K manipulaci diváckého hlasování v České televizi

9. 11. 2012 / Bohumil Kartous

čas čtení 14 minut

K manipulaci tzv. diváckého hlasování v pořadu Hydepark můžu poskytnout více než rok starou korespondenci s Pavlínou Kvapilovou, současnou ředitelkou nových médií v ČT. Z korespondence vyplývá, že paní Kvapilová, která se na tvorbě pořadu podílela a která zastává vysoký post v ČT, příliš nechápe, jak tzv. nová média fungují a jak lze jejich prostřednictvím, prokazatelně snadno, manipulovat mediálním sdělením, píše Bob Kartous.


---------- Přeposlaná zpráva ----------
Od: Bohumil Kartous
Datum: 20. června 2011 18:19
Předmět: Re: Anketa pořadu Hydepark
Komu: Kvapilová Pavlína


Dobrý den,

děkuju za Vaši obsáhlou a poctivou odpověď a beru ji jak uvádíte. Mám ještě pár poddotazů (spíše námitek), umístil jsem je pro lepší orientaci do Vašeho textu.

S poděkováním
Bohumil Kartous


2011/6/20 Kvapilová Pavlína


**

Vážený pane Kartousi, díky za Váš email. Předně chci upozornit: to, co Vám napíši, neberte prosím jako oficiální stanovisko redakce zpravodajství ČT. To Vám nemohu dát já. O to musíte požádat vedení stanice ČT24 - tedy ředitele Romana Bradáče nebo šéfredaktora Karla Nováka. Já jsem od května odešla z postu zástupkyně šéfredaktora ČT24 a jsem v divizi Nová média coby zástupkyně ředitele a odpovídám tedy na Váš email ze svého pohledu. V srpnu též na svou žádost přestanu moderovat Hyde Park, tudíž toto berte prosím jako informaci od někoho, kdo je spoluautorem konceptu pořadu.

Hlasování o hostovi v Hyde Parku je nikoli stěžejním, ale pouze doplňkovým interaktivním prvkem v tomto formátu.

Kartous: Ano, rozumím, ale o významu a dopadu mediálního sdělení nerozhoduje dramaturgie pořadu, rozhoduje o něm mediální sdělení samo. Domnívám se proto, že argument "doplňkový prvek" je v tomto případě irelevantní.

Samozřejmě jsme si vědomi určitých rizik, která s sebou obecně internetové hlasování nese, a můžete si být jist, že k tomu přistupujeme co nejzodpovědněji od samotného začátku pořadu. Internet přináší médiím veřejné služby možnost posilovat obousměrnost ve vztahu k divákovi, rychlou zpětnou vazbu a další prvky, které veřejnou službu mohou obohatit. Má to ovšem některá svá *ale *- je to tedy věc racionálního a pokud možno inteligentního využití. Internet jak známo obecně má své charakteristiky, které rozhodně podle mě pro běžného uživatele médií nejsou žádným tajemstvím.

Kartous: Bezesporu.

Z hlediska technického naši kolegové specialisté udělali - stejně jako u dalších pořadů - vše pro maximální ochranu v rámci daných možností a formátu. Konkrétní technické zabezpečení Vám říkat nemůžeme. Je to interní záležitost a nechceme toto jakkoli šířit, tím bychom jen usnadnili práci těm, kteří by se o nějakou manipulaci pokoušeli. To jistě pochopíte.

Kartous: Moc to nechápu, lze popsat zabezpečení alespoň v obecnější rovině? Pokud se obáváte prozrazení, pak se domnívám, že ten, kdo ho bude chtít prolomit, si ho vcelku jednoduše definuje:)

Pokud jde o akcent na toto hlasování v Hyde Parku: nijak ho nevypichujeme, pouze na závěr ohlásíme momentální stav. Neprezentujeme to jako nějaký sociologický průzkum velké váhy, jako daný stav věcí, zjevenou pravdu. Většinou používáme větu typu: ...*x% z těch diváků, kteří zatím hlasovali, dali +, y% naopak* -...jsou také situace, kdy během jednoho dílu uvedeme vícero různých zkoumání o náladách veřejnosti, abychom jmenovali více výsledků s tím, že patřičně konstatujeme zdroj.

Kartous: Nemusíte sdělení - výsledek ankety - vypichovat ani deformovat jeho podstatu, stačí ho uvést jako nějaké autoritativní sdělení, což se v současnosti děje. Váš příklad .*x% z těch diváků, kteří zatím hlasovali, dali +, y% naopak* -.. přesně dokumentuje to, co namítám - taková informace totiž vůbec neodpovídá skutečnosti, pokud v anketě hlasovalo X účelově najatých manipulátorů, kteří nereprezentují diváckou obec. Více příkladů "nálad" (už jen přímé vstupy), které uvádíte, může dojem relativizovat, ale ne více objektivizovat. Mimochodem, většina takových informací je identifikovatelná podle zdroje (agentura, tazatel), ale anketa takto identifikovatelná není (jak jsem uvedl výše, "divák" je v podstatě velmi nejasná identita).

Podobná hlasování jsou v médiích poměrně častá, i proto jsme tento prvek zařadili. Postup České televize rozhodně nelze nazvat zamlčováním čehokoli. Už tím, že říkáme, že to je hlasování na webové stránce, dle mého názoru jasně pojmenováváme zdroj a jeho charakter je znám. Víte, myslím, že bychom podceňovali diváky ČT24, kdybychom si například mysleli, že neznají rozdíl mezi sociologickým šetřením provedením na základě reprezentativního vzorku a internetovou anketou. Konstatováním, že lze anketu manipulovat, bychom spíše vypadali, že pomalu někoho nabádáme k takové činnosti. Navíc, pokud vůbec manipulována nebyla, bylo by takové sdělení zavádějící.

Kartous: Že jsou "podobná hlasování častá", považuju opět za irelevantní. Museli bychom začít - mimo jiné - rozebírat rozdíl mezi soukromými médii a médii veřejné služby a to mi přijde zbytečné, pokud se můžeme opřít o Kodex:) Že je zdroj znám si práv nemyslím, vizte prosím výše. Já diváky nijak nepodceňuju, jistě je mezi nimi řada kriticky uvažujících lidí, nicméně:

1) Kritické uvažování předpokládá možnost srovnat maximum dostupných informací.

2) Pokud lze předpokládat, že k takovému kritickému náhledu přispěje nějaká informace, není důvod ji zamlčovat.

3) Diváci, kteří takovou informaci znají, se pravděpodobně nebudou pohoršovat:)

Argument s "nabádáním" mi připadá spíše kvantitativního charakteru, myslím, že v době guerillových kampaní je taková nápověda pouhým truismem:)


Hlasování o hostovi samo o sobě vyvolává kontroverzní reakce z různých důvodů - někteří diváci jsou pro jeho zrušení, protože se tím podle některých "degraduje" host, jiní naopak jsou pro zachování s tím, že každý si sám udělá svůj názor. My interpretaci nikomu nevnucujeme. Bereme vážně tuto debatu o tom, jestli takový element zachovat nebo nikoli. Několikrát jsme se na to i ptali, viz například 2/6 na facebookové stránce HP, jestli tento prvek zachovat.Jak je možné z debaty vyčíst, reakce byly rozpolcené, žádný názor vyloženě nepřevažoval, spíše se to celkově klonilo na stranu zachovat nebo upravit, a tak jsme hlasování zatím zanechali s tím, že budeme diskutovat o případných modifikacích. Na obrazovce také vždy (pokud není například technické přetížení) naprosto jasně ukazujeme počet hlasujících, v debatách tyto věci běžně diskutujeme, mluvíme o sledovanosti, každý si může udělat názor na to, jaké je procento hlasujících z počtu diváků atd...

Kartous: Mně vůbec nejde o to zamezovat anketám, já upozorňuju na to, že sdělení je potřeba dát kontext. Počet hlasujících - opět - nevypovídá o tom, kdo hlasoval a proč. Sledovanost proto nelze brát jako měřítko, protože nikdo neví, kdo se na hlasování ve skutečnosti podílel. jednoduchá informace to může uvést do potřebného kontextu.
Pokud jde o sociologické průzkumy, sice možná vypadají jako důvěryhodnější způsob zjišťování názorů veřejnosti, ale víte také sám dobře, že v minulosti i u nich existovala nejen u nás podezření, že jsou dělány na objednávku apod...a ani u nich média nepoužívají žádné varování typu: pozor, tento průzkum může být zmanipulován. Já myslím, že diváci si srovnávají různé zdroje, jsou dnes velmi zdatní a skutečně schopni relevantnost těchto věcí vyhodnotit, spojit si pro sebe různé informace, přemýšlet. Aspoň tedy diváci tohoto pořadu se tak - soudě podle bohaté interakce s nimi - běžně chovají.

Kartous: Ano, já mám zkušenosti z této oblasti a částečně průzkumy dělám (principy jsou stejné). Je určitě pravda, že existují průzkumy na objednávku, pokud si člověk přečte dotazník a zná způsob výběru cílové skupiny a způsob jejich "vytěžování", dojde mu mnohé. Přiznám se ale, že ač jsem tomu velmi blízko, nemám možnost ani čas ověřovat si všechny informace, které se ke mně dostanou. Velmi ocením, pokud mi někdo poskytne objektivizující informace a hlavně budu rád, pokud budu mít jistotu, že to předejde možné manipulaci ostatních. Taky se mi nezdá, že by skutečnost "cinknutých" průzkumů hrála nějakou roli v tom, co dělá ČT. Váš úsudek o divácích je poněkud subjektivní - komunikujete pouze s těmi, kteří komunikovat chtějí (kolik procent to je nevím, ale nejsou to všichni). Vaše abstrakce se nedá rozhodně vztáhnout na všechny.

Víte jistě, že jakékoli používání internetových prvků přenese vždy do dalších světů jeho charakteristiky. Hyde Park jsme koncipovali jako co nejotevřenější pořad. Diskuse k němu na webu například je úplně volná, není tam nutná registrace, email je dobrovolný. Ano, někteří diváci to zneužívají. Známe například případy, kdy vytvářejí z jedné IP adresy různá jména nebo dokonce z jedné evidentně záměrně zakládají i několik emailů. Na takové případy jsme také v minulosti otevřeně v diskusi upozorňovali. Naši správci dbají na dodržování *pravidel diskuse* - a podle toho pak samozřejmě příspěvky mažou nebo blokují ty, kteří nedodržují základní pravidla. Dlouhodobě sledujeme všechny trendy - a pokud bychom zaznamenali nějaké jasné útoky, nestandardní situace apod...buďte si jist, že na to zareagujeme.

Kartous: Dobře fungující "robot" nepracuje s jednou IP adresou:) Co se "trendu" týká, jedním z aktuálních je právě snaha manipulovat informace na síťových mediích, takže se asi shodneme, ze by bylo dobré reagovat.

Celkově by ale různá další omezení vyvolala tvrdou kritiku, že neumožňujeme takovou volnou diskusi. Monitorování nálad veřejnosti prostřednictvím tohoto pořadu může podle nás být cenným signálem, co se v této zemi děje. Tyto popisované věci plynoucí z povahy internetu - pokud nepřerostou určitou míru - jsou jistou daní za to, že lidé mají takto otevřený mediální prostor.

Kartous: Já nic omezovat nechci.

Diskutujeme průběžně velmi detailně a pečlivě všechny záležitosti, které s internetem souvisí. Zkoumáme v rámci našich možností, jaké jevy se ukazují atd...Jak jsem řekla, můžete si být jist tím, že známe naše mantinely a uvědomujeme si zodpovědnost, kterou máme.

Mimochodem, jak byste to řešil Vy, když už se o toto téma zajímáte?

Kartous: Jednoduše, v souladu s tím, co jsem sdělil, bych rád dostal k divákům informaci o tom, že mediální ankety mohou být terčem manipulace. Vůbec bych se nebál toho, že to diváky nějak odradí, naopak se to může stát tématem (nebo stálým podtématem) pořadu (zvláště tehdy, jsou-li diváci skutečně tak kriticky uvažující, jak říkáte). Každopádně byste byli první, kdo se o tom bude takto otevřeně bavit. Upřímně, kdo jiný by to mel dělat než ČT?:)

Jinak, pokud chcete, přijďte se podívat na vysílání, ukážeme Vám vše přímo při přímém přenosu, jak to činíme s diváky, kteří chodí na exkurze. Lépe byste celý systém na místě samozřejmě pochopil a byl by lepší prostor Vám vysvětlit, co Vás zajímá.

Kartous: Děkuju, mně prozatím bude stačit odpověď:)Díky a vše dobré

Kartous: Děkuju a přeju totéž!

Pavlína

Pavlina Kvapilova
Deputy Director, New Media Division
* ČESKÁ TELEVIZE - CZECH TELEVISION*
*PRAHA 4, Kavčí Hory, Czech Republic*
*www.ceskatelevize.cz*

------------------------------
*From:* Bohumil Kartous
*Sent:* Sunday, June 19, 2011 1:41 PM
*To:* Kvapilová Pavlína
*Subject:* Anketa pořadu Hydepark

Dobrý den,

mám dotaz týkající se ankety, kterou pravidelně zveřejňujete po odvysílání pořadu Hydepark. Jednak by mě zajímalo, jak je technicky anketa zabezpečena proti automatickému načítání hlasů (mimo to, že je vyžadována unikátní IP adresa, tato překážka se dá prolomit).

Více by mě zajímalo oficiální stanovisko redakce zpravodajství ČT k internetové anketě jako mediálnímu formátu vůbec. Nevšiml jsem si, že by ČT upozorňovala na manipulativnost tohoto mediálního formátu a na relativní snadnost ovlivňování výsledků mediálních anket (ať už pomocí speciálních SW, nebo pomocí najaté či jinak motivované skupiny "příznivců").

Fakt, že mediální ankety jsou častým předmětem úspěšných snah o manipulaci je evidentní a prokazatelný, tudíž by měla televize veřejné služby tuto skutečnost zohlednit a patřičně upozorňovat na to, že anketa vůbec nemusí vypovídat o tom, na co se ptá. ČT je vázána svým Kodexem k "otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti" (preambule; čl. 5.6, a zejména čl. 5.8, který se věnuje nutnosti poskytovat divákům "pravdivý obraz skutečnosti" a dále přímo žádá, cituji: "Zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením tohoto imperativu"; v podstatě i čl. 5.11 věnující se ověřenosti zdroje informace je v případě takové ankety v rozporu s praxí).

Je-li tedy známo, že podobné ankety těmto principům odporují (jejich výsledek nemusí být "pravdivým odrazem skutečnosti", původ takové informace není znám a zamlčování tohoto faktu odporuje požadavku Kodexu), měla by ČT na tuto skutečnost, v souladu s Kodexem, otevřeně upozorňovat a přispívat tak k objektivitzaci mediálních sdělení, která vytváří.

Prosím vás o vyjádření.

S pozdravem

Bohumil Kartous

0
5830

Diskuse

Obsah vydání | 9. 11. 2012