Finanční gramotnost

16. 9. 2013 / Rudolf Bláha

čas čtení 3 minuty

V době normalizace přicházel režim s různými náměty na zlepšení metod výuky. I  matematiky. Kromě bombastického zavádění množin málem už od mateřské školy, přišli ti nahoře i s nápadem v matematice matematizovat reálné situace. Tady nešlo o to, co věděl každý kantor, že úlohy z praxe motivují nejvíce. Šlo o to, jako všude jinde, propagovat bolševické poměry. Nelépe z Rudého práva brát lživé údaje o růstu výroby a blahobytu v socialistickém táboře, zejména v SSSR, a zamotat je do přísně logické matematiky. Grafy úspěchů ze socialistického tábora tak v ukázkách mířily vždy nahoru. Kapitalisti byli vykreslováni grafy mířícími dolů.

Zdá se, že popřevratoví zlepšovatelé vzdělanosti nechtějí zůstat v ničem pozadu. V čem? Humanizováním výuky dějepisem, odbourání lidské intimity ve školním vyučování, důrazem na vzdělávání nevzdělavatelných. Zvláštním úkazem zlepšovatelského dění po převratu je vzdělávání k finanční gramotnosti. Prý si občané nedovedou rozložit výplatu na celé výplatní období a dostávají se snadno do dluhů. Téměř každý však ví, že tento problém není ani tak matematický, jako etický. Finanční matematika a ani deset vzdělávacích programů a vyučovacích předmětů oné gramotnosti vnucované školám nenadělá nic s tím, nebude-li se jedinec chtít podřídit mravním zásadám.

Následující úlohu si dovoluji předložit jako matematizaci skutečné události na počest zavádění výuky směřující k finanční gramotnosti:

Základní škola požádala kraj o mimořádnou dotaci. Po projednání jí bylo přiděleno 25 tis. korun na ekologii. Po termínu stanoveném pro vyčerpání a vyúčtování oznámili krajští úředníci, že si způsob užití peněz přijedou zkontrolovat.

Dvě paní účetní - kontrolorky ráno sedly do osobního auta a do 65 km vzdálené školy jely na kontrolu.

Náklady na kontrolu:

Osobní auto 130 km po 3,70 Kč na kilometr a benzin 800 Kč
Mzdové náklady vypočtené z průměrného platu úřednice 25 tis. Kč jsou 1200 Kč na den. Plus odvody z platu, cca 50 %. Krát 2. 3600 Kč
Režie úřadu - 50 % mzdových výdajů. Údaj byl převzat z metodických tabulek. 1800 Kč
Kontrola zaměstnala na několik hodin ředitele, účetní a učitele. Odhad nákladů. 3000 Kč
.

  • 1. Porovnej v procentech velikost dotace s náklady na kontrolu.
  • 2. Urči do jaké míry se celá akce slučuje se zdravým rozumem.
  • 3. Pokud se ti zdá, že by se něco málo dalo zlepšit, zlepšení navrhni.
  • 4. Vezmi seznam všech krajských pracovníků školského odboru, zejména těch, co vzdělávaní ku gramotnosti nejvíce prosazují, a pokus se odhadnout na základě výše uvedené úlohy jejich finanční gramotnost.

(Z cyklu Nejsme jako oni)

0
Vytisknout
8638

Diskuse

Obsah vydání | 18. 9. 2013