříve v populaci zkoušenou „variolizací“/. Marie Terezie nákazu sice přežila, ale zůstaly jí po ní nevábné jizvy v obličeji, takže pak zřejmě dokonce odstranila ze svého dosahu všechna zrcadla. Ještě před pouhým půlstoletím (roku 1967) onemocnělo pravými neštovicemi 15 milionů lidí, z nichž každý sedmý na nákazu zemřel. A jen o 10 let později (roku 1977) bylo možno konstatovat, že se podařilo pravé neštovice účinnou injekční prevencí z této planety zcela vymýtit! (Zatím dále může ještě řádit jen virus ne tak zhoubných „nepravých“ neštovic. Což se stále děje. Zvláště když není vždy nutně k dispozici odpovídající lékařské zázemí.) — Takže rovněž: není virus jako virus. Nelze automaticky zevšeobecňovat! (Z USA zrovna teď média hlásí, že někteří proti Covidu-19 očkovaní jedinci byli znovu koronavirem nakažení. Neřeklo se ale hned jedním dechem, jaké varianty viru byly přitom pokaždé aktéry na jevišti, i když o možných rizicích se stávajícími a už uplatňovanými vakcínami odborníci dobře vědí.)

Asi je vhodné upozornit na to, že každá sdělená informace může být nějak třeba zrovna jen „dílčí“ nebo „neúplná“ (či jinak „částečná“; s podmíněným poukazem na to, že „moudrému napověz!“). Autor těchto řádků ve dvou předchozích svých příspěvcích do BListů právě na to hřešil, když se třeba zmiňoval o „neštovicích“. Zrovna tak tomu též bylo, když citoval „vyhlášky“, aniž dokládal, že ty se mohou více či méně odvolávat na odpovídající zákonná ustanovení, jež vymezují závazný rámec problematiky, jako je tomu třeba v případě těch roušek a možného zákonného zázemí určitého dílčího opatření směřujícího k zbrzdění epidemie. Takže je otázkou, zda může být předmětem jen „akademické“ debaty, jde-li o ochranu veřejného zdraví (a je tu mj. možnost odvolat se přitom třeba na zákon č. 258/2000 Sb., vymezující devět povinných očkovacích procedur, i když míníme zvažovat motivy exprezidenta Klause k jeho nápadně v určitých souvislostech disciplíně se vymykajícímu chování a i když doprovodně zrovna samo očkování proti chřipce není vymezeno jako povinné).

Ač jsem v nadpisu stati vytkl předmět její otázky, nemyslím si, že pro toho, kdo jen trochu zauvažoval nad tímto textem, je nutné rozvádět, že celá problematika „očkování“ a zkušenosti s její rozmanitou aplikací dostatečně instruují o tom, že a proč a kde „bolí pata“ povrchní (byť nemálo suverénní!) kritiky vakcinační procedury… Proč jen zavírají oči před dějinnými zkušenostmi lidstva? (Aniž je hned nezbytné taky podotýkat, že a čím věda již umí účinně čelit zákeřným hrozbám virů z jejich nepředstavitelného světa nanometrů /tj. miliardtin metru/, v němž již překvapivě umí věda – včetně medicíny – docela slušně číst.)

-1
Vytisknout
3948

Diskuse

Obsah vydání | 23. 7. 2021