Faktory ovlivňující schopnost lidí odhalovat lži na internetu

5. 4. 2024

čas čtení 2 minuty
Internet dal vzniknout novým formám podvodů a dezinformací, včetně phishingových útoků, romantických podvodů a falešných zpráv. Zatímco mnoho psychologických studií zkoumalo faktory, které ovlivňují schopnost lidí poznat, zda ostatní lžou osobně, detekce lží na internetu byla zkoumána jen zřídka.

Výzkumníci z University College London (UCL) a Massachusetts Institute of Technology (MIT) nedávno provedli studii, jejímž cílem je lépe pochopit, proč jsou lidé na internetu klamáni. Jejich studie publikovaná v časopise Communications Psychology nastiňuje zajímavé vzorce, které jsou základem odhalování lží na internetu.

Zheng, Rozenkrantz a Sharot provedli tři experimenty, kterých se zúčastnilo 310 lidí, kteří byli požádáni, aby se zúčastnili online karetní hry hrané ve dvojicích. V rámci této hry dostali informace o tom, jaká je pravděpodobnost, že jim budou rozdány jednotlivé karty z balíčku. Je pozoruhodné, že některé karty by vedly k výhře peněz, zatímco jiné by mohly způsobit finanční ztrátu.

Účastníci se mohli rozhodnout lhát o kartě, kterou obdrželi, protože jim to mohlo umožnit vyhrát více peněz na úkor jiného hráče. Účastníci nebyli nikdy instruováni, aby lhali; rozhodnutí, zda bude pravdomluvní nebo ne, tedy bylo výhradně na nich.

Když vědci analyzovali data, která shromáždili, pozorovali dva fascinující vzorce. Za prvé si všimli, že lidé jsou podezřívavější vůči ostatním, pokud sami během hry lhali, ale také když ostatní hráči uvedli, že drží statisticky nepravděpodobnou kartu.

Zheng, Rozenkrantz a Sharot také porovnali chování hráčů s předpověďmi umělého, simulovaného detektoru lži. Zajímavé je, že zjistili, že špatná detekce lži byla spojena s přílišným spoléháním se na vlastní poctivost (nebo nepoctivost) a nedostatečným spoléháním se na statistické podněty.

"Tato zjištění naznačují, že poctiví lidé mohou být obzvláště náchylní vůči podvodům, protože je u nich nejmenší pravděpodobnost, že budou mít podezření na lež, a tak podvod odhalí," vysvětlili Sharot a Zheng. "Navíc, protože platformy sociálních médií používají doporučovací systémy, které lidem poskytují více stejného obsahu, který se jim líbí, tyto systémy zkreslují pravděpodobnost, že uvidí určité informace – včetně falešných zpráv. Přirozené spoléhání lidí na statistické pravděpodobnosti, aby vyvodili, co je pravda, tedy nebude v těchto kontextech dobře fungovat."

Studie vrhá nové světlo na faktory, které podporují schopnost lidí odhalovat podvody druhých online. V budoucnu by mohly být vodítkem pro úsilí politiků a technologických firem, které se snaží zabránit tomu, aby uživatelé internetu upadli do pastí podvodníků a platforem šířících nepravdivé informace.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
2879

Diskuse

Obsah vydání | 9. 4. 2024