Hospodaření s nerostnými surovinami

1. 11. 2012

Někdy se stává, že téma hospodaření s nerostnými zdroji, které by mělo být pojednáváno objektivně, je myšlenkově uchopeno a veřejnosti představováno z různých mocenských pozic a pro jejich podporu. Proto je třeba objektivní přístup k tomuto tématu, které se dotýká nás všech, hledat a stále hájit. O co nejnestrannější a nejširší přístup, orientovaný na přehled současné situace a odhad budoucího vývoje, jsem se snažila při vypracování odborného i čtivě zpracovaného textu, který je dostupný ZDE, píše Zdeňka Petáková.

Současně je k tématu vypracovaná prezentace, která může dobře posloužit při osvětě a vzdělávání: ZDE

Lidé v rozhodovacích pozicích by měli prioritně myslet na důstojné podmínky k životu pro všechny, kvalitu životního prostředí a dlouhodobou udržitelnost života. Současně je stálou výzvou povinnost kultivovat právo občanů na objektivní informovanost o dění v zemi a rozvíjet možnost jejich účasti na rozhodování. Rovnoměrnější rozdělení zisku plynoucího z těžby je další výzvou. To souvisí mimo jiné se změnami v pravidlech mezinárodního podnikání, která jsou v očekávání.

Při plánování je třeba brát v úvahu i to, že pro dobu o hodně kratší než 20 -- 50 let nevíme, zda bude ještě vůbec v chodu finanční systém tak, jak jsme na něj zvyklí, nevíme, zda budou naši současní či jacíkoli další dodavatelé ropy (která je nezbytně nutná pro provoz společnosti tak jak ji známe) schopni či odhodláni nám nějakou poskytnout a také nevíme, jaké bude vlastnictví výrobních prostředků ani do jaké míry bude zajištěna bezpečnost občanů či průmyslových celků.

V konečném náhledu, pokračováním v těžbě a spotřebě, zajišťující současný životní styl, jen o jednu či několik generací "odsuneme" závěrečnou nouzi o zdroje. Otázka kolik, odkud a kdy vytěžíme, souvisí "jen" s přežitím v několika následujících desetiletích. Nedá se vyloučit, že bychom udělali nejlépe, kdybychom už začali s postupnými kroky k transformaci k životu v období méně dostupné energie, a to právě nyní, kdy je ještě všeho relativní dostatek.

0
Vytisknout
5375

Diskuse

Obsah vydání | 2. 11. 2012