Pitná voda v Plzni nad zlato?

6. 8. 2012 / Oldřich Syrovátka

Chci, aby toto zamyšlení bylo stručné, třebaže jde o téma nebetyčně košaté a velmi hluboké. Přál bych si, aby text přijal i čtenář, kterého již půldruhé stránky odpudí.

V současnosti probíhá hezká kampaň, jejíž cílem je šířit povědomí o tom, že pití vody z vodovodu je ekonomické, ekologické a zdravé, informovat o situaci v českých restauracích a diskutovat o hlediscích, která s pitím vody z vodovodu či vody balené souvisí. Toto snažení by bylo nesmírně rozumné, kdybychom kvalitě vody skutečně vždy mohli důvěřovat. Bohužel tomu tak zcela vždy není...

Základní informace je tato: 22. 5. 2012 v ČT24 proběhla zpráva, že "v Plzni řeší problémy s pitnou vodou. Objevily se v ní totiž zdraví škodlivé pesticidy, které používají zemědělci k ochraně úrody. Odbor životního prostředí už začal po jejich původu pátrat. Vodárna jejich nadlimitní výskyt připouští..."

Plzeň vyrábí pitnou vodu z řeky Úhlavy. Z reportáže vyplynulo, že původ pesticidů monitorují speciální pracovní skupiny: "To území je poměrně rozsáhlé. Počítáme ho od přehrady Nýrsko až do Plzně," popisuje Dagmar Svobodová Kaiferová z odboru životního prostředí. Problém s pesticidy je tak na celém toku řeky Úhlavy (správněji povodí).

Povolené limity jsou v Plzni překračovány opravdu významně. To potvrzuje mluvčí plzeňské vodárny Kateřina Chmelíčková: "V určitých fázích můžeme o tom překročení mluvit dokonce nejen o sedmi, ale dokonce i dvanáctinásobném."

A dále:

"Vzhledem k tomuto bodovému překračování vodárna Plzeň jako provozovatel vodovodu požádala krajskou hygienickou stanici o dočasné určení mírnějšího hygienického limitu," informovala Radmila Koubová z Krajské hygienické stanice. Podle nových limitů by tak voda v Plzni měla být nezávadná... K navýšení mělo dojít už v říjnu 2011.

Jenže podle odborníků se situace musí řešit, neboť pesticidy v plzeňské vodě totiž patří mezi karcinogenní látky. Pesticidy se podílí na tom, že Česká republika má největší výskyt nádorů ledvin. Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie je počet případů až dvojnásobný. Varující skutečností je, že právě Plzeňský kraj má nádorů ledvin nejvíce na světě.

Nelze se snad ani divit, že odpovědní činitelé problém bagatelizují. Krajský hygienik Přemysl Tomašuk vydal prohlášení o stavu pitné vody, v němž sděluje ZDE ZDE že (!)

"Nadlimitní výskyt pesticidních látek je dán sezónním překračováním přípustné jakosti surové vody v řece Úhlavě při aplikaci zemědělských plodin těmito látkami. V období zvýšené kontaminace surové vody těmito pesticidními látkami není úpravna schopna stávajícími technickými a technologickými prostředky zajistit v upravené vodě dodržení hygienických limitů těchto ukazatelů."

A dále:

"Jedná se o bodová znečištění denních vzorků vody, například po vydatných deštích. Dlouhodobé celoroční průměry nepřekračují hygienické limity v těchto ukazatelích a průměrné hodnoty za celý rok jsou hluboko pod stanoveným limitem. Poslední výskyt nadlimitních hodnot pesticidních látek v pitné vodě byl zaznamenán v červnu roku 2011. V roce 2012 nebyl doposud nadlimitní výskyt těchto látek v pitné vodě ve vodovodní síti zaznamenán." (Pozn. autora: K 23.5.2012. Lze se obávat, že pan ředitel již hovoří o nových zvýšených limitech.)

V prohlášení jsou látky uvedeny: "Konkrétně se jedná o acetochlor, metolachlor, terbuthylazin, metazachlor, chlortoluron a celkový obsah pesticidních látek."

Expert Miroslav Šuta před pesticidy varuje: "V posledních letech jejich spotřeba roste. Plzeň má nevýhodu, že je závislá na vodě z řeky, která teče sto kilometrů obydlenou krajinou. Zdravotní rizika se počítají pro každý pesticid zvlášť a není úplně jasné, co dělají jejich směsi." (!)

Jaká je současná situace? Krajská hygienická stanice snížila do roku 2014 hygienické limity na pesticidy obsažené ve vodě dodávané obyvatelům Plzně z veřejného vodovodu. Vodárna zároveň usiluje o získání technologie pro dokonalejší čištění vody. "Pomohla by rekonstrukce vodárny za více než miliardu."

Co si má pomyslet občan? Vychováván kampaní zaměřenou na pití vody z kohoutku náhle zjišťuje, že musí být velmi opatrný. Dospělý v denním spěchu odhlédne od pár hltů kafe z kontaminované vody, jak ale chcete napájet malé děti, vařit pro ně a pro těhotné ženy?

Matka, která si je vědoma tohoto rizika, utratí spoustu peněz za (snad?) čistou balenou vodu a k tomu se pořádně nadře. A to ještě utrácí za horentně vysoké vodné... Co mateřské školky a školy? Zdravotnická zařízení? Kdo lidem v Plzni dá záruky, že skutečně pijí nezávadnou vodu? A když se za nějaký čas zlepší technologie výroby pitné vody, řeku necháme kontaminovanou? A jaká je skutečnost jinde?

Ano, tady máme problém, který se samozřejmě netýká jen Plzně, ač právě zde jej máme jako na dlani. Řešení sice tkví v krajině povodí Úhlavy a jiných řek, ale musíme se bavit o lidech, o nás samých. My máme problém. Kvalita vody v řece odráží stav naší kultury...

0
Vytisknout
11282

Diskuse

Obsah vydání | 9. 8. 2012