Británie: Bývalí soudci Nejvyššího soudu konstatují, že vyzbrojování Izraele ze strany Spojeného království porušuje mezinárodní právo

4. 4. 2024

čas čtení 7 minut
Více než 600 významných právníků podepsalo dopis, který vyzývá k ukončení vývozu zbraní do Izraele  jako "opatření k zabránění" genocidy
 


Tři bývalí soudci britského Nejvyššího soudu, včetně jeho bývalé předsedkyně Lady Haleové, patří mezi více než 600 právníků, akademiků a vysloužilých vyšších soudců, kteří varují, že britská vláda porušuje mezinárodní právo tím, že pokračuje ve vyzbrojování Izraele.

V dopise premiérovi signatáři, mezi nimiž jsou také bývalí soudci odvolacího soudu, uvádějí, že současná situace v Gaze je "katastrofální" a že vzhledem k závěru Mezinárodního soudního dvora (ICJ), že existuje pravděpodobné riziko spáchání genocidy, je Spojené království právně povinno jednat, aby jí zabránilo.

 
Sedmnáctistránkový dopis, který je zároveň právním stanoviskem, byl odeslán ve středu večer a uvádí se v něm: "Vítáme sice stále důraznější výzvy Vaší vlády k ukončení bojů a k bezproblémovému vstupu humanitární pomoci do Gazy, ale současně pokračovat (uvedeme dva křiklavé příklady) v prodeji zbraní a zbraňových systémů Izraeli a zachovávat hrozby pozastavení pomoci Spojeného království organizaci UNRWA  výrazně nesplňuje závazky Vaší vlády vyplývající z mezinárodního práva."
 
Zpráva přichází v době, kdy konzervativní poslanci vyvíjeli tlak na Rishiho Sunaka, aby jednal poté, co v pondělí při izraelském náletu v Gaze zahynulo sedm mezinárodních humanitárních pracovníků, včetně tří britských občanů. Stranické zdroje se domnívají, že ministr zahraničí David Cameron naléhal  na to, aby vláda přitvrdila svůj přístup k Izraeli, ale setkal se s odporem Downing Street.

Tři konzervativní poslanci a jeden bývalý ministr, který je nyní v Horní sněmovně, prohlásili, že by Británie měla po tomto útoku zastavit vývoz zbraní do Izraele, zatímco výsledky průzkumu veřejného mínění agentury YouGov, který byl proveden před úderem, naznačily, že konzervativní vláda ani opoziční  labouristé nejsou v souladu s veřejnými míněními, neboť většina voličů - v poměru 56 % ku 17 % - se vyslovila pro zákaz zbraní.

Dopis právníků a soudců vyzývá vládu, aby se zasadila o trvalé příměří a zavedla sankce "proti jednotlivcům a subjektům, kteří učinili prohlášení podněcující ke genocidě Palestinců". V dopise se uvádí, že obnovení financování UNRWA - které bylo zrušeno po dosud nepotvrzených obviněních Izraele, že 12 zaměstnanců agentury OSN pro palestinské uprchlíky bylo zapojeno do útoků ze 7. října - je nezbytné pro "účinný vstup a distribuci existenčních prostředků Palestincům v Gaze, a tím i pro zabránění genocidě".

O vyzbrojování Izraele se v něm píše: "Závěr Mezinárodního soudního dvora, že v Gaze existuje pravděpodobné riziko genocidy, upozornil vaši vládu, že zbraně mohou být použity k jejímu spáchání a že pozastavení jejich poskytování je tedy "prostředkem, který může odradit" a/nebo "opatřením k zabránění" genocidy."

Konzervativní poslanci David Jones, Paul Bristow a Flick Drummond a konzervativní poslanec Horní sněmovny Hugo Swire vyzvali k pozastavení vývozu zbraní do Izraele poté, co se v podobném duchu vyjádřil Peter Ricketts, který byl v době premiérství Davida Camerona vládním poradcem pro národní bezpečnost a nyní zasedá v Horní sněmovně.

Drummond, poslanec za Meon Valley, řekl:  "Znepokojuje mě vyhlídka, že britské zbraně budou použity při izraelských akcích v Gaze, které podle mého názoru porušily mezinárodní právo."

Lord Ricketts řekl v pořadu BBC Radio 4 Today: "Myslím, že nyní existuje mnoho důkazů o tom, že Izrael dostatečně nedbal na plnění svých závazků týkajících se bezpečnosti civilistů. A země, která dostává zbraně od Spojeného království, musí dodržovat mezinárodní humanitární právo. To je podmínkou licence na vývoz zbraní."

Skotský premiér Humza Yousaf varoval, že odmítnutím zastavit prodej zbraní Izraeli "Spojenému království hrozí, že se bude podílet na zabíjení nevinných civilistů".

Význam dopisu nespočívá jen v počtu signatářů, ale i v tom, že jej podepsali vysocí soudci ve výslužbě, kteří se obvykle vyhýbají veřejným výrokům k politicky citlivým otázkám.

Mezi prominentní signatáře patří bývalí soudci nejvyššího soudu lord Sumption a lord Wilson, bývalí lordi odvolacího soudu sir Stephen Sedley, sir Alan Moses, sir Anthony Hooper a sir Richard Aikens a bývalý předseda advokátní komory Anglie a Walesu Matthias Kelly KC.

V dopise se uvádí: "Spojené království musí přijmout okamžitá opatření, aby zákonnými prostředky ukončilo jednání, které vyvolává vážné riziko genocidy. Nesplnění vlastních závazků vyplývajících z Úmluvy o genocidě a nepřijetí 'všech opatření k zabránění genocidy, která byla v jeho moci' by znamenalo odpovědnost státu Spojeného království za spáchání mezinárodního protiprávního jednání, za které musí být poskytnuta plná náhrada."

Dopis jde dále - a má významnější seznam signatářů - než předchozí dopis zaslaný Sunakovi v říjnu, který se týkal povinností vlády odvrátit a vyhnout se spoluúčasti na závažných porušeních mezinárodního humanitárního práva.

V dopise se uvádí, že od té doby došlo k "významnému vývoji" v souvislosti se situací v Gaze. Patří mezi ně předběžné příkazy vydané Mezinárodním soudním dvorem a zhoršující se situace v Gaze, kdy v důsledku izraelské ofenzívy zahynulo nejméně 32 623 Palestinců, "hrozící hladomor" způsobený blokováním pomoci ze strany Izraele, ničení zdravotnických zařízení, zabíjení zdravotnických a humanitárních pracovníků a zprávy o mučení a nelidském či ponižujícím zacházení.

Jedna ze signatářek, Phillippa Kaufmannová KC, uvedla: "To, že se tolik vysoce postavených členů britské právnické profese tak důrazně ozývá a vyzývá vládu, aby jednala v souladu se svými právními závazky, svědčí o hloubce našeho znepokojení nad jasnými důkazy o hrubém porušování mezinárodního práva v Gaze."

Dopis rovněž vyzývá vládu, aby nadále "vyvíjela veškeré úsilí" k zajištění propuštění izraelských rukojmích zadržených při útocích ze 7. října, při nichž Hamás a další militantní skupiny zabily v Izraeli přibližně 1 200 lidí.

Britská vláda odmítla zveřejnit své vlastní právní poradenství v této věci, ale z uniklé nahrávky vyplývá, že její vlastní právníci zastávají názor, že Izrael v Gaze porušil mezinárodní humanitární právo.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
1833

Diskuse

Obsah vydání | 9. 4. 2024