Co naši páni politici nechtějí slyšet

8. 11. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 8 minut

Mnozí pánové v čele s premiérem Nečasem, ministrem Kalouskem, případně jejich náměstky a podržtaškami nás víc než je zdrávo častují údajnými těžkými a nedozírnými následky pro naši ekonomiku v případě neodsouhlasení "zázračného" (zřejmě již vánočního) dárku v podobě daňového balíčku. Tyto obavy vyjadřují možným snížením ratingového hodnocení k horšímu, což by prý vedlo nejen ke škarohlídství některých lidí z bankovního sektoru, ale ve svém důsledku údajně i další zhoršení celkové situace ve státě. Než jsem ovšem stačil tento úvod napsat, mé obavy se naplnily a daňový balíček byl sněmovnou schválen. Ze zpráv však vyplývá, že balíček údajně prošel díky hlasu kooptovaného poslance ODS, nepravomocně odsouzeného na 6 let za podplácení. Zkrátka, ODS se nejen nezmění, ona se ještě více znemožňuje. Ale že až tak? Teď nevím, zda mám ve svém uvažování pokračovat, nebo to zrovna zabalit. Nicméně, alespoň to zkusím.

Připusťme tedy, že by došlo k tomu, že by nebylo dodrženo jistými lidmi (zajisté zcela bez jakékoliv jejich osobní zainteresovanosti na tomto "úkolu") naplnit zapřisáhle slíbené snížení HDP pod 3 % (tzn. 2,9% HDP, potažmo k nedodržení koaliční smlouvou "zaúkolovaného" státního dluhu 100 miliard) a že by tedy mohlo být ratingové hodnocení o nějaký ten zlomek stupně hodnocení horší. Otázka stojí: bude konec světa? Budeme jediný stát, který má horší výsledky než jiní, resp. jaký vliv to bude mít na ty, kteří si tyto požadavky na ČR kladou? Dobře, možná budeme více platit v rámci dluhové služby, možná ztratíme nějaké to nepodstatné procento důvěryhodnosti (jak tvrdí Kalousek) a jak se někteří pánové vyjádřili, snížení ratingového hodnocení by údajně znamenalo propad či ztrátu cca 10 miliard korun ve státním rozpočtu. To na straně jedné.

Na druhé straně co by to znamenalo pro občany ČR? Již dnes jak opozice, tak řada renomovaných ekonomů upozorňuje na to, že opatření, které obsahuje balíček, povede tak či tak k dalšímu deficitu, neboť balíčková patření se zvýšeným DPH o 1% o obou sazeb, resp. při jednotné sazbě 17,5 % představují podvázání ekonomického růstu, značně omezí školství, zdravotnictví, investice do infrastruktury, o sociálních dopadech nemluvě.

Obecně řečeno, je to "prašť jako uhoď" jen s tím rozdílem, že nebude-li daňový balíček přijat (odsouhlasen), dopady budou nebo by měly být méně citelné, než při jeho přijetí. Proč to ale všechno píši, když jsou to známá fakta? Chci tím poukázat na to, jak nás (ČR) vidí svět nejen očima pánů Kalouska, Nečase a dalších, ale bezprostředně cizími lidmi na české ekonomce nezainteresovaných a zcela nezávislých.

V poslední době se hodně spekulativně mluví (ne-li jedná) o těžbě břidlicového plynu v ČR. O tom, jak je to sice ekonomicky výhodné, ale na druhé straně nebezpečné, je zbytečné se ze široka rozepisovat. Přesto všechno se tlaky na průzkum a potažmo těžbu plynu stupňují. V této souvislosti není od věci znát názor Georga-Erika Laskera, prezidenta Mezinárodního institutu pokročilých studií výzkumných systémů a kybernetiky, který má s problematikou těžby břidlicového plynu, kromě jiného, velké zkušenosti z Kanady. Vynechám podrobnější popisování jeho zkušeností z Kanady, které jsou velmi výmluvné a varovné (např. vyvolání zemětřesení o síle až téměř 5 stupňů Richterovy stupnice) a zmíním jeho názor, jak vidí situaci v ČR.

Ač cizinec, velmi otevřeně mluví o skutečnostech, o kterých si u nás sice štěbetají vrabci na střeše, ale o čem někteří naši politici (víme kteří) naopak ponejvíce mlčí a přijde-li na to řeč, šmahem všechno zapírají (pokud pro to přímo nelobbují). Zde je názor pana Laskera, který mluví za všechno:

"Multinacionální společnosti podmáznou pár starostů a úředníků, slíbí (kromě osobní finanční zainteresovanosti) pár stovek pracovních míst a lidi jim na to skočí." K tomu bez servítek dodává: " V ČR jsou paragrafy tak zakroucené, že může projít (a také prochází) leccos. V justici panuje džungle. Co si budeme povídat, v této zemi, bohužel, převládají podvodníci a zloději!"

Uf, to je síla! Je to pomluva nebo holá pravda a skutečnost? Jsem si jistý, že pan Lasker není jediný, který tak ČR vidí a o ní soudí. Jen ne každý je tak upřímný. Kromě "některých" politiků a lobbyistů snad každý ví, odkud vítr fouká a tedy co je a není pravda. Tak nějak podobné je to i s naší ekonomikou a financemi. Ústava neÚstava, zákony sem, zákony tam oni (politici), za vydatné pomoci justice, mohou všechno.

Přes několikaletý evidentní pokles ekonomiky, stále se zvyšující zadluženost státu a katastrofální stav společnosti, vidí dnes vládní pravicoví politici z ODS a TOP09 pouze prohru v krajských volbách, ale situaci, o které je řeč, s tím nedávají do souvislosti. Po kongresu ODS řeší nikoliv stav ekonomiky a společnosti, ale problémy strany, kde panuje totální zmatek, nejednota a vnitřní boj o koryta. S nadějí, že si kdy třeba v budoucnu urvou také ten svůj žvaneček, co se jim dosud upíralo nebo nepodařilo. Jako by to nebyli oni, kteří tuto situaci a stav zavinili a nadále zhoršují. Jako by to nebyli oni, kdo nás strašil Řeckem, ačkoliv máme do Řecka stejně daleko jako na Mars. Jako by to nebyli oni, kteří bojují s korupcí tím, že ji nadále podporují a nakonec jako by to ani nebyli oni, co roky dělali opatření, které se nikde, ale opravdu nikde pozitivně neprojevuje. Právě naopak, jsme na tom stále hůř a hůře. Proto i ten balíček!

Abych to něčím doložil, zde je tabulka platů, které si politici v rámci "neodkladných" úsporných opatření (rozuměj dalšího utahování opasků) "loajálně" s našimi občany, hodlají odsouhlasit spolu s dorovnáním platů soudců na r. 2013:

Z tabulky je patrné, jak osobně poslanci reflektují na ekonomiku a na opatření, resp. navrhovaný rozpočet na r. 2013. Ano, v globále a poměru sumy státního rozpočtu někde kolem bilionu korun jsou částky, případně přidané na poslaneckých a senátorských platech, hvězdným prachem. Jenže věci se vidí i jinak: jich se kritická ekonomická situace a z toho vyplývající opatření v podobě dalšího utahování opasků netýká? Oni snad nejsou občané této zkorumpované, rozkradené a vytunelované země?

Notabe, mají-li na tom hlavní díl viny? Pro ně neplatí totéž, co pro 99, 9 % občanů ČR? Říká se, že jsme si všichni rovni. Ano, před zákonem, jenže ani to není vždy pravda. Ale cožpak opatření, které vládní politici předkládají občanům nejsou uzákoněné? Na druhé straně si však výše navrhované platy nejspíše odklepnou, tedy uzákoní stejně bezostyšně, jako občanům např. zvýšení poplatků u lékaře či za odvoz domácího odpadu a pod.

Zkrátka, kdo má dost, chce ještě více. Ale už by bylo na čase, pro Kalouska i Nečase, tu hrabivost na peníze změnit do podoby klacků. Tam by toho měli hóóódně rychle dost a určitě by už ani nechtěli víc. Zvláště, bylo-li by to na malém dvorku s velkým klackem. Myslím, že by s takovým nádobíčkem nebylo na škodu (preventivně) vyjít i 17.11.2012 na demonstraci na Václavském náměstí v Praze, jako náznak možného (ne-li potřebného).

0
Vytisknout
8665

Diskuse

Obsah vydání | 9. 11. 2012