Rada Evropy kritizuje Rusko za utlačování národních menšin

18. 1. 2019

čas čtení 1 minuta
Poradní výbor pro rámcovou úmluvu o ochraně národních menšin při Radě Evropy v obsáhlé zprávě ostře kritizuje Ruskou federaci za utlačování a marginalizaci etnicky neruských občanů.


Zpráva podává přehled o praktikách Putinova režimu při prosazování ruštiny na úkor všech dalších jazyků, diskriminování neruských národností a potlačování etnických menšin. Ze zprávy vyplývá, že dnešní Rusko diskriminuje menšiny mnohem více, než jak to dělal někdejší SSSR.

Hlavní závěry zprávy:

Prosazováním ruštiny na úkor neruských jazyků, včetně trvání na tom, aby všechny menšiny používaly přepis do azbuky, Moskva diskriminuje neruské národnosti a ohrožuje jejich přežití.

Ruské zákony proti zahraničnímu financování všech organizací a protiextrémistické zákony jsou nepřiměřeně a diskriminačně uplatňovány proti neruským národnostem a menšinám.

Moskva odmítla multikulturní normy uplatňované v Evropě - místo nich prosazuje model státocentrické společnosti soustředěné takřka výlučně na ruskou etnickou většinu.

Ruští představitelé, zejména v silových rezortech, rutinně špatně zacházejí s menšinami častěji, než tak činí vůči etnickým Rusům.

Úřady i vládou kontrolovaná média představují neruské národy a národnosti v negativním světle s cílem marginalizovat je a fakticky podporují xenofobii a agresi.

Vládní lidskoprávní organizace se málokdy zaměřují na problémy neruských obyvatel RF. Ti jsou také podreprezentováni ve všech vládních institucích.

To vše porušuje ruské závazky coby signatáře Evropské úmluvy o národních menšinách, kterou Moskva ratifikovala přede dvěma dekádami.

Podrobnosti v ruštině: ZDE (pdf)

0
Vytisknout
4023

Diskuse

Obsah vydání | 21. 1. 2019