Skutečně je s učiteli v ČR vše v pořádku?

Čtvrtina českých učitelů a více než 40 % českých učitelů do 34 let zřejmě disponuje slabou občanskou gramotností

11. 3. 2021 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

Více než 40 % českých učitelů do 34 let zřejmě disponuje slabou občanskou gramotností. I tak by se dal interpretovat dílčí výsledek z průzkumu provedeného mezi českými učiteli, který agentura Focus provedla pro Jeden svět na školách, komplexní projekt Člověka v tísni.

Průzkum byl proveden na vzorku více než 700 učitelů z 200 škol. Posuďte, co se podařilo zjistit:


"Počínání České republiky v epidemii hodnotili učitelé velmi negativněKladně jich hodnotilo českou vládu pouze 29 %. Slabší rating než ČR připsali jen zemím s výrazně nižší životní úrovní i kvalitou zdravotní péče. Nejsilnější odpor vůči dominantnímu (vládnímu) postoji deklarovala čtvrtina učitelů (26 %) souhlasem s tvrzením, že koronavirová opatření představují nepřijatelný zásah do základních svobod. Tento postoj akcentovali nadprůměrně zvláště mladí učitelé ve věkové skupině do 34 let (41 %) učitelé působící na středních odborných učilištích (39 %)."

Mohu si jako občan myslet, že vláda nejedná ve svém řešení covidové krize správně, s čímž autor osobně souhlasí. Nemohu ale chyby vlády, jsem-li občansky gramotný, to znamená jsem vybaven ústavněprávním minimem, souhlasit s předloženým tvrzením, pokud zároveň dokážu vzít v potaz stav zdravotního systému a posoudit další možná řešení v daném okamžiku. I to ostatně souvisí s mírou občanské gramotnosti, tedy že svůj úsudek opírám o dostatečnou znalost souvislostí a že se nedopouštím soudů tehdy, jsem-li si vědom nedostatečné znalosti problematiky a kontextu. 

Ambivalentně vyznívá následující zjištění z téhož průzkumu:

"Téměř polovina vyučujících základních a středních škol (49 %) nedůvěřuje informacím české vlády k epidemii koronaviru. Vysokou míru důvěry naopak učitelé deklarují v případě veřejnoprávních médií - České televize (72 %) a Českého rozhlasu (53 %). Ze soukromých médií stojí v žebříčku důvěry českých učitelů nejvýše zpravodajství portálu Seznam Zprávy (53 %)."

Vláda, která je pro polovinu učitelů nedůvěryhodná, představuje závažný společenský problém, jelikož se pravděpodobně takto vysoká míra nedůvěry promítá i do implementace vzdělávací politiky. Nedůvěryhodnou vzdělávací politiku je možné při autonomii českých škol poměrně dobře ignorovat. Preference veřejnoprávních médií je sice poměrně milou zprávou, když pomineme i tak vysoká čísla těch, kteří odmítají či netuší. Celkově je ale z průzkumu patrná obrovská neznalost informačních zdrojů. To je u učitelů závažný problém. 

-1
Vytisknout
5211

Diskuse

Obsah vydání | 16. 3. 2021