3438

Václav Chyský

Ročník 1929. Prožil mládí v Brně. Návštěva klasického gymnasia, od roku 1948 - 1954 studium veterinární medicíny v Brně. Studium bylo přerušeno roční brigádou na dole Petr Cinger ve Slezské Ostravě. Po promoci pracoval jako obvodní veterinární lékař ve Středočeském kraji.

V roce 1968 emigrace do Spolkové republiky Německo. Ve farmaceutickém koncernu Bayer AG pracoval na internacionálních programech klinických studií nových antibiotik. Publikoval v odborném medicínském tisku, jakož i v emigrantských časopisech. Po roce 1989 publikuje i v domácích časopisech České republiky. Je zaměřen na novější středoevropské dějiny, česko-německé vztahy a na exulantskou problematiku.

V současnosti žije v České republice.