Důl Paskov do rukou státu a zaměstnanců!

17. 9. 2013

Tisková zpráva iniciativy ProAlt k demonstraci hornických odborů v Ostravě 17. září 2013.

Za časů prosperity vydělával Důl Paskov managementu společnosti RWG a miliardáři Zdeňkovi Bakalovi desítky miliard korun. Nyní, když kvůli poklesu světových cen uhlí hrozí v tomto dole snižování hornických platů o 20% a propouštění, je Bakalovi zatěžko uvolnit alespoň malou část těchto zisků na zachování hornických mezd a pracovních míst.

https://www.pwf.cz/

Ostravskému regionu přitom hrozí prudké zvýšení už tak vysoké nezaměstnanosti. Jak navíc předpovídá sociolog Jan Keller, regionu v důsledku nezaměstnanosti reálně hrozí i sociální bouře. Pokud se zdejší těžký průmysl skutečně zhroutí, budou to právě horníci, kteří to odnesou v první fázi nejvíce, a to přesto, že mnoho let riskovali v dolech své životy a nebezpečná práce mnohým z nich zničila zdraví. Mluvčí ProAltu Jiří Karen zdůrazňuje protiklad, který na Paskově doslova bije do očí: „Bakala a nejvyšší management firmy potíže nepocítí; – miliardy, vytěžené z dřiny námezdně pracujících, jim zajistí luxus a pohodlí na mnoho dalších let.“

Iniciativa ProAlt vítá návrh ČSSD, aby vlastníci Dolu Paskov investovali část zisků dosažených v minulých letech zpět do dolů ohrožených krizí. Stínový ministr financí Mládek navrhl varianty postupu státu, pokud vlastníci od snížení mezd a propouštění neustoupí. Patří k nim odprodej Dolu Paskov za korunu státu nebo konkurs. ProAlt soudí, že krátkodobějším řešením by mohl být odprodej za korunu, konkurs by však s velkou pravděpodobností nezabránil propouštění.

O demokracii musíme usilovat nejen v politice, ale i na pracovišti. Despotismus na pracovištích vede nutně ke zničení demokracie. ProAlt proto bude především podporovat snahy horníků v jejich zápasech o uplatnění principů sebeorganizace. Při záchraně Dolu Paskov to znamená vedle možnosti odkoupení dolu státem také jeho přímé vlastnictví zaměstnanci. Zástupce ostravského ProAltu Petr Rohel k tomu dodává: „Příkladem takového řešení je Mondragonská družstevní korporace, firma spravovaná zaměstnanci, ve které pracuje několik tisíc lidí. Je to začátek cesty dělnické demokracie, s jejíž pomocí se může podařit udržet pracovní místa a stálé mzdy.“ Tváří v tvář ekonomické krizi totiž vychází najevo, že právě samospráva pracujících může být alternativou, s jejíž pomocí mohou krizi překonat. Nebojme se bok po boku s horníky společně zapojit do boje proti postupu vlastníků OKD!

ProAlt aktivně vyjadřuje solidaritu s horníky, jimž hrozí nezaměstnanost, a vyzývá všechny své příznivce, aby podpořili svou účastí demonstraci zaměstnanců OKD za stálá pracovní místa a proti snižování mezd, která začne v úterý 17. září pochodem od Bazalů v 15:10 a bude pokračovat shromážděním v 15:30 na Prokešově náměstí v centru Ostravy.

0
Vytisknout
7430

Diskuse

https://www.pwf.cz/

Obsah vydání | 18. 9. 2013