Síkelovo atomové tajemství. Atomová destrukce

21. 7. 2022

čas čtení 2 minuty
 


Tisková zpráva Cally ze dne 20. července 2022

Síkelovo atomové tajemství
Netransparentní příprava nového reaktoru v Dukovanech pokračuje


Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela potvrdil rozhodnutí svého úřadu
utajit podklady týkající se přípravy výstavby nových jaderných reaktorů
v Česku, o které opakovaně požádala Calla – Sdružení pro záchranu
prostředí. Městský soud v Praze přitom již jednou rozhodl, že odmítnutí
zpřístupnění těchto požadovaných dokumentů bylo nezákonné [1]. Urputná
snaha ministerstva skrýt informace cestou porušování zákona o svobodném
přístupu k informacím nahrává spekulacím o nesmyslně podhodnocených
ekonomických předpokladech, na základě kterých o novém reaktoru v
Dukovanech rozhodla Babišova vláda.

 

Jde o dokumenty - Analýza investorských modelů výstavby nového
jaderného zdroje a Postup přípravy a realizace nových jaderných zdrojů v
lokalitách Dukovany a Temelín.  Byly součástí podkladů pro jednání vlády
z 8. července 2019, která rozhodla a vybrala konkrétní model přípravy
jaderného zdroje. Tím ztratilo smysl formální odmítání poskytnout oba
dokumenty z důvodu „nové informace, která vznikla při přípravě
rozhodnutí povinného subjektu“.  Ministerstvo nyní kreativně tvrdí, že k
finálnímu rozhodnutí vlády dojde až v roce 2029, kdy by měla začít
stavba nového reaktoru.


Skutečným důvodem jednání ministerstva průmyslu je skrýt rizika
dopadů investice do nového reaktoru na peněženky daňových poplatníků a
spotřebitelů elektřiny, protože je známo, s jak nereálnými předpoklady o
investičních nákladech nebo době stavby představitelé vlády ovlivňovali
veřejné mínění.  Odhad nákladů na výstavbu (bez finančních nákladů) na
úrovni 4500 - 5000 €/kW je nesmyslný. Projekty, které staví EDF nebo
Westinghouse, se již dostaly na dvojnásobnou úroveň přesahující  9 000
€/kW [2].

Edvard Sequens, energetický konzultant Cally - Sdružení pro záchranu
prostředí řekl: „Nečekali jsme, že i po volbách se budeme na
ministerstvu průmyslu setkávat s takovou mírou netransparentnosti a
odmítáním poskytnout informace, které by měly být veřejné. U stavby
nového jaderného reaktoru, která bude největší v moderních dějinách
Česka a má svůj korupční potenciál, by plná otevřenost měla být prioritou.“

Další informace může doplnit:
Edvard Sequens, energetický konzultant Calla
e-mail: edvard.sequens@calla.cz

Zdroje:
[1] Rozsudek Městského soudu v Praze z 29. 11. 2021 o žalobě Cally proti
rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu o odmítnutí zpřístupnit informace
týkající se přípravy JE Dukovany

[2] EDF zveřejnila navýšení ceny jaderné elektrárny Hinkley Point na 25
až 26 miliard liber, 19. 5. 2022

Cena výstavby dvou bloků jaderné elektrárny Vogtle překročila 30 miliard
dolarů, 9. 5. 2022

--

1
Vytisknout
4056

Diskuse

Obsah vydání | 26. 7. 2022