Hloupá strana

12. 6. 2023 / Wenzel Lischka

čas čtení 4 minuty
Foto. Dezolátní cibule pro dezolátní občany. Zakoupeno v Lidlu, cena 45 Kč/kg.

Na naší politické scéně zoufale chybí politická strana, která by shromažďovala a zastupovala hloupé občany. Všechny naše politické strany jsou chytré až hanba, a všichni jejich členové i voliči jsou chytří, až je z toho jednomu špatně.

Co máme dělat my, občané hloupí? My přece také máme právo se účastnit společenského a politického života. My hlupáci máme přece také právo a povinnost se podílet na svobodě, demokracii a ekonomickém blahobytu! Nám jde přece také o rozkvět naší krásné země, naší svobodné republiky, svobody a demokracie!

 

Proč bychom se měli stydět za to, že jsme rozumu moc nepobrali? Proč máme soutěžit s těmi, kteří nás svojí inteligencí značně předstihují? Proč tím máme vnášet do občanské společnosti neklid a znepokojení? My hloupí občané přece dobře víme, že se vlastní hlouposti nijak nezbavíme. Nepomůže nám žádné vzdělání ani majetek. Jde o záležitost dědičnou a genetickou.

My hlupáci nemůžeme za to, že máme jistou mentální vadu, syndrom intelektuální insuficience, a že jsme díky tomu intelektuálně nedostateční. Což lidová moudrost správně neuvádí, že komu není shůry dáno, ten v apatyce nekoupí? Proč bychom se měli, my hlupáci, marně snažit konkurovat občanům, kterým bylo shůry dáno?

Zakládejme tedy místní organizace Hloupé strany, které se potom sloučí do jediné celostátní politické organizace. Nebojme se sebekritiky. Nestyďme se za to, že jsme hloupí. Nenechme se diskriminovat. Vždyť bez nás by byli chytráci namydlení.

Posláním naší Hloupé strany nebude bojovat proti stranám chytrým, ale budeme se snažit tyto progresivní strany podporovat. Uznejte, prosím, že jako hlupáci přece nemůžeme vytvořit žádný ekonomický blahobyt. Pochopme, že díky svojí mentální nedostatečnosti nemůžeme řádně využít a vytěžit svobodu a demokracii.

Nám hlupákům jde především o spojování společnosti, a nikoliv o její rozdělování. Demokracie, svoboda a prosperita jsou nám nadevše, ačkoliv o nich nemáme žádné řádné ponětí. Měli bychom si například vážit odborníků, politiků, veřejnoprávních i soukromých médií aj. - tj. všech, kteří se tak pečlivě starají o to, co máme sledovat, co si máme myslet, co máme dělat a co máme nakupovat. Naším heslem budiž například: Hlupáci podporují chytráci!

Hloupost není žádnou chorobou, která by vyřazovala nás hloupé občany z hospodářského a občanského života. Naopak, hloupost je základem naší ekonomické prosperity. Čím více bude hloupých občanů, a čím více budou hloupí, tím se nám bude ekonomicky dařit lépe. Je to pravda odvěká, hloupost dělá člověka.

Je to zákonité, že všichni občané nemohou být stejně chytří, neboť potom by byli všichni hloupí. Inteligence, chytrost či rychlost myšlení, je třídního charakteru. To dá rozum, že za hloupé občany musí rozhodovat občané chytří, jinak by dopadli zle. Všichni chytří být nemohou, ale hloupými bezesporu ano.

Je důležité, aby hloupí občané podporovali občany chytré. Třídní napětí je nutné využít správným směrem, a proto není nijak žádoucí, aby hloupí občané bojovali proti občanům chytrým. Buďme rádi, že nás hloupé občany reprezentují ve světě občané chytří, že se za ně nemusíme stydět.

Ekonomický růst kapitalistické společenské formace je zcela závislý na třídních rozdílech. Jsou to třídní rozdíly, které vytvářejí hospodářské napětí, jenž produkuje zisk, prosperitu a bohatství. Pokud třídní napětí snižujeme, tvorba bohatství, prosperita a zisky se snižují. Když se to přežene, jsou nakonec chudí všichni. Podporujme hloupost. Angažujme se v šíření a zvětšování hlouposti.

Je logické, že chytré strany do svých řad hloupé občany nepřijmou, neboť by to byl jejich konec. Proto je převelice důležité, aby se hloupí občané organizovali sami. V hlouposti je netušená síla. Hloupost je společenskou sílou, která mění a změní svět!

Buď také hlupákem! Prospěješ tak nejlépe sobě, svým dětem, celé společnosti, a také prosperitě, svobodě a demokracii. Nikdy neutuchávejme v nelítostném boji za prosperitu, svobodu a demokracii!

3
Vytisknout
3286

Diskuse

Obsah vydání | 15. 6. 2023