9063

Václav Meškan

  • nar. 21.3. 1984, České Budějovice
  • absolvent pedagogické fakulty JCU v Českých Budějovicích, obor učitelství fyzika - technická výchova
  • rigorózní práce v oboru didaktika fyziky: "Metodika tvořivé výuky fyziky na základní škole"
  • externí doktorand na oddělení fyziky PF ZCU v Plzni - obor teorie vzdělávání ve fyzice
  • učitel fyziky na fakultní základní škole
  • odborný asistent na katedře aplikované fyziky a techniky PF JCU - oddělení didaktik
  • členem Hnutí za přímou demokracii
  • bez politické příslušnosti a náklonnosti k jakékoliv současné politické straně