Petr Pavel odmítl poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

6. 2. 2024

čas čtení 10 minut

"Petr Pavel požadované informace nemá a své názory a jednání zdůvodňovat nemusí"


Prezident republiky Petr Pavel odmítl poskytnout informace o svém jednání, stanoviscích a důvodech svého jednání a o své nečinnosti v kauze Gaza a Izrael, upozorňuje Radek Silber.


Prezident republiky Petr Pavel byl jako hlava státu požádán podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí 9 informací o svém jednání, stanoviscích a důvodech svého jednání či o své nečinnosti v kauze Gaza a Izrael. 


Prezident republiky Petr Pavel, jak sdělila jeho Kancelář dne 5. února 2024 (Č. j.: KPR 672/2024), žádnou z devíti požadovaných informací neposkytne. Kancelář prezidenta odůvodňuje odmítnutí poskytnutí požadovaných informací o činnosti, existujících zaujatých stanoviscích a vyjádřeních hlavy státu a o důvodech jednání prezidenta tvrzením, že žádnou z požadovaných informací hlava státu "nemá", a odkazuje veřejnost na to, že "mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona".


Co zejména hlava státu dle sdělení Kanceláře prezidenta poskytnout odmítá


Prezident republiky odmítá poskytnout zejména informace o svých vyjádřeních a zaujatých stanoviscích ve věci krvavého útoku Hamásu ze dne 7. října 2023 a ve věci krvavých útoků armády okupační mocnosti státu Izraele na ghetto Gaza a jeho civilní obyvatele a civilní infrastrukturu a ministrem obrany Izraele Gallantem vyhlášeného a ve značném rozsahu i realizovaného záměru blokovat obyvatelům ghetta Gaza dodávky vody, potravin a energií. 


Prezident republiky také odmítl poskytnout informaci z jakého důvodu se prezident Petr Pavel v rozporu s fakty zveřejňovanými OSN uchýlil ke svým dvěma tvrzením, která zveřejnila ČTK, že: "Izrael dělá podle Pavla vše pro to, aby při své vojenské operaci v Pásmu Gazy minimalizoval ztráty na civilním obyvatelstvu a aby se k palestinským občanům dostala pomoc" a "Rozsah pomoci izraelské armády palestinským civilistům je enormní, v naprosté většině se o něm ani neví."


Prezident republiky rovněž odmítl poskytnout informaci z jakého důvodu prezident Petr Pavel při své návštěvě Izraele veřejně podpořil izraelskou okupační armádu a její vojáky, jejichž masové útoky na ghetto Gaza, jeho infrastrukturu a nemocnice jsou jedním z důvodů žaloby na stát Izrael u Mezinárodního soudního dvora v Haagu.


Prezident republiky také odmítl poskytnout informaci k izraelské okupaci palestinských území okupovaných Izraelem od roku 1967 a k budování okupačních osad na tomto území, a to informaci: Kdy se veřejně a v jakém znění prezident Petr Pavel vyjádřil ve prospěch ukončení této okupace? Kdy a v jakém znění se vyjádřil ve prospěch stažení okupačních osad?


Sama Kancelář prezidenta republiky obhajuje prezidentovo odmítání poskytnout informace o jeho činnosti, zaujatých stanoviscích a vyjádřeních a jejich důvodech mimo jiné i účelovou spekulací, že údajně požadavek na některé z informací o činnosti či nečinnosti a stanoviscích a vyjádřeních prezidenta je prý pouhým dotazem "na názor prezidenta republiky". Z vyjádření Kanceláře není ale zřejmé, proč prezident a jeho Kancelář prezidentovu skutečnou činnost, vyjádření a zaujatá stanoviska a jejich důvody a existenci odmítají sdělit a potvrdit. 


Zprávu zpracoval Radomír Silber, Ph.D.Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
Žadatel: Radomír Silber, Ph.D.


V Karviné dne 20. ledna 2024

Povinný subjekt: prezident České republiky Petr Pavel, Kancelář prezidenta republiky Hrad I. nádvoří č. p. 1 Hradčany 119 08 Praha 1,
9hjaihw

Žádám o poskytnutí následujících informací v členění:


1) Kdy a jakým vyjádřením odsoudil prezident republiky Petr Pavel masivní krvavý útok Hamásu dne 7. října 2003 na vojenské síly a obyvatele státu Izrael, který okupuje palestinská území a buduje okupační osady a blokuje palestinská ghetta a uprchlické tábory?

2) Kdy a jakým vyjádřením odsoudil prezident republiky Petr Pavel po 7. říjnu 2023 masivní krvavé útoky armády okupační mocnosti státu Izraele na ghetto Gaza a jeho civilní obyvatele a civilní infrastrukturu a ministrem obrany Izraele Gallantem vyhlášený a ve značném rozsahu i realizovaný záměr blokovat obyvatelům ghetta Gaza dodávky vody, potravin a energií?

3) Jaký postoj vyjádřil a jaké kroky učinil prezident republiky Petr Pavel v případě zabíjení stovek civilních obyvatel, žen a dětí okupační mocnosti státu Izrael bojovníky palestinského hnutí odporu?

4) Jaký postoj vyjádřil a jaké kroky učinil prezident republiky Petr Pavel v případě zabíjení tisíců civilních obyvatel, žen a dětí ghetta Gaza a okupovaných palestinských území Západního břehu Jordánu armádou a občany státu Izrael?

5) Vyjádřil prezident republiky své stanovisko k okupaci palestinských území státem Izrael a k zabírání palestinské půdy pro osady příslušníků vyvoleného izraelského národa? Kdy a v jakém znění?

A navrhl nebo podpořil sankce proti izraelským okupantům a proti budování okupačních osad? Kdy a v jakém znění? Pokud tak neučinil, z jakého důvodu?

6) Z jakého důvodu se prezident Petr Pavel v rozporu s fakty zveřejňovanými OSN uchýlil k tvrzením, která zveřejnila ČTK, že "Izrael dělá podle Pavla vše pro to, aby při své vojenské operaci v Pásmu Gazy minimalizoval ztráty na civilním obyvatelstvu a aby se k palestinským občanům dostala pomoc" a "Rozsah pomoci izraelské armády palestinským civilistům je enormní, v naprosté většině se
o něm ani neví."

7) Z jakého důvodu prezident Pavel neodsoudil veřejně známé genocidní výroky izraelského ministra obrany a izraelského předsedy vlády namířené k likvidaci obyvatel ghetta Gaza a fakt usmrcení většiny civilních obětí útoku izraelské armády, zejména smrt tisíců dětí, izraelskými zbraněmi a izraelskou blokádou humanitární pomoci a izraelským útočným a okupačním vyřazením většiny nemocnic v ghettu Gaza?

8) Z jakého důvodu prezident Petr Pavel při své návštěvě Izraele veřejně podpořil izraelskou okupační armádu a její vojáky, jejichž masové útoky na ghetto Gaza, jeho infrastrukturu a nemocnice jsou jedním z důvodů žaloby na stát Izrael u Mezinárodního soudního dvora v Haagu?


9) Podporuje prezident Petr Pavel pokračování okupace palestinských teritorií okupovaných od roku 1967 a budování izraelských okupačních osad na zabrané půdě Palestinců? Kdy se veřejně a v jakém znění prezident Petr Pavel vyjádřil ve prospěch ukončení této okupace? Kdy a v jakém znění se vyjádřil ve prospěch stažení okupačních osad?

Aby žadatel předešel možnému omylu povinného subjektu s případným důsledkem popírání průkazných faktů, dovoluje si uvést ke své žádosti veřejně známá fakta, která ho k žádosti
inspirovala:

Již 27. října 2023 zveřejnila Charita Česká republika: "Od začátku eskalace 7. října přišlo na obou stranách o život na deset tisíc lidí. Přes dvě třetiny z více než sedmi tisíc obětí v Pásmu Gazy tvoří děti a ženy. Vysídlených je 1,4 milionu. „Bohužel většina obětí na obou stranách jsou civilisté, nevinné děti, ženy a muži, kteří nemají ve válce co dělat. Je to naprosto šílené,“ říká k situaci v Gaze Harout
Bedrossian z Charity Jeruzalém, partnerské organizace Charity Česká republika. Při jednom z útoků přišla o život i zaměstnankyně Charity Viola Amash se svojí rodinou."

Od 7. října 2023 přišlo v Gaze denně v průměru více než 10 dětí o jednu nebo obě nohy, přičemž mnoho z amputací se provádí bez anestezie, uvedla charitativní organizace Save the Children v prohlášení s odkazem na statistiky zveřejněné OSN. Zdroj CNN : From CNN's Radina Gigova in London - 7. ledna 2024.

BBC zveřejnila zjištění, že izraelská okupační armáda (IDF) bombardováním ghetta Gaza zničila nebo poškodila na 98 000 budov. Analýzu dat ze satelitních snímků provedli Corey Scher z City University of New York Graduate Center a Jamon Van Den Hoek z Oregon State University. Analýza je založena na srovnání dvou samostatných snímků, odhalujících změny ve výšce nebo struktuře budov, které
naznačují poškození. Satelitní snímky byly pořízeny před začátkem sedmidenního přerušení bojů.

(1.12.2023 Nearly 100,000 Gaza buildings may be damaged, satellite images show By Dominic Bailey, Erwan Rivault & Daniele Palumbo BBC Visual Journalism and BBC Verify)

The Times of Israel hlásí (5. listopadu 2023), že izraelský ministr kulturního dědictví Amichai Eliyahu, když byl v rozhovoru pro Radio Kol Berama dotázán, zda by měla být na enklávu svržena atomová bomba, ministr Amichai Eliyahu řekl: „Toto je jedna z možností.” Podle listu The Times of Israel ministr Eliyahu podporuje obnovu izraelských okupačních osad v pásmu Gazy. Na otázku o osudu palestinského obyvatelstva Eliyahu říká: "Můžou jít do Irska nebo do pouště, příšery v Gaze by měly najít řešení samy."

Haim Regev, izraelský velvyslanec při EU a NATO, řekl Deutsche Welle o kritické situaci v ghettu Gazy, kde umírají civilisté, ženy a děti: „Nejsem si vědom žádné humanitární krize. Situaci sledujeme. Žádná humanitární krize." Podle agentury Reuters izraelský rasistický ministr obrany Gallant již dříve oznámil: "Nařídil jsem úplnou blokádu pásma Gazy. Žádná elektřina, žádné jídlo, žádný plyn, vše je uzavřeno.
Bojujeme s lidskými zvířaty".

Věřím, že v souladu se zákonem obdržím požadované informace. Děkuji

Radomír Silber, Ph.D.(...)

-2
Vytisknout
4245

Diskuse

Obsah vydání | 8. 2. 2024