Invalidé, bídní lidé. Aneb s KDU až ke DNU

12. 6. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 12 minut

S KDU-ČSL přímo do pekel

Strana Lidová skrytá zatím pod zkratkou KDU-ČSL kdysi dávno, v jiných dobách, za jiného vedení a jiných poslanců a členů, byla vážně stranou lidem nakloněnou. Nakloněnou byla, nicméně v současnu místo k lidem v nouzi se kloní jako klon kleropravice k neoliberálním experimentům Drábkova včerejšího dnes.

Dnes jsou ministři a poslanci a politici strany KDU-ČSL v první linii boje proti některým lidem. Proti lidem, kteří nemají tolik štěstí jako oni. Oni dokonalí totiž ve své pomýlené mysli vidí v lidech na nižším stupni sociální škály jen zákeřnou škodnou.

Škodnou, která jim a pravicové vládě politické změny ukusuje z dobrého, sladkého a krásného státního, leč vždy jejich koláče. Koláče, na který a z kterého si pořádají hostiny pro horní sociální vrstvy. Vrstvy provozující dramatický závod o vstup na žebříček dolarových miliardářů.

Miliardářů, kteří vyšlapali po zádech občanů, po vozících, postelích a bílých holích invalidních lidí alias odpadu. Odpadu, co umí jen natahovat umolousané pracky. Pracky se musí už konečně jednou provždy zlomit, aby se dál nenatahovaly a neobíraly o štěstí zdravou společnost krásných slušných lidiček.

Jurečka pod hladinou

Do kruciáty vede kohorty věrných pod praporem svaté bídy a inkvizice chudoby ministr Jurečka. Vida v budoucnu svou stranu rodnou v objetí s KSČM někde kolem mety 3 %, velel k zoufalému útoku na hradby slušnosti a lidské solidarity. Rozhodli se bratři a sestři, že jak prostředky moci svěřené, tak i výrazivo maštale zasmolené si vypůjčí od soudruhů pod hranici volitelnosti jatých.

Máme zde opět stará dobrá nemakačenka, příživníky lecjakého druhu a hrůzně podivné sběratele sociálních dávek.

Důchodci rozmanitých tvarů a invalidní občané všeho postižení jsou slušnou vládou a pravicovou lůzou stigmatizováni jako kategorie, která je v nekonečné inflaci zvýhodněna nadmíru i nadevše. Nemají mít oni nárok ani na slušnost, ani na navíc peníze, aby tak nějak náhodou ne přežili politiku nejvyšších cen fialových pořekadel o padání hubou na rodnou zem.

Jelikož čert nikdy nespí a postižení nemají pranic slitování se státním prázdným měšcem a dlužním úpisem, tak alespoň, aby potrápil postižené, jak může a co nejvíce, rozhodl se Jurečka omezit obrovské plýtvání státním penízem v rodinách pobírajících příspěvek na péči.

Nebeské potrubní roury totiž šeptají do uch ministra boží žalobu, že peníze se ztrácejí kdovíkde, putují kdovíkam a utrácejí se kdovínač, čemuž musí, statečný to rek, činně zamezit a účinně zabránit.

Proto část peněz hodna zřetele bude zřejmě odňata rodině pečující a bude přidělena lidovým zákonem bohulibým podnikavcům v oblastech sociálna. Sice se neušetří ani pověstné zblo, avšak šetření je pro sociálně chudé, nikoli pro podnikatele a politiky strany lidové. Poskytovatelé sociálních služeb jsou oprávněně nadšeni, rodiny jsou, také to slovo začíná na na-...

Stát bude bedlivě sledovat, jaká péče je postiženému za státní peníz poskytována. Jak to bude dělat, se neví, ale to nevadí. Často se totiž prý stává, že příspěvek rodina stopí a na klienta vůbec nemyslí. Ministr Marian naopak myslí, že to tak je, a proto část peněz nedobrovolně poputuje do jiné kapsy. Statistiky Marian nemá, k čemu také, vždyť tuhle premiéra fosilního elektroPetra tak příšerně pozlobily!

Jasné tedy je, že Jurečka nemá žádný podklad, nýbrž má velkou potřebu provést nebetyčnou sociální lumpárnu na postižených, která se Drábkovy svátosti dotýká. Je to takové pravicové neodolatelné svrbění předat zatím menší část peněz postižených klientů moudře vybraným soukromým asociacím pečující o pacientovo blaho a prostředky.

Ve všem lze najít krásu

Národní rada osob se zdravotním postižením a bývalý člen ODS velitel jich Krása Václav výrazně nesouhlasí. Rada poslala ostrý leták tupých hran ministrovi, aby byl tak laskav a uvědomil si, že se Rada i Krása moc zlobí, což znamená, že se nic nestane.

Pravda, Rada zdravotně postižených má pravdu, protože Úřad práce může kdykoli i bez uzardění i oznámení činit přepadové kontroly dle nutnosti, dle libosti. Avšak nejsou lidi, prostě v přebujelém státním aparátu nejsou lidi ani na zprostředkování dávek, počítání důchodů a další nutnosti, natož na jakékoli kontroly užití příspěvku na péči. A jelikož nestíhají kontrolovat, tak ministr od stolu rozhodl, že je značné zneužívání tímto zřetelně potvrzeno a odpor je marný.

Šéf asociace pečovatelů Horecký má nápad. Napadl ho neočekávaně národohospodářský zájem republiky. Když se totiž klient podělí s asociací pečovatelů, tak se zamezí rychle rostoucím mandatorním výdajům státu u příspěvku na péči. Proto navrhuje, aby část příspěvku zkonzumovali profesionálové, ale aby se víc podpořily i pečující rodiny. Jinak řečeno a mazaně myšleno, stát by měl přidat peníze na příspěvky a klient by se měl solidárně podělit. Právě takto je to nejlépe pro stát, což vyžaduje 120 % seniorů a až 150 % osob se zdravotním postižením.

Stanjura a Krása, postiženého lidu spása

Jali dali se jednat bývalý člen ODS a současný člen ODS. Dobře si chlapci rozuměli, po zádech poplácali a diskusi vedli. Dojatý Stanjura a Krása pohovořili o možnosti navýšení příspěvku na péči pro postižené. Stanjura se slzou v oku a plným v nose slíbil, že se na to podívá.

Jednání proběhlo ještě před zveřejněním kondičního ozdravného balíčku 1, balíčku 2 i balíčku 3, až balíčku poslední záchrany 99. Mluvilo se nadšeně o slíbené valorizaci příspěvku na péči. V lednu Jurečka totiž nechal navýšit maximální cenu za hodinu sociální péče. Jako kompenzaci přísahal se zkříženými prsty na čest a odkaz pana Luxe, že od července 2023 bude příspěvek na péči vždy valorizován s valorizací důchodů. V rámci příkladného plnění dohod vláda sociálního smíru na hraně ústavnosti inflační valorizaci důchodů omezila. Uvěřili jste nám, tak tady máte.

Protože se míra valorizace chce a musí neustále snižovat i do budoucna, tak požadovala Rada zvýšit tedy příspěvky na péči. Klečeli všichni i Krása a prosili neúprosného ministra, aby se ustrnul a vyrovnal finančně příspěvky alespoň na úroveň roku 2016.

Lidumil Stanjura vážně pohovořil, doznal, že péče v rodinách je pro stát nejlepší a nejlevnější. Uznal, že důvody k navýšení příspěvku jsou velmi vážné a navíc oprávněné. Ministr si vzal připravené podklady a že je využije. Což bude to ono pověstné šetření toaletním papírem v rámci úspor na ministerstvech.

Slavná Rada osob se zdravotním postižením a Krása osobně chvíli trvali na tom, že na jednání s ministrem bylo dosaženo maxima možného, leč zdá se, že ničeho požadovaného. Otevřely se přivřené dveře k vážné diskusi o navýšení a slíbené valorizaci. Však pravicový průvan zavál, dveře zavřel, zamkl a zatloukl hřebíky do kliky.

Ministr Stanjura hned za zavřenými dveřmi sundal kaťata a na postižené vyplázl holou opavskou zádel. Moc a moc, ale opravdu moc byl smutný a s Fialou se smáli až se za odpovědnou zodpovědnou pravicovou sociální politiku popadali.

Rozděl a panuj

Celá podivně vymyšlená Jurečkova akce „Poděl se s námi o tvé peníze“ připomíná skvělou fintu české podnikatelské šikovnosti v sociální oblasti. Šlo o fígl zvaný náhradní plnění plnou parou přefakturací tam a zpět. Nechceš zaměstnávat zdravotně postižené a nechceš platit invalidní berni, není problém, umíme, zařídíme, věř mi.

Nakup to, prodej to, přefakturuj to, reklamuj to a něco to hodí. Jeli v tom všichni velcí, nadnárodní, malí, čeští, střední všelijací. Takto nějak vypadá odedávna ctění zákona v České republice. Jestli v tom jedou dodnes? Nevím, snad už je to jiné.

Konec příspěvků v Čechách

Valorizace příspěvku na péči s nekonečnou platností nebude. Vláda a Ministr Stanjura nedá, nemá, neumí a nesmí. Ano, je to ten, který na jednání s Radou postižených tak dojemně pohovořil o rodinné péči, o potřebě zvýšit příspěvky. Bratr Lux promine, nicméně bratr Jurečka má zauzlované prsty.

Zdůvodnění neoliberální vlády je odpovídající tradicím českého komunismu-kapitalismu. Stát nemá prostředky na kontrolu, jak a zda náhodou přistižený postižený neplní za příspěvek hrací automat, nekupuje lihovinu, nebo zda neplatí náhodou nejvyšší ceny za energie a potraviny. Přidělený státní prostředek pak funguje jen jako navýšení už tak obrovského domácího rozpočtu přistiženého postiženého a nikoli na péči. Vláda se nechá poroučet, ale valorizovat nelze, protože by to v době stálého navyšování cen za vše, stálo peníze, což fakt jednoho může nemile překvapit.

Křesťanská raketa

Jelínková Šárka, jako náměstkyně ministra Jurečky, poslankyně a sestra strany KDU-ČSL, s prominutím, vypustila z nevymáchané huby, že postižení, nemohoucí a také invalidé i jiní podivní přeci mají další možnosti, jak se mít dobře. Ministerstvem sociálních věcí navýšené sazby za sociální úkon a českou ekonomikou navýšené inflační dobrodružství smí nejeden i dva postižení přeci skvěle čerpat z příspěvku na bydlení a z dalších možností štědrého a přebujelého sociálního systému. A vůbec, sestra Jelínková ví moc dobře, že invalidní důchody byly rovněž valorizovány nad poměry a nespravedlivě vůči ostatním strádajícím sociálním vrstvám české pravicí ubíjené společnosti. Takže nic nebude a huby držet!

V listopadu má být přijata velká novela o sociálních službách. Je tedy nejvyšší čas, abych schoval vodícího psa do skříně, přebarvil bílou hůl na veselou strakatou a černé brýle na žůžovo. Konečně bych se měl s kolegy postiženými také vydat tahat dráty do pověstné Mišelinky.

Pod článkem o zrušené valorizaci příspěvku na péči je zmínka o náboru do armády, takže že by…?

Pokud by se vše kontrolovalo, posuzovalo a vyhodnocovalo, jak se děje u příspěvku na péči a u osob poměrně invalidních, tak by nikdy nemohlo docházet k tak ohromným dotačním podvodům a finančním kejklím se státním majetkem.

Čest práci, příspěvkům zdar a Jurečkovi se Stanjurou zvlášť.


Haraším Petr Orlau

Ošklivým pohledem nevidomého z veřejných zdrojů


1
Vytisknout
3485

Diskuse

Obsah vydání | 15. 6. 2023