Si feminista?!?

Potřeba podporovat kulturní konflikt v pozadí mediální diskuse

21. 7. 2022 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

V několika posledních dnech se české sociální sítě baví otázkou, zda být či nebýt feministka či feminista. Námětem k diskusi je anketa jednoho českého média, ve které byla politikům kladena tatáž otázka, tedy zda se cítí být či nebýt feministy. Nepochybně je legitimní se na takové otázky ptát. Nepochybně je ale otázkou pokročilé úvahy nad tím, jak vstupovat do diskursu, kdy člověk má sám sebe konfrontovat s tím, co tím způsobí. Při tom, jak český diskurs pojímá feminismus, je takto jednoduše položená otázka velmi zavádějící. Nutí ty, kteří jsou tázáni, notabene v politické pozici, aby se identifikovali, případně aby odmítli. Co? No to už je závislé na tom, jak si definují otázku, tedy v tomto případě jak si definují feminismus. Zdali jako militantní hnutí, které se snaží popírat přirozenost, nebo jako požadavek rovnoprávnosti tam, kde to dává naprostý smysl. Jenže na to už získáte odpověď při takto položené otázce jen nesnadno..

Komentátor Hospodářských noci Petr Honzejk reagoval velmi rozumně, když napsal: Otázka "jste feminista" je nemoudrá. Každý vnímá termín jinak, jeho význam se mění v čase i prostoru. Musí být např. feminista zastáncem kvót pro ženy? Musí být fanouškem ženského MMA? Takové ankety jsou jen spouštěči zbytné kulturní války.


Tak to je. Jenže podobným způsobem uvažuje řada iniciátorů mediální, digitální diskuse (nejen média): prvotním impulsem je získat zájem, popularitu, čtenost, návštěvnost. Nikoliv prohloubit diskusi, poskytnout lepší podmínky pro pochopení jejího pozadí. K tomu třeba dojde, v ojedinělých případech těch, kteří se zamyslí nad blbě položenou otázkou a ukážou, že nejde o -ismus, ale o způsob uvažování a jednání. A to se opět odehraje v úzkém okruhu lidí, kteří jsou zvyklí otázky obracet v otázky, prostupovat jejich formulací k podstatám. Ne v celospolečenském diskursu, který - dle předpokladu - skočí na špek a nechá se vtáhnout do nesmyslné kulturní hádky na základě potřeby získat pozornost, clickbait. 

Jde o jednu z nejzávažnějších potíží současné veřejné diskuse, s významným vlivem na utváření identity a na následné politické rozhodování. proto je dobré na to upozornit.

1
Vytisknout
2710

Diskuse

Obsah vydání | 26. 7. 2022