Mluvčí ČEZu nepřesvědčil

25. 9. 2013 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty

Vážený pane Sobotko,

děkujeme za reakci jménem ČEZu. Bohužel, nepřesvědčujete.

Tvrdíte, že vám jako podniku nejde o existenční ničení zákazníků, protože, jak píšete "zničený zákazník nám nepřináší žádný zisk". Z toho hlediska je ovšem nepochopitelné, že odmítáte poskytovat splátkový kalendář právě těm zákazníkům, kteří ho nejvíce potřebují, totiž těm, kteří mají potíže s platbou. Namísto toho, jak je zvykem u slušných firem a v civilizovaných zemích, že se lidem s minimálními prostředky poskytne takový splátkový kalendář, aby dluh mohli splatit, vy u zákazníků, kteří mají potíže s placením, začnete vymáhat okamžitě platbu celé částky. Tím ovšem popíráte své tvrzení, že zákazníky ničit nechcete, protože za daného stavu legislativy v Česku takového zákazníka existenčně zničíte, protože ho vystavíte exekuci, čímž se jeho dluh zmnohonásobí.

Tvrdíte, že přece pro vás není možné nevypínat dodávky energie chudým, starým a nemocným lidem, "protože by tak vznikl druhotný černý trh". Je s podivem, že v zemích, jako je Británie, toto zákonné ustanovení platí, energetické podniky nesmějí vypnout dodávku energie chudým, starým a nemocným lidem, a kupodivu tam zjevně černý trh s energiemi nevznikl. Obtěžovali jste se zjistit, jak to ty britské energetické podniky řeší, že s tímto zákonem mohou a žít a ČEZ by nemohl?

Argumentujete, že není vaší vinou, že paní Stoklasová bydlí v tepelně neizolovaném bytě a topí "pánubohu do oken" nevyhovujícím vytápěcím zařízením. Že prý je to vina neodpovědného nájemce, který takto neobyvatelný byt paní Stoklasové pronajal.

Možná chci na vašem podniku moc, i když vzhledem k ziskům, které zaznamenáváte, a které si platí váš pan ředitel, byste to mohli dělat. Napadlo vás třeba, že by váš podnik mohl zákazníkům nabízet ekologickou poradenskou činnost - varovat je, že zařízení, které používají k vytápění bytu, je ekologicky škodlivé a pro ně osobně existenčně zničující, protože je neefektivní? Vzhledem k tomu, že energetické podniky vyžadují od zákazníků přesný přehled o spotřebičích v bytě, tyto informace máte - proč tedy zákazníky nevarujete, že používají špatné zařízení? Že by vám to vyhovovalo, že z neznalosti plýtvají penězi? Pokud by tomu tak bylo, bylo by to přesně v souladu s dnešními podmínkami v České republice, kdy darebácký stát umožňuje soukromým institucím, aby občany chytali za malé chyby a opomenutí a využivaly jich k vlastnímu obohacování a občanovu existenčnímu zničení.

Tvrdíte, že si paní Stoklasová za nedoplatek může sama, protože si "vymohla nízké zálohy". Vy jste paní Stoklasové zjevně nevysvětlili, že při její spotřebě a při nízkých zálohách bude mít konečný účet 28 000 Kč. Proč? Že by to byl záměr? Poskytovat spotřebiteli informace o tom, kolik je vám dlužen, jen jednou do roka, a pak okamžitě vyžadovat platbu, je v nejlepším případě společensky neodpovědné. Nebudu to ani nazývat pravým jménem, ale čtenáři si domyslí, do jaké kategorie patří toto vaše chování.

Celkově je zjevné, že se situace občanů v České republice nezlepší, dokud nebudou velké energetické podniky podrobeny řádné regulaci. Když to jde v Británii, proč to nejde v Česku? V úterý na výročním sjezdu britských labouristů udělal ve svém projevu z postojů britských energetických firem šéf Labouristické strany Ed Miliband hlavní předvolební téma. Argumentoval, že britské energetické společnosti uvalují na veřejnost příliš vysoké ceny a oznámil, že pokud jeho strana vyhraje příští volby, obří energetické společnosti v Británii budou rozčleněny, aby vznikla mezi nimi vzájemná konkurence, čímž by se ceny snížily. Jistě by velmi pomohlo i v české situaci, kdyby byl moloch ČEZU rozčleněn na několik vzájemně si konkurujících menších firem. Je to načase. Konkurence by snížila ceny a prospěla by veřejnosti. Menší energetické firmy by také měly daleko omezenější příležitost ovlivňovat politiky.

0
Vytisknout
8995

Diskuse

Obsah vydání | 27. 9. 2013