TENTO STÁT JE NÁŠ, NE VLÁDNOUCÍCH PARAZITŮ

Stačí namísto nefunkčního státu vytvářet alternativní struktury?

24. 9. 2013 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Jiří Gracias se zachoval tak, jak máme my Češi, odcizení ve svém vlastním státě, jemuž nemůžeme důvěřovat, ve zvyku se chovat už po staletí, zřejmě snad od Bílé Hory, kdy nám správa vlastních věcí byla odebrána. Rozhodl se ignorovat státní struktury, po politicích nic nechtít, a vytvořit nové struktury vlastní, svépomocí, jakýsi alternativní "druhý oběh".

Představa, že by si lidi měli navzájem pomáhat a navzájem se solidárně zaštítit proti nelidskosti, je chvályhodná a záslužná. Jenže ono to nestačí. Není možno rezignovat na darebácký stát. I když je zřejmě v době, kdy stát nefunguje, v první řadě nutné, aby si navzájem lidé, postižení nečinností, nekompetentností či vyloženou zločinností státu solidárně pomáhali, lidé se musejí dát dohromady a na politicích si VYNUTIT, aby začal být stát spravován a řízen v jejich zájmu a k jejich prospěchu.

Vylíčil jsem příběh pana Graciase komusi zde ve Velké Británii. Britský posluchač se na mě díval ohromeně a pak řekl: "Na tom příběhu je tolik věcí, které jsou absolutně nepřijatelné. Prosím vás, ona je ta Česká republika v Evropské unii? Jak je to možné?"

Není prostě možné dál dopouštět, aby stát systematicky lidi bez viny existenčně ničil. Občané se musejí zasadit o to, aby byly zavedeny v ČR stejné - lidské - záruky, jaké fungují ve většině západních zemí. Aby občan nebyl existenčně zničen účtem za plyn či elektřinu, který energetická společnost rok nevydá, aby pak vyžadovala okamžitou a plnou platbu nezvládnutelné jednorázové částky. Aby neexistovaly nejasné podmínky poskytování bankovních půjček, aby se zákazník "náhodou" a náhle nepříjemně nedozvěděl, že ho ohrozí skryté a dosud neznámé poplatky a platby. Aby se drobná opomenutí nemohla stávat důvodem existenčního zničení nevinných občanů, na nichž vydělávají a z nichž tyjí kriminální parazité.

Nestačí pouze alternativní solidarita. Máme občanskou povinnost vynutit si na politicích stát, který bude založený na principech efektivity a slušnosti.

0
Vytisknout
6043

Diskuse

Obsah vydání | 25. 9. 2013