ČR: Od prvního července skončí mnozí Ukrajinci na ulici

14. 6. 2023

čas čtení 10 minut
Pozdravení od Babiček bez hranic.

V souvislosti se změnou zákona o pravidlech pro ukrajinské uprchlíky(Lex Ukrajina5
jsme zformulovaly dopis, ve kterém žádáme o odklad jeho vstupu v platnost

(Již se ozývají příchozí Ukrajinky s dětmi, kterým ubytovatelé ohlásili, že 1. 7. 2023 končí a že se mají vystěhovat z ubytovny, nebo ze soukromého bytu. Na ulici?)


Posíláme dopis v příloze, pro více informací též přikládáme odkazy, kde si můžete přečíst více o obsahu zákona a též jeho reflexi  Konsorciem uprchlických nevládek. 

Tímto vám nabízíme možnost se pod náš dopis připojit svým podpůrným podpisem. Pokud ano, prosíme rychle, protože je to závod (nejen) s časem.

Stačí, pokud napíšete Janě Hradilkové na mail kristanka@nebesa.cz ve znění "připojuji-jeme se  svým podpisem k Dopisu Babiček ve věci Lex Ukrajina5" - podpis, organizace, event. komentář.  
Předem díky za pozornost a podporu.

 

Premiér vlády ČR Petr Fiala

Ministr vnitra ČR Vít Rakušan

Ministr MPSV Marián Jurečka

Zmocněnkyně vlády Klára Šimáčková LaurenčíkováVěc: Lex Ukrajina V – prosba o odklad

Vážený pane premiére, vážení páni ministři, vážená paní zmocněnkyně.


Velice si vážíme všeho, co tato vláda udělala a dělá pro Ukrajinu.

Součástí toho je i pomoc příchozím z Ukrajiny, kterým se dlouhodobě věnujeme a zblízka známe problémy, s nimiž se potýkají. Bohužel musíme konstatovat, že vzhledem k aktuální situaci, zostření bojů na frontách a hlavně protržení Kachovské přehrady se velmi zhoršil jejich psychický stav a znatelně stoupá jejich nervozita. Přestože se velmi chtějí vrátit, mnoho z nich momentálně nemá kam a mají velké obavy o své příbuzné doma.Tímto dopisem se na vás obracíme s naléhavým doporučením odkladu platnosti nového zákona Lex Ukrajina V., který má vejít v platnost 1.7. 2023.

Jakkoli rozumíme důvodům, které vedly k jeho vytvoření, upozorňujeme na to, že jeho aplikace za daných podmínek způsobí velké ohrožení základní jistoty válečných uprchlíků, tj. těch, kterým se snažíme pomoci – jejich ubytování. Velmi pravděpodobně budeme čelit situaci, kdy se mnozí z nich octnou na ulici nebo budou nuceni se vrátit, přičemž nebude kam.

Všichni vnímáme, že česká veřejnost je situací na Ukrajině unavena a že je čím dál tím složitější držet úroveň praktické solidarity tak, jak jsme ji společně nastavili. Situace je nepředvídatelná a složitá; proto nepokládáme za vhodné problémy ještě množit.

Proto prosíme o odklad účinnosti zákona alespoň do konce roku 2023.

Děkujeme za pochopení.

Babičky bez hranic

Věra Roubalová, Jana Hradilková, Jana Červenková, Ludmila Böhmová, Anna Šabatová, Helena Klímová, Kateřina Jacques Bursíková, Anna Krutská, Jarmila Johnová, Hana Prousková, Eda Kriseová, Ljuba Václavová, Alena Laufrová, Olga Sommerová a Jarmila Mullerová

Babičky bez hranic je iniciativa, vzniklá na jaře r. 2020. Je to komunikační a akční platforma žen, které staví hodnotu lidského života jako prioritu při řešení konfliktů mezi lidskými skupinami. Babičky se snaží prosazovat názor, že pozornost vůči obětem konfliktů musí být nedílnou součástí politických řešení, stejně tak jako respekt vůči té části společnosti, která je schopná a ochotná těmto obětem pomáhat. Absenci, přehlížení či dokonce potlačování citlivosti, respektu a dobré vůle pokládají Babičky za nebezpečný jev, který ohrožuje existenci každého národa i společnosti. Kontakt: Jana Hradilková kristanka@nebesa.czZměny od 1.7.2023


 • změny podpory ubytování uprchlíků a změna konstrukce a výše HUD, která pro většinu osob znamená snížení

 • změny se týkají ubytování podporovaného státem: hromadného ubytování (uprchlíci jsou v systému HUMPO a kraj hradí paušální náhradu cca 10,5 tis. Kč osoba/měsíc) a PpSD (úhrady domácnostem 3-5 tis Kč osoba/měsíc)

 • v podporovaném ubytování bydlí asi ⅓ uprchlíků (asi 110 tisíc osob) - 70 tisíc v hromadných zařízeních a 40 tisíc v bytech, kde za ně žádají PpSD

 • ⅔ uprchlíků tedy žádnou státní podporu bydlení nedostává (někteří asi mají HUD) - buď si sehnali normální nájemní bydlení, nebo bydlí v solidárních domácnostech, kde částečně hradí nájem nebo náklady za bydlení, nebo za své bydlení neplatí a hostitelské rodiny jim pomáhají - takže na ⅔ uprchlíků, třeba 220 tisíc, stát nijak nepřispívá

 • hromadná ubytování:

  • uprchlíci zde budou bydlet zdarma pouze prvních 150 dní od udělení DO,

  • zdarma znamená, že ubytování hradí stát a platí za něj paušální náhradu cca 10.500 Kč osoba/měsíc

  • do ubytování je povinně umisťují hasiči na KACPU,

  • uprchlíci si ubytování nemohou vybrat (což je pravidlo, které brání tomu, aby například zaměstnavatel chtěl ubytovat své zaměstnance přes HUMPO a nechat si jejich ubytování hradit státem - to se dosud dělo)

  • po 150 dnech, už mohou zdarma bydle pouze tzv. zranitelné osoby (děti, studenti na českých školách, senioři nad 65 let, těhotné ženy, rodič pečující o dítě do 6 let, osoby invalidní, které prokážou invaliditu, a osoby o ně pečující)

  • ti nezranitelní musí buď odejít, nebo platit dohodnutý/tržní nájem

 • solidární domácnosti:

  • končí PpSD

  • každý uprchlík může požádat o HUD, ta bude sestávat ze základní složky (ŽM, indexované ŽM nebo EM) a nákladů na bydlení

  • náklady na bydlení jsou dané nařízením vlády - 3 tis. nebo 2.400 Kč na osobu - vyšší náklady se započítají tomu uprchlíkovi, který bude bydlet v bytě zaregistrovaném v nové evidenci MPSV

  • základní složka a náklady na bydlení vstupují do vzorce, kde jsou porovnány s příjmy uprchlíka - a pokud má menší příjmy než ŽM/EM + ony státem určené náklady na bydlení, pak má nárok na HUD ovšem v takové výši, aby mu zůstalo právě to ŽM a regulovaná částka na bydlení - takže třeba dostane doplatek 100 Kč

  • uprchlíci s nízkými nebo žádnými příjmy tedy budou moci solidárním domácnostem nabídnout pouze ony náklady na bydlení - dvoučlenná domácnost tedy může nabídnout 6 tisíc nebo 4.800

  • větší rodina může tedy nabídnout vyšší úhradu, ale na reálnou výši nájmu to nestačí

 • podpora ubytovatelů - pokud jde o výši podpory na ubytovanou osobu, hromadným ubytováním zůstane stejná výše úhrady, solidárním domácnostem ale podpora klesne nebo se zcela zastaví

  • přitom bydlení v bytech podporuje integraci, české nebo usazené ukrajinské rodiny urpchlíkům často pomáhají k větší samostatnosti a nezávislosti na státu - i v tomto ohledu je změna nelogická -

  • uprchlíci, kteří mají příjem, mohou solidárním domácnostem platit nájem, ale české domácnosti, které ubytovávají ty úplně nejchudší, od nich budou dostávat menší úhradu, než dosud dostávají od státu - nechápu, proč tam tento demotivační prvek pro české domácnosti je

  • po domácnostech vyžaduje větší solidaritu, některé uprchlíky vystěhují, jiné je naopak nebudou chtít vyhodit, ale budou je ještě více podporovat ze svého domácího rozpočtu - takhle nevypadá integrační opatření

 • technické problémy

  • ne každý byt lze zaregistrovat do nové evidence - např. družstevní byty tam registrovat nelze, takže uprchlík, a potažmo jeho ubytovatel, ani nemůže dostat ony 3 tisíce, a dostane 2.400

  • v ubytovnách není - pod 150 dnech - metodicky vymyšlené ubytování rodin, které mají zranitelné i nezranitelné členy - asi ½ rodin v hromadném ubytování je takto “smíšená”- není jasné, za jakou úhradu ubytovatelé nechají bydlet např. matku-nezranitelnou dvou dětí-zranitelných. Navíc kraje instruují ubytovatele, jak postupovat, Praha v jedné fázi zakazovala ubytovat nezranitelné. Což by vedlo k tomu, že se celá rodina bude muset vystěhovat a najít si jiné bydlení. Tahle situace hrozí velkým chaosem a stresem právě pro ty zranitelné, kteří měli být ochráněni.

 • dopady na uprchlíky

  • životní úroveň těch, kdo jsou chudí, se ještě sníží

  • 150 tisíc osob má nárok na HUD - jen MPSV může modelovat, kolik osob na ni bude mít nárok po 1.7. a v jaké výší

  • podle PAQ je 60-80% uprchlíků velmi chudých

  • odejdou na Ukrajinu, jejich životní podmínky budou ještě horší, budou snáze akceptovat práci načerno, která se jim masivně nabízí


Dosud

od 1.7.2023

kde uprchlík bydlí / typ státní podpory

státní podpora ubytovateli

humanitární dávka uprchlíkovi

(testovaná na příjem)

státní podpora ubytovateli

humanitární dávka uprchlíkovi

(testovaná na příjem)

nouzové/hromadné ubytování

350 Kč na osobu/noc

cca 10.500 Kč na osobu/měsíc

ANO (pokud má nižší příjmy než skutečné náklady na bydlení + ŽM)

350 Kč na osobu/noc

cca 10.500 Kč na osobu/měsíc

ANO (pokud má nižší příjmy než 3 tis/2.400 + ŽM/EM), pouze doplatek do výše příjmu, ne celá dávka

nájemní byt (nájemní smlouva)

žádná

ANO (pokud má nižší příjmy než skutečné náklady na bydlení + ŽM)

žádná

ANO teoreticky, prakticky NE (kdo vydělá na vysoký nájem, nedosáhne na HUD)

solidární domácnost (úhrada nákladů, příp. bydlení zdarma)

solidární příspěvek

 • 3-9 tisíc ve sdílené domácnosti

 • 5-15 tisíc v samostatné

ANO (pokud má nižší příjmy než skutečné náklady na bydlení + ŽM)

žádná

ANO (pokud má nižší příjmy než 3 tis/2.400 + ŽM/EM), pouze doplatek do výše příjmu, ne celá dávka

 • z ní může platit regulovaný příspěvek solidární domácnostihumanitární dávka: vyplácí se cca 150 tisícům osob měsíčně, průměrná výše dávky je 6.900 Kč na domácnost a asi 4.300 na jednotlivce (když dělím 652 mil za duben 150 tisíci příjemci)

 • HUD se vyplácí od března 2022

stejně tak nouzové ubytování začalo být poskytováno okamžitě, i příspěvek pro SD se začal vyplácet od března 2022

0
Vytisknout
7556

Diskuse

Obsah vydání | 19. 6. 2023