Předvolební presentace pana Schwarzenberga

23. 9. 2013

čas čtení 6 minut

Rád bych poznamenal ke všem jeho předvolebním reminiscencím a současnosti. Je jasné, že samozřejmě nikdo, kdo má zdravý rozum, nelká po minulém režimu, ale je tu několik věcí, na které je potřeba upozornit. Od roku 1989 uplynulo již přibližně 24 let (bohužel to letí, nejen republice, ale i nám), tedy téměř tolik, jako je jedna generace. Vedle proklamací o tom, že jsme svobodní, je ale nutné připomenout i jiné skutečnosti, míní Michal Horák.

Pan Schwarzenberg dostal v rámci revoluce v roce 1989 vrácený majetek a nikdo mu to jistě nezávidí, nicméně byl to výjimečný krok a ještě ke všemu podle rakouského práva, ačkoliv jsme i tehdy byli svéprávným státem a nemalou roli k tomu sehrála i skutečnost, že se ve velmi krátké době stal československým občanem, což ostatním, pokud tak chtěli nebo chtějí, trvalo a trvá poněkud déle. Budiž. Disidenti na čele s panem prezidentem Havlem vrátili to, co za léta jim jako pomoc v jejich, v podstatě odboji, bylo poskytnuto. Ale o to zde nejde, píše Michal Horák.

Jde o to, že Československo a následně Česko bylo velmi neuváženě rozprodáno a zprivatizováno, což přineslo mnoho problémů a přináší i doposud a vinu nesou všichni napříč politickým spektrem. Nesou vinu i za to, že zde vznikly velmi sofistikované mafiánské struktury, které z hospodářského produktu země ukrojily a ukrajují nemalý díl a v tomto případě bezpochyby na úkor nás všech. Politické garnitury pravice se v průběhu uplynulých cca 25 letech ne zcela osvědčily v řízení státu zejména s ohledem na stabilizaci hospodářství, kvalitní správní systém a ty na levici podobně. Levicové strany se zastřešovaly tím, že je nutno využít větší rozhodovací moc státu v hospodářských otázkách, a ty na pravici se zase zaklínaly nezpochybnitelnou funkcí trhu. Jaksi obě strany pozapomenuly na to, že politika a politická aktivita vyžaduje především věnovat pozornost hospodářskému vývoji a vytváření všech podmínek pro ekonomickou funkci státu. Nyní toho neseme důsledky a ještě hodně dlouho poneseme.

Nekonečné diskuse o školství, zdravotnictví, sociální podpoře. Naprosto amatérská snaha uvést do chodu elektronickou správu státu a i dílčích služeb (jen namátkou uvedu otřepaný IZIP, Open Card, Registr motorových vozidel, kartu Sociální dávek atd.), a to nevíme o všem, jsou také na misce vah. Trapně fungující soudnictví, neuvěřitelné pašalíky pro celé skupiny lidí (exekutoři, solární elektrárny, lukrativní posty pro jednotlivce - členství a předsednictví v dozorčích radách státních a polostátních podniků) to také je výsledek uplynulých 24 let.

Z Česka se ztrácí střední třída, ztrácí se kvalifikovaní dělníci, techničtí odborníci, lékaři, lékařský personál, je nedostatek kvalifikovaných učitelů a řady dalších schopných lidí.

Samozřejmě, že všechno nějak funguje, ale zdá se že to funguje v řadě případů špatně a to tak špatně, že to zasahuje do našich, tolik zdůrazňovaných osobních práv, která v horších případech jsou menší pro chudé a tvrdě pracující než pro ty, kteří jsou bohatí a zejména ty, kteří ke svému bohatství přišli podvody, zločinem a krádeží v širším slova smyslu.

Bohužel, pane Schwarzenbergu, i Vy jste byl součástí tohoto systému od roku 1989 až do nynější doby, a proto také i Vy musíte nést podíl viny a to platí nejen pro Vás, ale také pro pana Kalouska a paní Němcovou, pana Kubu a další včetně těch, kteří stojí na levici, pan Sobotka, Hašek pan Filip atd.

Vždyť i levice má nesporně svůj podíl na tomto stavu. Za těchto okolností jste pro mne nejen nevolitelnou osobností, ale i celá Vaše strana a právě tak i ODS, ČSSD, KSČ i KDUČSL, nemluvě již o jakési straně starostů.

Naše země potřebuje hospodáře a teprve potom politiky a bohužel nevidím zde žádnou osobu, která by byla současně politikem i národohospodářem a proto u mne má sympatie hnutí ANO na čele s Andrejem Babišem.

Nedělám si žádné iluze, ale Andrej Babiš určitě lépe než kdokoliv z výše citovaných rozumí hospodářství a je důležité, aby taková strana byla v parlamentu.

Ona doufám bude schopná nastavovat kritické zrcadlo všemu, čeho by se současní političtí experti chtěli dopouštět, ať již z důvodu neumětelství či z postranních zájmů a důvodů.Jsou někteří lidé, jejichž úloha byla v uplynulém období významná, ale právě proto by si tito lidé měli uvědomit, že je také čas na odchod a ne se pod falešným praporem loajality k mladým držet na politické pozici.

Položme si otázku: "Co vlastně minulé vlády udělaly pro mladé a mladé rodiny" neřku-li co udělali pro staré občany a občany ve smyslu pracujících lidí.

Neudělaly téměř nic, protože v jejich zájmovém hledáčku byl pouze politický a osobní prospěch. O stát jako takový jim v podstatě šlo až na druhé či bůhví kolikáté úrovni, což bylo omluvitelné pouze demagogickým tvrzením o absolutní úloze trhu. Takže mnoho lidí jak pozoruji má ve věci jasno. To co nás reprezentovalo až dosud má nejvyšší čas na odchod ze scény a je potřeba vsadit na jiné osobnosti a uskupení. Můžeme k nim mít řadu výhrad, ale jistě budou oproštěni od potřeby dalšího získávání osobního prospěchu na úkor státu, tedy občanů. Na výběr je několik možností. Já jsem zvolil.

0
Vytisknout
7875

Diskuse

Obsah vydání | 25. 9. 2013