Oldřich Syrovátka

Autor vyučuje environmentální management a teorii udržitelného rozvoje na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci. Zabývám se i problematikou revitalizace krajiny a vodního režimu. Prezentuje vlastní názory, které se nemusejí shodovat s názory zaměstnavatele.