Prohlášení krizového štábu ke sdělení MZ a zdravotních pojišťoven

31. 10. 2012

čas čtení 3 minuty

Krizový štáb sdružující
Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub -- Svaz českých lékařů

za podpory
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Odborového svazu dopravy
Federace strojvůdců ČR
Svazu odborářů služeb a dopravy
Českomoravské konfederace odborových svazů
České lékařské komory

ke zveřejněným záměrům zdravotních pojišťoven prohlašuje

Zdravotní pojišťovny pod patronací Ministerstva zdravotnictví potvrdily, že obavy nemocnic, pacientů a odborů nebyly zbytečné. Vypovězením platných smluv a umělým prodlužováním jednání o nových vytvořily situaci pro jednostranný diktát nemocnicím, zdravotníkům a občanům.

Bez jakýchkoli zveřejněných podkladů, bez rozhodování jakéhokoli orgánu odpovědnému občanům, v rozporu s dohodami učiněnými v některých krajích, chtějí nejprve zrušit 30 nemocnic. 12 nemocnic hned, dalších 18 v krátké době v důsledku jejich uvedení na černé listině nemocnic nežádoucích. Ve 101 nemocnicích chtějí omezit péči.

Jen hlupákům může být určeno ujištění ministerstva i pojišťoven, že nemocniční péče nebude omezena, že 21 nemocnic rušením nedotčených bude schopno nahradit péči 30 zrušených a 101 redukovaných nemocnic.

Uzavření restriktivních smluv je jediným legálním nástrojem, jak mohou ministerstvo i pojišťovny zasáhnout do pravomocí krajů i měst, rušit nemocnice, které založil někdo jiný a investoval do nich nemalé prostředky.

Jediným legálním nástrojem, jak toto jednání zastavit, je takové smlouvy nepodepsat. Krizový štáb k tomu vyzývá všechny nemocnice. I těch 21 nemocnic na seznamech pojišťoven, které se nezdají být v této fázi ohroženy.

Zveřejněním seznamu nemocnic snahy o další rušení nemocnic nekončí. VZP ČR již dala k dispozici návrh smlouvy, podle které by byla od 1. ledna 2013 uzavřena pouze rámcová smlouva bez vymezení rozsahu a struktury poskytované péče. Platnost této smlouvy by skončila, pokud by nemocnice do 6 měsíců nepřistoupila na rozsah a strukturu péče vyžadované pojišťovnou. Tím jsou ohroženy všechny nemocnice bez ohledu na umístění v "listině" pojišťoven.

Za další vyhrocení situace hrozící od 1. ledna 2013 nesou veškerou odpovědnost zdravotní pojišťovny. Nejenže nesplnily svou zákonnou povinnost uzavřít smlouvy s nemocnicemi, ale dokonce navrhují takové smlouvy, které žádná odpovědná nemocnice nemůže podepsat.

Blíže, než kdykoli předtím je situace, že nemocniční péče bude poskytována bez jakéhokoli smluvního zajištění. Tato situace by však také mohla názorně ukázat, že zdravotní pojišťovny se svými více než 6 tisíci zaměstnanci jsou vlastně zbytečné.

V Praze dne 30. 10. 2012

Mluvčí krizového štábu:
Bc. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic

0
Vytisknout
7563

Diskuse

Obsah vydání | 2. 11. 2012