Možné výsledky rusko-ukrajinské války a volba Číny

13. 3. 2022

čas čtení 14 minut

Toto je neuvěřitelná analýza toho, jak Putinova invaze do světa změní uspořádání globálního světa, a to převážně k lepšímu.  Autor: přední čínský politický myslitel, Šanghaj, původně napsáno v čínštině.

Píše, že Putinova invaze na Ukrajinu povede k:
1. Možné eskalaci války mimo Ukrajinu.
2. Určitě k Putinovu pádu.
3. Spojené státy znovu získají vedoucí postavení v západním světě a Západ bude jednotnější.
4. Globálně padá nová "železná opona", která tentokrát odděluje demokracie od autoritářských režimů a zasahuje i do Asie.
5. Růst moci Západu, a to jak vojenské síly, tak síly a významu západních institucí. Větší tvrdá i měkká síla.
6. Další izolace Číny, protože USA, Evropa, ale i Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan a Austrálie se obrátí proti Číně.

Na závěr autor říká, že Čína má 1-2 TÝDNY na to, aby se rozhodla. A v podstatě říká, že Čína by si měla vybrat Západ a využít svého vlivu na Putina, aby ukončila válku a dala ho na lopatky. Říká, že Čína je jediný stát, který to může udělat. S tím nemohu nesouhlasit. 


Aktualizace: Dostalo se nám upozornění, že text byl vydán  na americkém serveru a není vůbec zjevné, zda je v Číně přístupný.

Autor, Hu Wei je místopředsedou Centra pro výzkum veřejné politiky poradního úřadu Státní rady, předsedou Šanghajské asociace pro výzkum veřejné politiky, předsedou akademického výboru Chaharského institutu, profesorem a školitelem doktorandů.Rusko-ukrajinská válka je nejzávažnějším geopolitickým konfliktem od druhé světové války a bude mít mnohem větší globální důsledky než útoky z 11. září. V tomto kritickém okamžiku musí Čína přesně analyzovat a posoudit směřování války a její potenciální dopad na mezinárodní scénu. Současně, aby mohla usilovat o relativně příznivé vnější prostředí, musí Čína pružně reagovat a činit strategická rozhodnutí, která odpovídají jejím dlouhodobým zájmům.

Ruská "speciální vojenská operace" proti Ukrajině vyvolala v Číně velké kontroverze a její příznivci a odpůrci se rozdělili na dvě nesmiřitelně protichůdné strany. Tento článek nezastupuje žádnou stranu a pro posouzení a doporučení nejvyšší rozhodovací úrovně v Číně provádí objektivní analýzu možných válečných důsledků spolu s odpovídajícími možnostmi protiopatření.

 

I. Předpověď budoucnosti rusko-ukrajinské války

1.  Vladimir Putin možná nebude schopen dosáhnout svých očekávaných cílů, což Rusko staví do úzkých. Cílem Putinova útoku bylo zcela vyřešit ukrajinský problém a odvést pozornost od vnitřní krize Ruska tím, že bleskově porazí Ukrajinu, vymění její vedení a utvoří tam proruskou vládu. Blitzkrieg však selhal a Rusko není schopno podporovat vleklou válku a s ní spojené vysoké náklady. Zahájením jaderné války by se Rusko dostalo na opačnou stranu než celý svět, a proto nelze vyhrát. Situace v Rusku i v zahraničí je také stále nepříznivější. I kdyby se ruské armádě podařilo obsadit hlavní město Ukrajiny Kyjev a za cenu vysokých nákladů nastolit loutkovou vládu, neznamenalo by to konečné vítězství. V tuto chvíli je pro Putina nejlepší možností ukončit válku slušně prostřednictvím mírových rozhovorů, což vyžaduje, aby Ukrajina učinila značné ústupky. Co však není dosažitelné na bitevním poli, je také těžko dosažitelné u jednacího stolu. V každém případě tato vojenská akce představuje nevratnou chybu.

2.  Konflikt může dále eskalovat a nelze vyloučit případné zapojení Západu do války. Eskalace války by sice byla nákladná, ale vzhledem k Putinově povaze a moci je vysoce pravděpodobné, že se jen tak nevzdá. Rusko-ukrajinská válka může eskalovat nad rámec rozsahu a regionu Ukrajiny a může zahrnovat i možnost jaderného úderu. Jakmile k tomu dojde, USA a Evropa nebudou moci zůstat stranou konfliktu, což může vyvolat světovou nebo dokonce jadernou válku. Výsledkem by byla katastrofa pro lidstvo a zúčtování mezi Spojenými státy a Ruskem. Tato konečná konfrontace by vzhledem k tomu, že vojenská síla Ruska se nedokáže rovnat síle NATO, byla pro Putina ještě horším výsledkem.

3.  I kdyby se Rusku v zoufalém hazardu podařilo zmocnit se Ukrajiny, stále se jedná o horký politický brambor. Rusko by poté neslo těžké břemeno a bylo by přetížené. Za těchto okolností, bez ohledu na to, zda je Volodymyr Zelenskij naživu, Ukrajina s největší pravděpodobností vytvoří exilovou vládu, která bude dlouhodobě čelit Rusku. Rusko bude vystaveno jak západním sankcím, tak vzpouře na území Ukrajiny. Bojové linie se budou rýsovat velmi dlouho. Domácí ekonomika bude neudržitelná a nakonec bude rozložena. Toto období nepřesáhne několik let.

4. Politická situace v Rusku se může změnit nebo se rozpadnout rukou Západu. Poté, co Putinova blesková válka selhala, je naděje na vítězství Ruska mizivá a západní sankce dosáhly nebývalého stupně. Vzhledem k tomu, že živobytí lidí je vážně postiženo a protiválečné a protiputinovské síly se shromažďují, nelze vyloučit možnost politické vzpoury v Rusku. Vzhledem k tomu, že ruská ekonomika je na pokraji zhroucení, bylo by pro Putina obtížné podpořit nebezpečnou situaci i bez prohrané rusko-ukrajinské války. Pokud by byl Putin odstaven od moci v důsledku občanských nepokojů, státního převratu nebo z jiného důvodu, bylo by ještě méně pravděpodobné, že se Rusko postaví proti Západu. Jistě by se Západu podřídilo, nebo by bylo dokonce ještě více rozloženo, a status Ruska jako velmoci by skončil.II. Analýza dopadu rusko-ukrajinské války na mezinárodní prostředí

1. Spojené státy by znovu získaly vedoucí postavení v západním světě a Západ by se stal jednotnějším. V současné době se veřejné mínění domnívá, že ukrajinská válka znamená úplné zhroucení hegemonie USA, ale ve skutečnosti by válka přivedla Francii a Německo, které se chtěly od USA odtrhnout, zpět do obranného rámce NATO, což by zničilo sen Evropy o dosažení nezávislé diplomacie a sebeobrany. Německo by výrazně zvýšilo svůj vojenský rozpočet, Švýcarsko, Švédsko a další země by se vzdaly své neutrality. Po odložení projektu Nord Stream 2 na neurčito se nevyhnutelně zvýší závislost Evropy na americkém zemním plynu. USA a Evropa by vytvořily užší společenství společné budoucnosti a americké vedoucí postavení v západním světě by se obnovilo.

2. "Železná opona" by opět padla nejen od Baltského moře k Černému moři, ale také k závěrečné konfrontaci mezi táborem ovládaným Západem a jeho konkurenty. Západ povede hranici mezi demokraciemi a autoritářskými státy a definuje rozkol s Ruskem jako boj mezi demokracií a diktaturou. Nová železná opona již nebude vedena mezi dvěma tábory socialismu a kapitalismu, ani se nebude omezovat na studenou válku. Bude to boj na život a na smrt mezi zastánci a odpůrci západní demokracie. Jednota západního světa pod železnou oponou bude mít sifonový efekt na další země: americká indicko-pacifická strategie se upevní a další země, jako například Japonsko, se ještě více přimknou k USA, které vytvoří nebývale širokou demokratickou jednotnou frontu.

3. Moc Západu výrazně vzroste, NATO se bude dále rozšiřovat a vliv USA v nezápadním světě poroste. Po rusko-ukrajinské válce, bez ohledu na to, jak Rusko dosáhne své politické transformace, dojde k výraznému oslabení protizápadních sil ve světě. Scéna po sovětských a východních otřesech v roce 1991 se může opakovat: mohou se znovu objevit teorie o "konci ideologie", dojde k oživení třetí vlny demokratizace a více zemí třetího světa se přimkne k Západu. Západ bude disponovat větší "hegemonií" jak z hlediska vojenské síly, tak z hlediska hodnot a institucí, jeho hard power a soft power dosáhnou nových výšin.

4. Čína se v rámci zavedeného rámce dostane do větší izolace. Z výše uvedených důvodů, pokud Čína nepřijme proaktivní opatření k reakci, se setká s dalším zadržováním ze strany USA a Západu. Jakmile Putin padne, USA již nebudou čelit dvěma strategickým konkurentům, ale budou muset Čínu pouze uzavřít do strategického zadržování. Evropa se od Číny ještě více odřízne, Japonsko se stane protičínským předvojem, Jižní Korea se ještě více přikloní k USA, Tchaj-wan se přidá k protičínskému sboru a ostatní svět si bude muset v rámci stádního myšlení vybrat stranu. Čína bude nejen vojensky obklíčena USA, NATO, QUAD a AUKUS, ale bude také zpochybněna západními hodnotami a systémy.


III. Strategická volba Číny

1. Čína se nemůže vázat na Putina a musí se od Ruska co nejdříve odříznout. V tom smyslu, že eskalace konfliktu mezi Ruskem a Západem pomáhá odvést pozornost USA od Číny, by se Čína měla radovat s Putinem a dokonce ho podporovat, ale pouze v případě, že Rusko nepadne. To, že je s Putinem na jedné lodi, bude mít na Čínu dopad v případě, že Putin ztratí moc. Pokud se Putinovi nepodaří zajistit vítězství s podporou Číny, což je vyhlídka, která v současné době vypadá bezútěšně, nemá Čína takový vliv, aby Rusko podpořila. Zákon mezinárodní politiky říká, že "neexistují věční spojenci ani věční nepřátelé", ale "naše zájmy jsou věčné a trvalé". Za současných mezinárodních okolností může Čína postupovat pouze tak, že bude chránit své vlastní zájmy, zvolí menší zlo a co nejdříve se zbaví břemene Ruska. V současné době se odhaduje, že ještě existuje lhůta jednoho až dvou týdnů, než Čína ztratí prostor pro manévrování. Čína musí jednat rozhodně.

2. Čína by se měla vyhnout hře na obě strany, vzdát se neutrality a zvolit hlavní světový proud. V současné době se Čína snaží neurážet žádnou ze stran a ve svých mezinárodních prohlášeních a rozhodnutích kráčí střední cestou, včetně zdržení se hlasování v Radě bezpečnosti OSN a Valném shromáždění OSN. Tento postoj však nevyhovuje potřebám Ruska a rozzuřil Ukrajinu a její příznivce i sympatizanty, čímž se Čína dostala na špatnou stranu velké části světa. V některých případech je zdánlivá neutralita rozumnou volbou, ale v případě této války, kde Čína nemá co získat, to neplatí. Vzhledem k tomu, že Čína vždy prosazovala respektování národní suverenity a územní celistvosti, může se vyhnout další izolaci pouze tím, že se postaví na stranu většiny zemí světa. Tento postoj rovněž napomáhá urovnání tchajwanské otázky.

3. Čína by měla dosáhnout co největšího strategického průlomu a nenechat se Západem dále izolovat. Odtržení od Putina a vzdání se neutrality pomůže budovat mezinárodní obraz Číny a usnadní její vztahy s USA a Západem. I když je to obtížné a vyžaduje to velkou moudrost, je to nejlepší možnost pro budoucnost. Názor, že geopolitická roztržka v Evropě vyvolaná válkou na Ukrajině výrazně oddálí strategický přesun USA z Evropy do indopacifického regionu, nelze brát s přílišným optimismem. V USA se již ozývají hlasy, že Evropa je důležitá, ale Čína je pro Ameriku důležitější a hlavním cílem USA je zadržet Čínu, aby se nestala dominantní mocností v indo-pacifickém regionu. Za těchto okolností je hlavní prioritou Číny provést odpovídající strategické úpravy, změnit nepřátelský postoj Američanů vůči Číně a zachránit se před izolací. Základem je zabránit tomu, aby USA a Západ uvalily na Čínu společné sankce.

4. Čína by měla zabránit vypuknutí světových a jaderných válek a nezastupitelně přispět k světovému míru. Vzhledem k tomu, že Putin výslovně požádal ruské strategické odstrašující síly, aby vstoupily do stavu zvláštní bojové pohotovosti, může se rusko-ukrajinská válka vymknout kontrole. Spravedlivá věc přitahuje velkou podporu, nespravedlivá nachází malou. Pokud Rusko vyvolá světovou nebo dokonce jadernou válku, jistě tím riskuje světový chaos. Aby Čína prokázala svou roli zodpovědné velmoci, nejenže nemůže stát na straně Putina, ale měla by také podniknout konkrétní kroky, aby zabránila možným Putinovým dobrodružstvím. Čína je jedinou zemí na světě s touto schopností a musí tuto jedinečnou výhodu plně využít. Pokud Čína přestane Putina podporovat, to s největší pravděpodobností ukončí válku, nebo se alespoň Putin neodváží válku eskalovat. V důsledku toho Čína jistě získá širokou mezinárodní pochvalu za udržení světového míru, což jí může pomoci zabránit izolaci, ale také najít příležitost ke zlepšení vztahů se Spojenými státy a Západem.


Zdroj ZDE  

2
Vytisknout
19743

Diskuse

Obsah vydání | 17. 3. 2022