Vánoce mají nadnárodní přesah

24. 12. 2021 / Kateřina Paříková

čas čtení 2 minuty

Vánoční čas je symbolem sdílení, spojení, lásky a míru. Ve svém základním poselství nám připomíná rozmanitost lidského druhu i podstatu jeho evolučního úspěchu - sociální spolupráci.

Staré přísloví říká, že "v jednotě je síla". Přesto, že to v jádru všichni víme, tíhneme stále až příliš často ke vzájemnému rozdělování, rozdrobování od úrovně geopolitických mocenských her až po tvorbu našich individuálních sociálních bublin, ať už fyzicky či ve virtuálním světě.

Na jednu stranu nám evoluce podsouvá potřebu naší individuální identity - jakési "kmenové příslušnosti" k menší sociální skupině od úrovně rodiny po národní příslušnost, což kdysi býval důležitý a nepostradatelný předpoklad přežití ve světě nerovnoměrně rozdělených zdrojů a geografické izolace.  Na druhou stranu nevyhnutelně spějeme k potřebě globální identity, kdy je svět již geograficky těsně propojen a světové zdroje promíchávány nadnárodními tržními mechanismy.


 

Video natočené v syrské Rojavě je nádhernou prezentací kulturní rozmanitosti, jejíž propojením vzniká úžasná atmosféra vyzdvihující krásu rozdílů ve vzájemných kontrastech. Neboť odlišnost vždy vynikne v setkání s jinou odlišností, nikdy sama o sobě. My rozhodujeme, zda budeme odlišnost vnímat jako obohacující element nebo škodlivý, nepřátelský či nějak vadný faktor pro naši konkrétní sociální skupinu.

Odlišnost od rasové, přes národní a kulturní po názorovou.

Přesto, že je tedy sice síla v oné jednotě, neznamená to, že jednota je synonymem neměnné a přísné jednotvárnosti, kdy lpění na takové jednotvárnosti naopak vede k diktaturním a fanatickým strukturám ničícím možnost žádoucího společenského vývoje i šťastného života vůbec. 

Folklorní film s názvem „Zapomenuté melodie“, na kterém se podílela folklorní skupina „Yartutha“ ze Syrské kulturní asociace, zdůrazňuje kulturní rozmanitost složek severní a východní Sýrie a odráží význam jejich soudržnosti - zahrnuje šest syrských národních složek: Kurdy, Araby, Turkmeny, Čerkesy, Jezídy a Armény v tradičních krojích a mistrně prolíná kulturní rozdíly v nádhernou pestrou mozaiku odlišností.

Vánoce tedy už ze své podstaty mají nadnárodní přesah a jejich poselství bychom myslím měli chápat právě v kontextu širokého propojování pestré lidské mozaiky rozdílů, z jejichž spojení může vznikat něco nejen nového, ale i skutečně nezbytného pro naši udržitelnou budoucnost ve světě, ve kterém se nám bude dobře žít.

Tak šťastné a veselé vánoce všem dobrým lidem všech rozdílů.
0
Vytisknout
2458

Diskuse

Obsah vydání | 30. 12. 2021